Αυτά είναι τα πρωτόκολλα συνεδρίων/εκδηλώσεων και εμπορικών εκθέσεων

cb79496cc98747f33ed9670d0ccc073e Coronavirus, ΓΑΜΟΙ, Εκδηλώσεις, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, συνέδρια

Πρωτόκολλα με κατευθυντήριες οδηγίες που πρέπει να τηρούνται για τη διοργάνωση συνεδρίων/εκδηλώσεων και εμπορικών εκθέσεων, εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας.

Πρωτόκκολο για διοργάνωση Συνεδρίων/Εκδηλώσεων

Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων διοργάνωσης εκδηλώσεων για συνέδρια, βραβεύσεις, επίσημα δείπνα, επιχειρηματικά δείπνα, επαγγελματικές συγκεντρώσεις, συμπόσια, εταιρικές εκδηλώσεις κτλ.

Πρόσθετα, επισημαίνεται ότι οι διοργανωτές Εκδηλώσεων οφείλουν να ενημερώνονται σε συνεχή βάση και να ακολουθούν όλες τις οδηγίες που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η επιδημιολογική εικόνα στην Κύπρο αναφορικά με την πανδημία του νέου κορωνοϊού (SARS-CoV2) κρίνεται στην παρούσα χρονική στιγμή ως θετική, ωστόσο ο κίνδυνος εστιακής αναζωπύρωσης είναι πάντα υπαρκτός, όπως υπαρκτή είναι και η πιθανότητα εμφάνισης νέου επιδημικού κύματος. Η αποκλιμάκωση των μέτρων, που άρχισε από τις 04/05/2020, θα πρέπει να παρακολουθείται στενά με συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη την ατομική και συλλογική ασφάλεια των πολιτών.

Μία από τις βασικές στοχεύσεις είναι να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, καθώς και η επιστροφή των υπαλλήλων της βιομηχανίας επαγγελματιών εκδηλώσεων στην παραγωγική αλυσίδα της χώρας με ασφάλεια. Οι διαδικασίες και τα πρωτόκολλα για την ασφάλεια σε αυτήν την αναφορά είναι απαραίτητα για την επανέναρξη των δραστηριοτήτων. Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι επισκέπτες, έχουν επαρκή εμπιστοσύνη στη βιομηχανία των επαγγελματιών εκδηλώσεων, ώστε να είναι δυνατή η επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, φιλοξενώντας με ασφάλεια ιδιωτικές εκδηλώσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να είναι καθήμενοι με εξαίρεση το χρόνο της μετακίνησης τους εντός του χώρου και το cocktail.

Η μέγιστη χωρητικότητα σε άτομα ορίζεται αναλόγως από των τετραγωνικών μέτρων:
3 τ.μ. ανά άτομο, για εσωτερικούς χώρους και 2 τ.μ. ανά άτομο για εξωτερικούς χώρους, και παράλληλα θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει απόσταση 0,5 μέτρου μεταξύ των θέσεων προς όλες τις πλευρές. Νοείται ότι η απόσταση αυτή δεν χρειάζεται για άτομα που διαμένουν στην ίδια οικία.

Διευκρινίζεται ότι οι σύνεδροι/ προσκεκλημένοι δεν μπορούν να ξεπερνούν τον αριθμό των 50 ατόμων κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και cocktail ανά σταθμό σερβιρίσματος (service station), ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος. Το σερβίρισμα ποτών και εδεσμάτων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το προσωπικό του χώρου. Το σερβίρισμα θα πρέπει να γίνει σε χώρο όπου θα υπάρχουν διαθέσιμα 2.τ.μ. (εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους) ανά άτομο. Δηλαδή 100τ.μ για 50 άτομα.

Σε περίπτωση που θα σερβιριστούν καθήμενοι οι συμμετέχοντες, θα ισχύουν οι πρόνοιες του πρωτοκόλλου για τους χώρους εστίασης.

Τα συγκεκριμένα μέτρα δύναται να τυγχάνουν χαλάρωσης ή/ και ακύρωσης ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα και τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας ή και αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ / ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΕΙΠΝΩΝ / ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ
2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
4. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
5. ΣΥΝΕΔΡΙΟ / ΕΚΔΗΛΩΣΗ / ΔΕΙΠΝΟ
6. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ – ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΟΚΤΕΪΛ
7. ΔΕΙΠΝΟ/ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ (ΕΠΙΣΗΜΟ) ΔΕΙΠΝΟ
8. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ / ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΕΙΠΝΩΝ / ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

1.1. Ο οργανωτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει την λίστα με τους σύνεδρους/ προσκεκλημένους για την κάθε εκδήλωση/ συνέδριο / επίσημο δείπνο / βραβεύσεις για σκοπούς ιχνηλασιμότητας. Θα υπάρχει διάταξη θέσεων για σκοπούς ιχνηλασιμότητας. Αυτή θα κρατείται για τουλάχιστον 3 μήνες.

1.2. Ο οργανωτής είναι υποχρεωμένος να στέλνει τις κατευθυντήριες οδηγίες και μέτρα προφύλαξης που θα ακολουθούνται στη διάρκεια της εκδήλωσης σε όλους τους σύνεδρους/ προσκεκλημένους.

