Αστυνομία: Ερωτήσεις – Απαντήσεις σχετικά με το σύστημα φωτοεπισήμανσης

Απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το σύστημα φωτοεπισήμανσης δημοσίευσε η Αστυνομία.

5ac7d0ce40202a8af4647ac316823ce7 Αστυνομία, Κάμερες τροχαίας

Γιατί εγκατασταθήκαν οι κάμερες;

Σκοπός εγκατάστασης του νέου  συστήματος φωτοεπισήμανσης είναι η μείωση των σοβαρών και θανατηφόρων οδικών τροχαίων συγκρούσεων.

Εστιάζεται επίσης στην αλλαγή συμπεριφοράς των οδηγών και στην τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Πότε θα εγκατασταθούν  και θα λειτουργήσουν οι κάμερες;

Σε πιλοτική φάση  θα εγκατασταθούν  4 σταθερές και 4 κινητές κάμερες.

Η πιλοτική φάση θα διαρκέσει από τις 25 Οκτωβρίου και μέχρι τις 31/12/2021 θα αποστέλλονται μόνο παρατηρήσεις. Στη συνέχεια θα εγκατασταθούν άλλες 16 κινητές και άλλες 20 σταθερές και  ακολούθως  θα εγκατασταθούν ακόμη 66 σταθερές μέσα σε 12 μήνες μετά την παραλαβή της πρώτης φάσης.

Πόσες κάμερες θα εγκατασταθούν;

Θα εγκατασταθούν 90 σταθερές κάμερες σε 30 σημεία και 20 κινητές οι οποίες θα βρίσκονται πάνω σε τρίποδα εκτός οχήματος ή μέσα σε όχημα.

Οι οδηγοί θα γνωρίζουν που θα υπάρχουν κάμερες;

Πριν το σημείο εγκατάστασης μιας κάμερας κινητής ή σταθερής θα υπάρχει  προειδοποιητική πινακίδα όπου ο οδηγός του οχήματος θα προειδοποιείται για την παρουσία κάμερα Φωτοεπισήμανσης .

Ποιο είναι  το όριο ταχύτητας κάθε δρόμου;

Το όριο ταχύτητας είναι:

50ΧΑΩ Σε κατοικημένες περιοχές ή όπου υπάρχει πινακίδα

65 ΧΑΩ Όπου υπάρχει πινακίδα

80ΧΑΩ Σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας (π.χ Λ/σο)/ όπου υπάρχει σχετική πινακίδα

100ΧΑΩ Στον Αυτοκινητόδρομο

Πόσες κάμερες θα λειτουργούν από 25 Οκτωβρίου,2021;

Από τις 25 Οκτωβρίου, 2021 θα λειτουργήσουν 4 σταθερές κάμερες στη διασταύρωση Δημοσθένη Σεβέρη με Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία . Επιπρόσθετα θα λειτουργούν 4 κινητές σε όλη την Κύπρο και θα τοποθετούνται σε κατοικημένες περιοχές, στο δευτερεύον οδικό δίκτυο και στον αυτοκινητόδρομο.

Από πότε ξεκινούν οι καταγγελίες;

Από 1 Ιανουαρίου, 2022

Ποιες παραβάσεις θα εντοπίζουν και θα καταγράφουν οι κάμερες;

Οι παραβάσεις που θα εντοπίζει το σύστημα φωτοεπισήμανσης είναι:

·Παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας,

·Παραβίαση κόκκινου σηματοδότη,

·Παραβίαση της υποχρεωτικής  γραμμής στάσης σε φωτοελεγχόμενες συμβολές.

Θα εντοπίζονται και άλλες παραβάσεις;

Ναι όταν το σύστημα θα εντοπίζει οποιανδήποτε από τις πιο πάνω παραβάσεις θα καταγράφει και παραβάσεις όπως:

·Mη χρήση της ζώνης ασφάλειας.

·Μη χρήση κράνους από μοτοσικλετιστές.

·Καιοδήγηση με μη ελευθέρα χέρια( κινητό τηλέφωνο ή άλλο αντικείμενο).

Όταν το όχημα  θα βρίσκεται  εντός  ελεγχόμενης συμβολής με πράσινο φως και στη συνέχεια το όχημα κινηθεί προς τα δεξιά,  όταν ανάψει το κόκκινό φώς, θα καταγράφεται ως παράβαση;

ΟΧΙ.

Ανάβει κάποιο φλάς για να καταλάβω αν έκανα παράβαση;

Όταν γίνεται παράβαση ανάβει φλάς (κόκκινο ή λευκό) και μπορεί να γίνει ή όχι αντιληπτό.

