Αποσύρεται καλλυντικό προϊόν από την αγορά (ΕΙΚΟΝΑ)

0b616e1bc0ba9761dd97863608ac726b ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα Κράτη Μέλη, ότι στην Ευρώπη έχει εντοπισθεί και αποσυρθεί το πιο κάτω καλλυντικό προϊόν:

Χώρα που γνωστοποιεί την απόσυρση

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται

Χώρα προέλευσης

Λόγος απόσυρσης

Αυστρία

Sonnencreme

SolarTea Bio SPF 30 100ml

ΑρΠαρτίδας:

6273

Barcode:

8010047194534

Περιγραφή:

Όπως φαίνεται πιο κάτω:

  ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ιταλία

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι ο δείκτης προστασίας (SPF) είναι μικρότερος από αυτόν που δηλώνεται στο προϊόν.

Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC)  1223/2009.

Για το πιο πάνω προϊόν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής του. Για τον λόγο αυτό, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του πιο πάνω προϊόντος στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του το εν λόγω προϊόν να διακόψει τη χρήση του ή σε περίπτωση που εντοπίσει το προϊόν αυτό, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνα 22-608606 και 22-608663.