Αυξήθηκε κατά 1.255 εργαζόμενους η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το γ τρίμηνο έναντι 2020

Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 52.562

viber image 2021 12 14 12 43 03 958 1 Δημόσιο, εργαζομενοι

Αυξήθηκε κατά 1.255 άτομα ή 1,8% η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το γ΄ τρίμηνο του 2021, συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 3ο τρίμηνο του 2021 ήταν 69.757.

Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στις 64.141 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την κυβέρνηση στις 5.616.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 52.562, 7.298 και 4.281 άτομα αντίστοιχα.

Αύξηση παρατηρήθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 1.219 άτομα (2,1%), στις
Τοπικές Αρχές κατά 172 άτομα (4,2%) ενώ στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση υπάρχει μείωση κατά 136 άτομα (-2,4%).

Συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2021, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα μειώθηκε κατά 1.379 άτομα (-1,9%).

Μείωση παρατηρήθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 1.398 άτομα (-2,3%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 58 άτομα (-1,0%) ενώ παρατηρήθηκε αύξηση στις Τοπικές αρχές κατά 77 άτομα (1,8%).

(ΚΥΠΕ/ΚΣΤ/ΓΒΑ)