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

2.1. Σήμανση κτιριακών κατόψεων, χρησιμοποιώντας νέα διαγράμματα χωρητικότητας βάσει τετραγωνικών μέτρων και του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

2.2. Σήμανση σημείων απολύμανσης στην κτιριακή κάτοψη του χώρου.

2.3. Καθαρισμός και απολύμανση του εξοπλισμού και του χώρου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης του Υπουργείου Υγείας, όπως δημοσιεύονται στον ιστότοπο – https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/pc.pdf

2.4. Σήμανση της κυκλοφορίας εκδηλώσεων (ανάλογα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του χώρου). Η κυκλοφορία να ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η ταυτόχρονη διέλευση ατόμων στον ίδιο χώρο.

2.5. Προκαθορισμένες ενδείξεις ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ από και προς τον χώρο της εκδήλωσης.

2.6. Ανακύκλωση και εισροή καθαρού αέρα σε κλειστούς χώρους. Ενίσχυση της κυκλοφορίας φρέσκου αέρα. Διασφάλιση της μόνιμης εισροής καθαρού αέρα σε κλειστούς χώρους

2.7. Εφαρμογή σε όλους τους κλειστούς χώρους των τεχνικών οδηγιών που εκδόθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την χρήση συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού, όπως αυτές δημοσιεύονται στον ιστότοπο –

Click to access erg31.pdf

2.8. Διατήρηση φυσικής απόστασης βάσει κατευθυντήριων γραμμών για χωρητικότητα καθισμάτων και σήμανσή τους στην κτιριακή κάτοψη.

2.9. Η ευθύνη τήρησης της αποστασιοποίησης μεταξύ διαφορετικών ομάδων συνέδρων (1 μέτρο) βαραίνει τους διοργανωτές της εκδήλωσης.

2.10 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
Χρήση απολυμαντικών καθαριστικών, συχνός ψεκασμός και αερισμός χώρου ανά τακτά διαστήματα (πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια και μετέπειτα της ολοκλήρωσης της εκδήλωσης).

Σημάνσεις μέτρων τήρησης αποστάσεων και κανόνων υγιεινής.

Εφοδιασμός των τουαλετών με υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες /χαρτοπετσέτες μιας χρήσης και αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 60% τουλάχιστο σε αλκοόλη) για απολύμανση των χεριών.

Χρήση κάδων απορριμμάτων με ποδομοχλό.

Στις τουαλέτες πρέπει να γίνεται χρήση χάρτινων χειροπετσετών για στέγνωμα χεριών

Στις εισόδους έξω από τις τουαλέτες θα πρέπει να τηρείται αυστηρά η απαιτούμενη αποστασιοποίηση των 2 μέτρων με τοποθέτηση σήμανσης στο δάπεδο και φρουρού αν χρειάζεται, για διασφάλιση της τήρησης των αποστάσεων τουλάχιστο 2 μέτρων μεταξύ ατόμων καθώς και του μέγιστου αριθμού ατόμων εντός των τουαλετών. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων εντός των τουαλετών δεν θα υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά 8 ωφέλιμα m², ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός.

Ειδικά όσον αφορά τον εξαερισμό στις κοινόχρηστες τουαλέτες εσωτερικών χώρων εκεί όπου υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα τεχνικού εξαερισμού: εάν είναι εφικτό, διασφάλιση του τεχνικού εξαερισμού στις τουαλέτες σε συνεχή βάση όλο το 24ωρο και να αποτρέπεται το άνοιγμα των παραθύρων της τουαλέτας για να επιτευχθεί η ορθή κατεύθυνση του αερισμού-εξαερισμού. Σε κοινόχρηστες τουαλέτες όπου δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα τεχνικού εξαερισμού, να ανοίγουν τα παράθυρα
Συχνός καθαρισμός και απολύμανση της τουαλέτας και των επιφανειών του χώρου με καθαριστικά διαλύματα σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

2.11. Η χωροθέτηση των καθισμάτων:

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους να καθορίζεται ελάχιστη απόσταση μεταξύ των καθισμάτων στο 0,5 μ. Σε περίπτωση που υπάρχει ομιλητής / εισηγητής, αυτός θα πρέπει να απέχει τουλάχιστο 2 μέτρα από τον πλησιέστερο συμμετέχοντα.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3.1. Διαχωρισμός υπαλλήλων σε σταθερές ομάδες για αποφυγή συνωστισμού και διευκόλυνση ιχνηλάτησης.

3.2. Θα πρέπει από τους διαχειριστές του χώρου, να διατίθενται γραπτές οδηγίες και εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο της εξάπλωσης του COVID-19 στο προσωπικό έτσι ώστε να γνωρίζει τα συμπτώματα του COVID-19 και να είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει έγκαιρα. Σκοπός είναι να μπορεί να ζητήσει κατάλληλη ιατρική βοήθεια και εργαστηριακό έλεγχο και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο μόλυνσης τόσο του κοινού όσο και των άλλων εργαζομένων.

