Χαιρέτισε την ψήφιση του νόμου για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ο Καδής

Επεσήμανε πως ο νόμος αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση ενός φαινομένου που λειτουργεί σε βάρος του αγροτικού κόσμου αλλά και των καταναλωτών

A30ABEBB AB3C 4F21 9223 4613C24BECA8 γεωργικά προϊόντα, ΚΑΔΗΣ, τροφιμα

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδης, χαιρέτισε με μεγάλη ικανοποίηση την ψήφιση του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου του 2021

Σε γραπτή του δήλωση την Παρασκευή, ο κ. Καδής επεσήμανε πως ο νόμος αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση ενός φαινομένου που λειτουργεί σε βάρος του αγροτικού κόσμου αλλά και των καταναλωτών, συνεισφέροντας έτσι σε μία πιο δίκαιη αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Πρόσθεσε πως “στο στόχαστρο της Πολιτείας τίθενται πλέον οι εμπορικές δραστηριότητες μεταξύ δύο ή περισσότερων συναλλασσόμενων μερών, που παρεκκλίνουν από την ορθή εμπορική συμπεριφορά και αντιβαίνουν στην καλή πίστη και στα συναλλακτικά ήθη”.

“Στο πλαίσιο αυτό, με τον νέο Νόμο μπορούν να αντιμετωπιστούν πρακτικές που τα τελευταία χρόνια είχαν πάρει σοβαρή έκταση και στη χώρα μας, όπως είναι οι μονομερείς και οι αναδρομικές τροποποιήσεις συμβάσεων, οι ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, οι καθυστερημένες πληρωμές, οι επιστροφές για απούλητα προϊόντα και άλλες ενέργειες που πλήττουν τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων”, επεσήμανε.

Είπε πως “το φαινόμενο των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στον αγροτικό τομέα, επιφέρει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στον γεωργό, όπως απώλεια εισοδήματος, υψηλότερο κόστος παραγωγής από το εκτιμώμενο, δυσχέρειες στον προγραμματισμό της παραγωγής, υπερπαραγωγή προϊόντων και σπατάλη τροφίμων. Το φαινόμενο όμως, περιορίζει και την αγοραστική δύναμη αλλά και τις επιλογές των καταναλωτών, καθώς δεν αποτελεί πρόβλημα αποκλειστικά «γεωργικό» αλλά αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας και επηρεάζει όλα τα νοικοκυριά, με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις”.

Επεσήμανε πως “η σοβαρότητα του προβλήματος αποδεικνύεται και από τη νομική ρύθμισή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την έκδοση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633. Στην Κύπρο, ωστόσο, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, από το 2018 είχε ήδη διενεργηθεί, μέσω του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, σχετική έρευνα και λεπτομερής καταγραφή των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών που εντοπίζονται στον αγροτικό τομέα της χώρα μας και επηρεάζουν δυσμενώς τον κύπριο παραγωγό και τον κύπριο καταναλωτή”.

Σύμφωνα με τον κ. Καδή “τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας λήφθηκαν υπόψη στη διαμόρφωση του Νομοσχεδίου που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε Νόμο, με ξεκάθαρο στόχο την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων των πρακτικών αυτών στα εισοδήματα και στα οφέλη τόσο των γεωργών όσο και των καταναλωτών”.

Ο κ. Καδής ευχαρίστησε θερμά τα στελέχη του Υπουργείου που συνέβαλαν στην ετοιμασία του σχετικού νομοσχεδίου, τις αγροτικές οργανώσεις και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, που συνέβαλαν με τις εποικοδομητικές τους απόψεις στον εμπλουτισμό του, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής για την τελική διαμόρφωσή του, που οδήγησε στην ομόφωνη ψήφισή του. “Ακόμα μια από τις σημαντικές μας πολιτικές περνά από το στάδιο της εξαγγελίας, στο στάδιο της εφαρμογής”, κατέληξε ο Υπουργός Γεωργίας.

(ΚΥΠΕ/ΜΚ/ΑΓΚ)