Ανακοινώθηκαν τα 5 νέα σχέδια για επιχειρήσεις/εργαζόμενους

720 229479 a05a8e5ff9 8a71ca8b85a18fc6 Coronavirus, Επιχειρήσεις, εργαζομενοι, μέτρα στήριξης οικονομίας, νέα σχέδια

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχουν δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι Αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19, για την περίοδο από 13 Ιουνίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020. Οι εν λόγω Αποφάσεις βρίσκονται και στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy

Συγκεκριμένα, οι Αποφάσεις αφορούν στα ακόλουθα Ειδικά Σχέδια:

Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Κ.Δ.Π. 269/2020)
Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή (Κ.Δ.Π. 270/2020)
Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Κ.Δ.Π. 271/2020)
Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Δ.Π. 272/2020)
Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων (Κ.Δ.Π. 273/2020)

Θα ακολουθήσει μεταγενέστερη ανακοίνωση για την ανάρτηση στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy των αιτήσεων που αφορούν στην πιο πάνω περίοδο.