3.4. Όλο το προσωπικό που είτε έρχεται σε επαφή με το κοινό είτε διακινείται σε χώρους όπου δυνατό να έρθει σε επαφή με το κοινό, θα πρέπει

Ι. να φέρει μάσκα. Το προσωπικό θα πρέπει να φέρει μάσκα, ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες:
1. Η μάσκα, πρέπει να είναι κατάλληλη. Σημειώνεται πως η προσωπίδα/ασπίδα προσώπου δεν μπορεί να υποκαταστήσει την μάσκα και αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο συμπληρωματικά με μάσκα
2. Να εφαρμόζεται σωστά στο πρόσωπο ώστε να καλύπτει τόσο το στόμα όσο και τη μύτη όπως περιγράφεται στο σχετικό έντυπο του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/a3_mask_greek_web_pio.pdf
3. Να αλλάζεται συχνά ώστε να μην αποτελέσει με την πάροδο του χρόνου εστία μικροβίων (σταφυλόκοκκος κτλ.) (ιδιαίτερα κατά την διαβροχή της). Μετά την αφαίρεση της μάσκας να πραγματοποιείται υγιεινή των χεριών.

ΙΙ. θα περνά από ανέπαφη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος προτού εισέλθει εντός του χώρου εργασίας του.

3.5. Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό COVID-19.

3.6. Αποφεύγουν να ομιλούν. Κοινωνική αποστασιοποίηση των εργαζομένων. Οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν το κοινό να περιορίσουν, στον βαθμό που είναι εφικτό την συνομιλία με επισκέπτες και να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα

3.7. Σε βήχα ή φτάρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντηλο, ή εκτάκτως με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα αν δεν υπάρχει χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους κάδους απορριμμάτων.

3.8. Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Το πλύσιμο των χεριών πρέπει να γίνεται απαραίτητα μετά την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Επισημαίνεται ότι τα γάντια δεν αντικαθιστούν το πλύσιμο των χεριών.

3.9. Άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού να μην προσέρχονται στην εργασία τους μέχρι το τέλος των συμπτωμάτων.

3.10. Το προσωπικό θα πρέπει να φέρει μάσκα, ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες:

3.10.1. Η μάσκα, πρέπει να είναι κατάλληλη.

3.10.2. Να εφαρμόζεται σωστά στο πρόσωπο, ώστε να καλύπτει, τόσο το στόμα όσο και τη μύτη.
3.10.3. Να αλλάζεται συχνά, ώστε να μην αποτελέσει με την πάροδο του χρόνου εστία μικροβίων (σταφυλόκοκκος κτλ.) (ιδιαίτερα κατά την διαβροχή της). Μετά την αφαίρεση της μάσκας να πραγματοποιείται υγιεινή των χεριών.

Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές του χώρου θα διατηρούν αρχείο όπου θα κρατούνται στοιχεία με τα ονόματα όλου του προσωπικού και τις ημέρες που βρίσκονταν σε εργασία Επίσης θα κρατούνται ανάλογα στοιχεία για κάθε άτομο που δυνατό να εκτέλεσε άλλη εργασία στο χώρο ως εξωτερικός συνεργάτης (π.χ. συντηρητές, μηχανικοί, κτλ.)

4. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

4.1. Η διάρκεια των εγγράφων (registration) θα αυξηθεί ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συνέδρων / καλεσμένων και όλοι οι σύνεδροι θα ενημερώνονται εκ των προτέρων με sms ή ηλεκτρονικό μήνυμα (email) για τη διάρκεια της εγγραφής και τη διάταξη των θέσεων τους.
4.2. Σημάνσεις με οδηγίες για μέτρα προφύλαξης.
4.3. Στην είσοδο του χώρου εκδήλωσης να υπάρχει σταθμός με απολυμαντικό χεριών και έλεγχος θερμοκρασίας και μάσκες μιας χρήσης.
4.4. Χρήση ειδικών διαχωριστικών οπού χρειάζεται (διαχωριστικές αλυσίδες για την σωστή κατεύθυνση των συνέδρων με σειρά και τάξη.)
4.5. Συνεχής καταμέτρηση των συνέδρων από τους διοργανωτές για τη σωστή τήρηση των μέτρων.
4.6. Έλεγχος για τήρηση αποστάσεων μεταξύ των συνέδρων στο 1 μέτρο από τους διοργανωτές.
4.7. Στις εγγραφές θα υπάρχει 1 άτομο ανά 50 σύνεδρους / προσκεκλημένους. Για παράδειγμα σε συνέδρια 200 συνέδρων θα υπάρχουν 4 σημεία για εγγραφή (registration points).χρήση διαχωριστικού με plexiglass
4.8. Στην έξοδο του συνεδρίου θα υπάρχει απολυμαντικό χεριών.
4.9. Κατά τη διάρκεια των εγγραφών θα τηρούνται τα μέτρα απόστασης σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Σε περίπτωση διοργάνωσης συνεδρίων/εκδηλώσεων σε εσωτερικούς χώρους, οι παρευρισκόμενοι άνω των 12 ετών, συστήνεται να φέρουν μάσκα καθ’ όλη την παραμονή τους στο χώρο.

5. ΣΥΝΕΔΡΙΟ / ΕΚΔΗΛΩΣΗ

5.1. Στην αίθουσα της εκδήλωσης θα τηρούνται τα πιο κάτω μέτρα:

Θα υπάρχουν σταθμοί απολύμανσης χεριών εντός του χώρου.

