Αύξηση κλινών και του διεθνούς τουρισμού στην ΕΕ μετά την πανδημία

Αύξηση κλινών και του διεθνούς τουρισμού στην ΕΕ μετά την πανδημία

01 6

Αύξηση των τουριστικών κλινών στην ΕΕ το 2022 σε συνολικά 28,9 εκατομμύρια, σε περισσότερα από 620 χιλιάδες τουριστικά καταλύματα, παρουσιάζουν στοιχεία της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ, τα οποία δείχνουν πλήρη ανάκαμψη όσον αφορά την προσφορά στον τομέα του τουρισμού σε σχέση με την πανδημία και την περίοδο ακριβώς πριν από αυτήν.

Σημειώνεται πως για την Κύπρο η Eurostat δεν έχει στη διάθεσή της επικαιροποιημένα στοιχεία όσον αφορά τις διαθέσιμες τουριστικές κλίνες για το 2022.

Τα στοιχεία για τις χώρες που είναι διαθέσιμα, δείχνουν πλήρη ανάκαμψη όσον αφορά την προσφορά τουριστικών καταλυμάτων το 2022. Σε σύγκριση με το 2020, οπότε και ξεκίνησε η πανδημία της COVID-19, ο αριθμός των κλινών αυξήθηκε κατά 3% (+765.900) και των εγκαταστάσεων κατά 4% (+24.400), ενώ σε σύγκριση με το 2019 αυξήθηκε τόσο ο αριθμός των κλινών (+1%, +150.400) όσο και των καταλυμάτων (+1%, +3.600).

Το ένα τρίτο της διαθέσιμης δυναμικότητας μεταξύ των χωρών της Ευρώπης βρισκόταν στην Ιταλία και τη Γαλλία (5,2 και 5,1 εκατομμύρια κλίνες αντίστοιχα). Ακολουθούσαν η Ισπανία και η Γερμανία, με 3,8 εκατομμύρια (13% του συνόλου) και 3,6 εκατομμύρια (12%) κλίνες.

Εν τω μεταξύ, ο τουρισμός από πολίτες της ΕΕ σε άλλα κράτη μέλη συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό κομμάτι του τουρισμού στην Ευρώπη αν και έχει μειωθεί σε σχέση με το 2021.

Το 2022, καταγράφηκαν σχεδόν 2,8 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της ΕΕ, εκ των οποίων 1,6 δισεκατομμύρια αποτελούσαν εσωτερικό τουρισμό, και 1,2 δισεκατομμύρια αποτελούσαν διεθνή τουρισμό.

Από αυτά τα 1,2 δισεκατομμύρια, το 65% του διεθνούς τουρισμού στην ΕΕ προερχόταν από άλλες χώρες της ΕΕ. Αν και το μερίδιο των τουριστών από άλλες χώρες της ΕΕ στον διεθνή τουρισμό παρέμεινε σημαντικό το 2022, ήταν χαμηλότερο από ό,τι το 2021, όταν το 75% των επισκεπτών προέρχονταν από άλλες χώρες της ΕΕ λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που είχαν επιβληθεί κυρίως για τους ταξιδιώτες από τρίτες χώρες λόγω της πανδημίας.

Ακόμα, οι διανυκτερεύσεις από τουρίστες από άλλες χώρες της Ευρώπης (εκτός της ΕΕ) το 2022 αποτελούσαν το 22% του συνόλου, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2021 (+5,3 ποσοστιαίες μονάδες ή πμ).

Όσον αφορά τους τουρίστες από χώρες εκτός της Ευρώπης, το 6% των διεθνών διανυκτερεύσεων στην ΕΕ το 2022 προερχόταν από τη Βόρεια Αμερική (+2,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021), ενώ οι επισκέπτες από την Ασία αντιστοιχούσαν στο 4% (+1 ποσοστιαία μονάδα), από την Κεντρική και Νότια Αμερική το 2% (+0,8 ποσοστιαίες μονάδες), την Αφρική σχεδόν το 1% (χωρίς μεταβολή) και την Ωκεανία το 0,5% (+0,3 ποσοστιαίες μονάδες).

Η μεγαλύτερη αλλαγή που καταγράφηκε στην τουριστική αγορά της ΕΕ μεταξύ 2021 και 2022 ήταν η ελαφρά μείωση του βάρους του τουρισμού από άλλες χώρες της ΕΕ και της αύξησης του τουρισμού από όλες τις άλλες περιοχές του κόσμου.

Ειδικότερα, ενώ το 2021 μόνο το 8% των διανυκτερεύσεων από επισκέπτες από άλλες χώρες αφορούσε τουρίστες από χώρες εκτός της Ευρώπης, το 2022 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 13%.

Πηγή: ΚΥΠΕ