Θα υπάρχουν καταγγελίες κατά την πιλοτική φάση λειτουργίας του συστήματος;

Μέχρι τις 31/12/2021 θα  αποστέλλονται προειδοποιητικές επιστολές χωρίς καταβολή οποιουδήποτε προστίματος.

Πώς επιλέχθηκαν οι περιοχές που θα εγκατασταθούν οι κάμερες;

Μετά από μελέτη  που έγινε, διαπιστώθηκε ότι  συγκεκριμένα σημεία  αποτελούν μελανά ή επικίνδυνα σημεία στα οποία προκαλούνται θανατηφόρες ή σοβαρές τροχαίες συγκρούσεις και επιλέχθηκαν για να τοποθετηθούν οι κάμερες.

Πώς θα γίνεται η ενημέρωση του οδηγού, που εντοπίζεται να διαπράττει τροχαία παράβαση;

Όταν εντοπιστεί παράβαση, θα αποστέλλεται συστημένα εξώδικο μέσω του ταχυδρομείου στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Αν δεν εντοπίζεται ο ιδιοκτήτης η επίδοση θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο επιδότη ή από την Αστυνομία.

Σε περίπτωση  που  ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν ήταν ο οδηγός του οχήματος θα έχει την υποχρέωση να δηλώσει στην Αστυνομία ποιος ήταν ο οδηγός, εντός 15 ημερών.

Ο ιδιοκτήτης οφείλει να συμπληρώσει και υποβάλει στην ανάδοχο εταιρεία το Μέρος Β’ του εξωδίκου, με τα πλήρη στοιχεία του παραβάτη οδηγού. Αν ο οδηγός αποδέχεται τότε, μπορεί να πληρώσει το πρόστιμο.

Μέχρι πότε  θα μπορώ να πληρώσω το εξώδικο;

Το εξώδικό θα πρέπει να πληρώνεται  εντός 30 ημερών διαφορετικά το ποσό θα αυξάνεται κατά το ήμισυ και μπορεί να πληρωθεί εντός 45 ημερών.

Μετά τις 45 μέρες η υπόθεση θα παραπέμπεται στο δικαστήριο.

Με την πληρωμή του προστίμου θεωρείται, ότι έγινε αποδοχή των βαθμών ποινής που αναφέρονται στην ειδοποίηση.

Το εξώδικο πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί μέσω διαδικτύου, μέσω της ιστοσελίδας της Αστυνομίας www.police.gov.cy ή μέσω παρόχου πληρωμών που επιλέγει η Δημοκρατία (JCC).

Μπορεί το εξώδικο να πληρωθεί με δόσεις;

Όχι, με βάση τη σχετική νομοθεσία δε μπορεί να πληρωθεί με δόσεις.

Μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου αποπληρωμής του χρηματικού προστίμου;

Όχι. Βάσει της σχετικής νομοθεσίας δεν μπορεί να δοθεί παράταση του χρόνου αποπληρωμής του χρηματικού προστίμου.

Υπάρχουν παραβάσεις για τις οποίες δεν θα εκδίδεται εξώδικο και ο παραβάτης θα πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου;

Ναι, όταν:

  • (α)  Ο αριθμός βαθμών ποινής υπερβαίνει το όριο,
  • (β)  Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας είναι πέραν του 75% του επιτρεπόμενου ορίου,
  • (γ)  Ο παραβάτης δεν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ή έχει στερηθεί το δικαίωμα να κατέχει ή αποκτήσει άδεια οδήγησης.
  • (δ)  Η κατηγορία άδειας οδηγού που κατέχει ο παραβάτης δε συνάδει με την κατηγορία της άδειας οδηγού που απαιτείται για την οδήγηση του οχήματος που εντοπίστηκε να οδηγεί.

Τί γίνεται όταν ο παραβάτης  δεν εντοπίζεται από το ταχυδρομείο;

Σε περίπτωση που ο παραβάτης δεν εντοπίζεται από το ταχυδρομείο, ώστε να παραλάβει τη συστημένη επιστολή / (έντυπο F276F), αυτή τότε επιστρέφεται στην Ανάδοχο Εταιρεία και επιδότης της εταιρείας θα καταβάλει δύο προσπάθειες για εντοπισμό και επίδοση του προστίμου στον παραβάτη.

Αν  και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του, θα καταβάλλονται εκ νέου προσπάθειες από πλευράς Αστυνομίας.

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να έχει πρόσβαση  στην ιστοσελίδα της εταιρείας;

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα (www.CyCameraSystem.com), ώστε να μπορεί να δει φωτογραφία του οχήματος και του οδηγού που διαπράττει την τροχαία παράβαση την ώρα της παράβασης ως επίσης και άλλες πληροφορίες, που αφορούν την παράβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να καλεί στον τηλεφωνικό αριθμό 80008009.

ΠΗΓΗ: sigmalive