Θα υπάρχουν ανακοινώσεις πριν από την έναρξη του συνεδρίου και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για μετρά προφύλαξης των συνέδρων.

6. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ – ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΟΚΤΕΪΛ – ΔΕΞΙΩΣΗ

6.1. Τοποθέτηση αντισηπτικών υγρών

6.2. Προκαθορισμένοι χώροι διαλλείματος ανά 50 άτομα. Οι σύνεδροι θα ενημερώνονται στις εγγραφές για τον χώρο διαλειμμάτων της δικής τους ομάδας (50 άτομα). Οι σύνεδροι να φέρουν κονκάρδα με διαφορετικό χρώμα για σκοπούς καλύτερου διαχωρισμού των συνέδρων για διαλλείματα καφέ.

Το σερβίρισμα ποτών και εδεσμάτων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το προσωπικό του χώρου.

Το σερβίρισμα θα πρέπει να γίνει σε χώρο όπου θα υπάρχουν διαθέσιμα 2.τ.μ. (εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους) ανά άτομο.

Σε περίπτωση που θα σερβιριστούν καθήμενοι οι συμμετέχοντες, θα ισχύουν οι πρόνοιες του πρωτοκόλλου για τους χώρους εστίασης.

6.3. Ρύθμιση εισόδου – εξόδου ατόμων στο χώρο για διαλλείματα καφέ, μπουφέ, π.χ. να καλείται η προσέλευση στο μπουφέ ανά ομάδα.

6.4. Διατήρηση και δεύτερου μπουφέ για γρηγορότερη εξυπηρέτηση, εφόσον αυτό θεωρηθεί απαραίτητο, σύμφωνα με τον αριθμό συνέδρων και τη διάρκεια του διαλείμματος.
6.5. Ο χώρος έκθεσης των φαγητών θα τηρεί αυστηρά τις οδηγίες στα ισχύοντα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για αποφυγή συγχρωτισμού και θα τηρείται η απαιτούμενη απόσταση, από σύνεδρο σε σύνεδρο, από σύνεδρο σε προσωπικό και από προσωπικό σε προσωπικό.

6.6. Διάθεση τροφίμων από μπουφέ
-Τοποθέτηση αντισηπτικών υγρών και γαντιών μια χρήσης για τους καλεσμένους στην αρχή του μπουφέ.

-Κατά την είσοδο στον χώρο έκθεσης φαγητών διασφαλίζεται η σωστή χρήση του αντισηπτικού σταθμού από τους πελάτες, πριν να έρθουν σε επαφή με εξοπλισμό ή τρόφιμα. Προτιμάται όμως, όπως το σερβίρισμα στο μπουφέ πραγματοποιείται μόνο από το προσωπικό εστίασης, το οποίο θα φέρει τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας (μάσκα) και θα τηρεί αυστηρούς κανόνες υγιεινής. Σκοπός είναι μεταξύ άλλων όπως μην υπάρχει επαφή του πιάτου από το προσωπικό αφού το έχει ήδη πιάσει ο πελάτης.

-Ο χώρος έκθεσης των φαγητών θα αποκόπτεται με εμφανή και ικανοποιητικό τρόπο

Ρύθμιση εισόδου – εξόδου ατόμων στο χώρο του μπουφέ π.χ να καλείται η προσέλευση στο μπουφέ ανά τραπέζι και στο μπουφέ μεταξύ ατόμων 2 διαφορετικών τραπεζιών να υπάρχει απόσταση 2 τουλάχιστο μέτρων. Οι λοιποί πελάτες παραμένουν καθισμένοι στο τραπέζι τους.

-Ο χώρος έκθεσης των φαγητών θα τηρεί αυστηρά τις οδηγίες στα ισχύοντα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για αποφυγή συγχρωτισμού και θα τηρείται η απαιτούμενη απόσταση, από πελάτη σε πελάτη, από πελάτη σε προσωπικό και από προσωπικό σε προσωπικό.

– Το συμπλήρωμα φαγητού στο μπουφέ θα γίνεται μόνο από το προσωπικό που θα φέρει μάσκα και θα τηρεί αυστηρούς κανόνες ατομικής υγιεινής.
Παροχή μέσων σερβιρίσματος για γρήγορη διέλευση. Στόχος η μείωση του χρόνου παρουσίας κάθε ατόμου στο μπουφέ.

Είτε χρήση ειδικού προστατευτικού παρεμβύσματος μεταξύ πελάτη και φαγητού (π.χ. Plexiglass) είτε οι πελάτες να φέρουν μάσκα κατά το σερβίρισμά τους από το μπουφέ.

– Όσον αφορά χώρους προσφοράς καφέ, τσαγιού και χυμών, όπου υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν επιπλέον χώροι καφέ, χυμών κλπ. και να προτιμώνται σταθμοί αυτόματης εξυπηρέτησης χωρίς την επαφή χεριών με τα μηχανήματα. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει σταθμός απολύμανσης χεριών δίπλα από την κάθε συσκευή.

– Διευκολύνεται η γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών, και μειώνεται η επαφή με φαγητά ή εργαλεία όπως λαβίδες, παρέχοντας ανάλογα ετοιμασμένες μερίδες ή εύκολα αυτοεξυπηρετούμενα φαγητά ή ποτά. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι τα μεριδοποιημένα ψωμιά ή ατομικά ψωμάκια.
– Συστήνεται μεριδοποίηση προϊόντων, φαγητών, και να λαμβάνεται υπόψη η περιβαλλοντική πτυχή, στη χρήση υλικών μεριδοποίησης ή περιτυλίγματος.
– Οι λαβίδες σερβιρίσματος είναι σημείο κρίσιμης σημασίας. Υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές: Οι λαβίδες να χρησιμοποιούνται μόνο από το προσωπικό που σερβίρει τους πελάτες, ή, εκεί που δεν υπάρχει η δυνατότητα σερβιρίσματος από το προσωπικό να γίνεται έκθεση των φαγητών σε ατομικά σκεύη τα οποία θα παίρνει μαζί του ο πελάτης όπως είναι ή εάν είναι αναπόφευκτη η κοινή χρήση λαβίδας από τους πελάτες, τότε οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει πλησίον σταθμός απολύμανσης χεριών για υποχρεωτική χρήση από τον πελάτη πριν τον χειρισμό της λαβίδας, αλλά και η διεύθυνση του ξενοδοχείου/τουριστικού καταλύματος να μεριμνά για συχνή αλλαγή της
λαβίδας.
Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται πελάτης να σερβιριστεί από μπουφέ με σκεύος το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιήσει.

7. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

7.1. Η θερμοκρασία σώματος των συνεργατών θα λαμβάνεται ανέπαφα, πριν από την έναρξη της εργασίας τους στον χώρο.

7.2. Έλεγχος εισόδου – εξόδου συνεργείων συνεργατών για τήρηση μέτρων αποστάσεων και μέγιστου αριθμού ατόμων στον χώρο εκδήλωσης.

7.3. Χρήση κατάλληλων απολυμαντικών για απολύμανση των χεριών. Επίσης, χρήση μάσκας και γαντιών, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Πρωτόκκολο για διοργάνωση Εμπορικών Εκθέσεων

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό τον καθορισμό κατευθυντηρίων οδηγιών και προϋποθέσεων για
την τήρηση μέτρων προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διοργάνωση εκθέσεων.

Πρόσθετα, επισημαίνεται ότι οι διοργανωτές Εμπορικών Εκθέσεων οφείλουν να ενημερώνονται σε συνεχή βάση και να ακολουθούν όλες τις οδηγίες που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η επιδημιολογική εικόνα στην Κύπρο από την πανδημία του νέου κορωνοϊού (SARS-CoV2) είναι θετική την παρούσα στιγμή, αλλά ο κίνδυνος εστιακής αναζωπύρωσης είναι πάντα υπαρκτός, όπως και η πιθανότητα εμφάνισης νέου επιδημικού κύματος. Η αποκλιμάκωση των μέτρων που άρχισε από τις 04/05/2020 θα πρέπει να παρακολουθείται στενά με συνεργασία όλων των φορέων, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη την ατομική και συλλογική ασφάλεια των πολιτών.

Μία από τις βασικές προθέσεις είναι να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, καθώς και η επιστροφή των υπαλλήλων της βιομηχανίας επαγγελματιών εκδηλώσεων στην παραγωγική αλυσίδα της χώρας μας με ασφάλεια. Οι διαδικασίες και τα πρωτόκολλα για την ασφάλεια σε αυτήν την αναφορά είναι απαραίτητα για την επανέναρξη των δραστηριοτήτων, είναι ύψιστη προτεραιότητά να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι επισκέπτες έχουν επαρκή εμπιστοσύνη στη βιομηχανία των επαγγελματιών εκδηλώσεων, ώστε να είναι δυνατή η επανεκκίνηση των επιχειρήσεων διοργανώνοντας με ασφάλεια εμπορικές εκθέσεις.

Οι διοργανωτές εμπορικών εκθέσεων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρωτόκολλα και τα Διατάγματα που δημοσιεύονται από το Υπουργείο Υγειάς σε ότι αφορά τις μαζικές συγκεντρώσεις. Είναι αποστολή και καθήκον των διοργανωτών εκθέσεων να ανοίξουν και πάλι οι πόρτες των επιχειρήσεων και να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα κυβερνητικά Διατάγματα. Για εκθεσιακούς χώρους η μέγιστη χωρητικότητα σε άτομα ορίζεται αναλόγως από των τετραγωνικών μέτρων: 4 τ.μ. ανά άτομο, για εσωτερικούς και 2 τ.μ. εξωτερικούς χώρους ανά άτομο.

Τα συγκεκριμένα μέτρα μπορούν να τείνουν χαλάρωσης ή/ και ακύρωσης ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα και τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας ή και αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
4. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
5. ΕΚΘΕΤΕΣ
6. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
7. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
8. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
9. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

1.1. Ο οργανωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί λίστα με όλους του επισκέπτες και εκθέτες για σκοπούς ιχνηλασιμότητας. Αυτή θα κρατείται για τουλάχιστον 3 μήνες.

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ

2.1. Τοποθέτηση ‘Σημείων Απολύμανσης’ με παροχή δωρεάν προστατευτικού εξοπλισμού στην είσοδο του εκθεσιακού κέντρου και οργάνωση προμηθειών ώστε να υπάρχει επαρκής εξοπλισμός στον χώρο της Έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας.

2.2. Καθαρισμός και απολύμανση του εξοπλισμού και του χώρου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης του Υπουργείου Υγείας όπως δημοσιεύονται στον ιστότοπο – https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/pc.pdf

2.3. Οι πόρτες εισόδων και εξόδων του χώρου να παραμένουν ανοικτές. Σε περίπτωση που είναι αυτοματοποιημένες να τεθούν σε ανοικτή ρύθμιση.

2.4. Σήμανση της κυκλοφορίας της έκθεσης (ανάλογα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του χώρου). Η κυκλοφορία να ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η ταυτόχρονη διέλευση ατόμων στον ίδιο χώρο.

2.5. Προκαθορισμένες ενδείξεις ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ από και προς το χώρο έκθεσης.

2.6. Ανακύκλωση και εισροή καθαρού αέρα σε κλειστούς χώρους. Διασφάλιση της μόνιμης εισροής καθαρού αέρα σε κλειστούς χώρους

2.7. Ενίσχυση της κυκλοφορίας φρέσκου αέρα.

2.8. Εφαρμογή σε όλους τους κλειστούς χώρους των τεχνικών οδηγιών που εκδόθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την χρήση συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού, όπως αυτές δημοσιεύονται στον ιστότοπο –

Click to access erg31.pdf

2.9. Τοποθέτηση αυτοκόλλητων δαπέδου με ειδικές σημάνσεις σε όλους τους χώρους της Έκθεσης για υπενθύμιση της τήρησης των 2 μέτρων απόστασης μεταξύ των επισκεπτών με έμφαση σε σημεία εισόδου του κάθε Εκθετηρίου.

Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων εντός του χώρου της Έκθεσης. Συστήνεται να υπάρχει προκαθορισμένος χώρος ώστε σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος (εργαζόμενο ή επισκέπτη) αυτός να απομονώνεται σε ξεχωριστό προκαθορισμένο δωμάτιο με χρήση μάσκας και να ειδοποιείται άμεσα η υπηρεσία 1420 σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του ΥΥ.

Σε κάθε είσοδο/έξοδο της Έκθεσης να τοποθετηθεί αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα (με περιεκτικότητα αλκοόλης >60%) με ειδικές σημάνσεις για τον ορθό τρόπο υγιεινής των χεριών. Συστήνεται εφαρμογή πλυσίματος των χεριών πριν και μετά την είσοδο/έξοδο με τοποθέτηση διαλυμάτων και από τις δύο πλευρές (έσω και έξω) της πόρτας της εργασίας.

Στις εισόδους/εξόδους του εκθεσιακού χώρου συστήνεται προσωπικό ασφαλείας να ελέγχει την είσοδο/έξοδο των ατόμων ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και παράλληλα να διενεργεί θερμομέτρηση εισόδου. Στην είσοδο θα προσφέρονται και μάσκες.

Για αποφυγή συνωστισμού οι διάδρομοι διακίνησης των επισκεπτών πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα.

2.10. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
-Χρήση απολυμαντικών καθαριστικών, συχνός ψεκασμός και αερισμός χώρου ανά τακτά διαστήματα (πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια και μετέπειτα της ολοκλήρωσης της εκδήλωσης).
-Σημάνσεις μέτρων τήρησης αποστάσεων και κανόνων υγιεινής.
-Εφοδιασμός των τουαλετών με υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες /χαρτοπετσέτες μιας χρήσης και αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 60% τουλάχιστο σε αλκοόλη) για απολύμανση των χεριών.
-Χρήση κάδων απορριμμάτων με ποδομοχλό.
-Στις τουαλέτες πρέπει να γίνεται χρήση χάρτινων χειροπετσετών για στέγνωμα χεριών
-Στις εισόδους έξω από τις τουαλέτες θα πρέπει να τηρείται αυστηρά η απαιτούμενη αποστασιοποίηση των 2 μέτρων με τοποθέτηση σήμανσης στο δάπεδο και φρουρού αν χρειάζεται, για διασφάλιση της τήρησης των αποστάσεων τουλάχιστο 2 μέτρων μεταξύ ατόμων καθώς και του μέγιστου αριθμού ατόμων εντός των τουαλετών. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων εντός των τουαλετών δεν θα υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά 8 ωφέλιμα m², ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός.
– Ειδικά όσον αφορά τον εξαερισμό στις κοινόχρηστες τουαλέτες εσωτερικών χώρων εκεί όπου υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα τεχνικού εξαερισμού: εάν είναι εφικτό, διασφάλιση του τεχνικού εξαερισμού στις τουαλέτες σε συνεχή βάση όλο το 24ωρο και να αποτρέπεται το άνοιγμα των παραθύρων της τουαλέτας για να επιτευχθεί η ορθή κατεύθυνση του αερισμού-εξαερισμού. Σε κοινόχρηστες τουαλέτες όπου δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα τεχνικού εξαερισμού, να ανοίγουν τα παράθυρα
-Συχνός καθαρισμός και απολύμανση της τουαλέτας και των επιφανειών του χώρου με καθαριστικά διαλύματα σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

2.11. Σημάνσεις μέτρων τήρησης αποστάσεων και κανόνων υγιεινής.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

3.1. Διαχωρισμός υπαλλήλων σε σταθερές ομάδες για αποφυγή συνωστισμού και διευκόλυνση ιχνηλάτησης.

3.2. Θα πρέπει από τους διαχειριστές του χώρου, να διατίθενται γραπτές οδηγίες και εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο της εξάπλωσης του COVID-19 στο προσωπικό έτσι ώστε να γνωρίζει τα συμπτώματα του COVID-19 και να είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει έγκαιρα. Σκοπός είναι να μπορεί να ζητήσει κατάλληλη ιατρική βοήθεια και εργαστηριακό έλεγχο και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο μόλυνσης τόσο του κοινού όσο και των άλλων εργαζομένων.

3.3. Όλο το προσωπικό που είτε έρχεται σε επαφή με το κοινό είτε διακινείται σε χώρους όπου δυνατό να έρθει σε επαφή με το κοινό, θα πρέπει να φέρει μάσκα. Το προσωπικό θα πρέπει
I . να φέρει μάσκα, ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες:
1. Η μάσκα, πρέπει να είναι κατάλληλη. Σημειώνεται πως η προσωπίδα/ασπίδα προσώπου δεν μπορεί να υποκαταστήσει την μάσκα και αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο συμπληρωματικά με μάσκα
2. Να εφαρμόζεται σωστά στο πρόσωπο ώστε να καλύπτει τόσο το στόμα όσο και τη μύτη όπως περιγράφεται στο σχετικό έντυπο του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/a3_mask_greek_web_pio.pdf
3. Να αλλάζεται συχνά ώστε να μην αποτελέσει με την πάροδο του χρόνου εστία μικροβίων (σταφυλόκοκκος κτλ.) (ιδιαίτερα κατά την διαβροχή της). Μετά την αφαίρεση της μάσκας να πραγματοποιείται υγιεινή των χεριών.

II. Να περνά από ανέπαφη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος προτού εισέλθει εντός του χώρου εργασίας του.

3.4. Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό COVID-19.

3.5. Αποφεύγουν να ομιλούν. Κοινωνική αποστασιοποίηση των εργαζομένων. Οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν το κοινό να περιορίσουν, στον βαθμό που είναι εφικτό την συνομιλία με επισκέπτες και να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα.

3.6. Σε βήχα ή φτάρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντηλο, ή εκτάκτως με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα αν δεν υπάρχει χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους κάδους απορριμμάτων.

3.7. Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Το πλύσιμο των χεριών πρέπει να γίνεται απαραίτητα μετά την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Επισημαίνεται ότι τα γάντια δεν αντικαθιστούν το πλύσιμο των χεριών.

3.8. Άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού να μην προσέρχονται στην εργασία τους μέχρι το πέρας των συμπτωμάτων.

3.9. Το προσωπικό θα πρέπει να φέρει μάσκα, ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες:

3.9.1. Η μάσκα, πρέπει να είναι κατάλληλη
3.9.2. Να εφαρμόζεται σωστά στο πρόσωπο ώστε να καλύπτει τόσο το στόμα όσο και τη μύτη.
3.9.3. Να αλλάζεται συχνά ώστε να μην αποτελέσει με την πάροδο του χρόνου εστία μικροβίων (σταφυλόκοκκος κτλ.) (ιδιαίτερα κατά την διαβροχή της). Μετά την αφαίρεση της μάσκας να πραγματοποιείται υγιεινή των χεριών.

3.10. Εκπαίδευση προσωπικού του διοργανωτή της Έκθεσης για την ορθή χρήση και απόρριψη ατομικού εξοπλισμού, καθαρισμού των χεριών σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

Έλεγχος της θερμοκρασίας με χρήση θερμόμετρου σε κάθε είσοδο και σημείο πρόσβασης. Εάν οποιοδήποτε άτομο έχει κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα η έχει έρθει σε επαφή με άτομο/α που είχε/αν τα πιο κάτω συμπτώματα η έχουν διαγνωστεί με COVID-19 τότε δεν πρέπει να προσέρχεται στην εργασία του.

Πυρετό >37.3ο
Βήχα ή Δυσκολία στην αναπνοή
Μυαλγίες
Κακουχία
Αγευσία / Ανοσμία

Συστήνεται όλα τα άτομα και οι εργαζόμενοι να εξετάζονται στο σπίτι πριν προβούν στον χώρο εργασίας τους. Εάν εμφανίσουν κάποια από τα πιο πάνω συμπτώματα, θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι για αυτοπαρακολούθηση και επικοινωνία με τον προσωπικό τους ιατρό.

Τα διαλείμματα των εργαζομένων του διοργανωτή και των εκθετών να γίνονται σε σταθερές, κατά το δυνατόν, μικρές ομάδες για να αποφεύγεται η συνάθροιση μεταξύ τους. Να ακολουθείται αυστηρή τήρηση υγιεινής των χεριών κατά την είσοδο και έξοδο από τον χώρο σίτισης/χώρους διαλειμμάτων και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

Ο διοργανωτής της Έκθεσης φροντίζει καθαριότητα για τους κοινοχρήστους χώρους της Έκθεσης. Είναι ευθύνη των εκθετών η καθαριότητα και η απολύμανση του κάθε εκθετηρίου σε τακτά χρονικά διαστήματα βάση των πρωτόκολλων του Υπουργείου Υγείας.

Το προσωπικό των εκθετών θα πρέπει να φέρει καρτελάκι με την ονομασία του κάθε ενός καθ΄ όλη την διάρκεια στησίματος της Έκθεσης. Ο χώρος θα είναι απόλυτα ελεγχόμενος και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα που δεν φέρει το καρτελάκι με το όνομα του καθαρά διατυπωμένο.

Η Εταιρεία Ασφαλείας και ο Υπεύθυνος του Εκθεσιακού χώρου πραγματοποιούν ελέγχους στα περίπτερα καθ’ όλη την διάρκεια στησίματος προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση και εφαρμογή όλων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας καθώς και αποστασιοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές του χώρου θα διατηρούν αρχείο όπου θα κρατούνται στοιχεία με τα ονόματα όλου του προσωπικού και τις ημέρες που βρίσκονταν σε εργασία Επίσης θα κρατούνται ανάλογα στοιχεία για κάθε άτομο που δυνατό να εκτέλεσε άλλη εργασία στο χώρο ως εξωτερικός συνεργάτης (π.χ. συντηρητές, μηχανικοί, κτλ.)

4. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

4.1. Ενημέρωση συνεργατών και προμηθευτών για τις συνθήκες λειτουργίας της έκθεσης καθώς και τους όρους προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης της έκθεσης.

4.2. Ενημέρωση για την τήρηση βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του ιού – επιμελής και τακτικό πλύσιμο χεριών, αποφυγή χειραψιών, τήρηση αποστάσεων, αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, μύτη και στόμα.

4.3. Δέσμευση ότι δεν υπάρχει ιστορικό, σύμπτωμα η περιστατικό των ιδίων η οικείων προσώπων.

4.4. Έλεγχος κρίσιμων παραμέτρων κατά την είσοδο τους όπως θερμομέτρηση και αναπνευστικά προβλήματα.

5. ΕΚΘΕΤΕΣ

5.1. Ισχυρή σύσταση προς τους εκθέτες να διαλέγουν στερεότυπο Περίπτερο προκειμένου να μειώνεται ο χρόνος συναρμολόγησης του περιπτέρου.

5.3. Όλο το προσωπικό των Εκθετών θα πρέπει να φέρει καρτελάκι με την ονομασία του.

5.4. Ορισμός μέγιστου αριθμού ατόμων ανά σταντ βάσει τ.μ.

Από 0τ.μ. – μέχρι 20 τ.μ. – 3 άτομα
Από 20τ.μ. – μέχρι 100 τ.μ. – 3 άτομα + 1 άτομο ανά 10 τ.μ.
Άνω των 100 τ.μ. – 12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για επιφάνεια άνω των 100 τ.μ.
Δεν επιτρέπονται συναθροίσεις, εγκαίνια και εκδηλώσεις εντός των εκθετηρίων.

6. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

6.1. Εγγραφή όλων των επισκεπτών πριν από την είσοδο του στο χώρο με στοιχεία επαφής για σκοπούς ιχνηλάτησης.

6.2. Οι επισκέπτες οφείλουν να εφαρμόζουν υγιεινή των χεριών κατά την είσοδο και έξοδο από τον εκθεσιακό χώρο και κατά την είσοδο και έξοδο από τα διάφορα εκθετήρια που θα βρίσκονται εντός του εκθεσιακού χώρου.

6.3. Είσοδος επιτρέπεται μόνο από τους καθορισμένους χώρους που έχουν επιλεχτεί από τον διοργανωτή.

6.4. Είσοδος στον Εκθεσιακό χώρο με θερμομέτρηση από τα άτομα ασφάλειας. Σε περίπτωση που επισκέπτης εμφανίζει πυρετό, δεν του επιτρέπεται η είσοδος. Στην είσοδο θα υπάρχουν μάσκες προσώπου για τους επισκέπτες.

6.5. Σημάνσεις με οδηγίες για μέτρα προφύλαξης.

6.6. Έλεγχος για τήρηση αποστάσεων μεταξύ των επισκεπτών.

6.7. Στις εγγραφές θα υπάρχει αυξημένος αριθμός σημείων εγγραφής (registration desks).

6.8. Κατά τη διάρκεια των εγγραφών θα τηρούνται τα μέτρα απόστασης σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

6.9. Συχνές ανακοινώνεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της έκθεσης για μέτρα προφύλαξης.

6.10. Στην έξοδο της έκθεσης θα υπάρχει απολυμαντικό χεριών.

6.11. Οι επισκέπτες άνω των 12 ετών, θα πρέπει αναγκαστικά να φέρουν μάσκα καθ’ όλη την παραμονή τους στην έκθεση

7. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

7.1. Κατάλληλος καθαρισμός και απολύμανση όλων των προϊόντων πριν από την παράδοση στον χώρο.

7.2. Οι παραλαβές θα γίνονται από φορτηγά στα οποία θα έχει προηγηθεί απολύμανση προτού αποχωρήσουν από την εταιρεία ενοικίασης εξοπλισμού, προς το χώρο της εκδήλωσης.

Πηγή: Sigmalive