Διαθέσιμες 1740 θέσεις φοιτητών για τα Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΤΕΠΑΚ

Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ

Τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά πέραν των 1.700 νέων φοιτητών θα έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ, μέσα από διαδικασία που θα προκύψει από τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εγκεκριμένων θέσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020 – 2021 είναι 1.740, εκ των οποίων οι 1.226 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι 514 στο ΤΕΠΑΚ. Ωστόσο όπως κάθε χρόνο, τα δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα αναμένεται να έχουν και αυξημένες θέσεις (συνολικά 1.770 το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 845 το ΤΕΠΑΚ). Τα Πανεπιστήμια αιτούνται κάθε χρόνο αριθμό αυξημένων θέσεων στα διάφορα Τμήματά τους, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τα κενά που προκύπτουν από τη χωριστή κατανομή θέσεων με την Ελλάδα.

Όσον αφορά στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για εξασφάλιση θέσεων αναμένεται περί τις 20 Ιουλίου καθώς έπονται της ανακοίνωσης των αρχικών βαθμολογιών και των μέσων όρων των μαθημάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων.

Ο «Φ» παρουσιάζει πιο κάτω τους αριθμούς των εγκεκριμένων (κανονικών) θέσεων και των δύο Πανεπιστημίων, στα διάφορα Τμήματα:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ:

35 Αγγλικών Σπουδών, 25 Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 30 Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, 35 Βιολογικών Επιστημών, 54 Μαθηματικών και Στατιστικής, 78 Πληροφορικής, 40 Φυσικής, 35 Χημείας, 35 Ιατρικής, 50 Επιστημών της Αγωγής (Δημοτική Εκπαίδευση), 50 Επιστημών της Αγωγής (Προδημοτική Εκπαίδευση), 36 Κοινωνιολογίας, 36 Πολιτικής Επιστήμης, 31 Δημοσιογραφίας, 35 Νομικής, 55 Ψυχολογίας, 70 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, 64 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 75 Οικονομικών, 15 Διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών Οικονομικών και Μαθηματικών, 27 Αρχιτεκτονικής, 40 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 25 Μηχανικών Υπολογιστών, 44 Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, 44 Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, 44 Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, 60 Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 28 Κλασικές Σπουδές και 30 Φιλοσοφία.

ΤΕΠΑΚ:

63 Νοσηλευτικής, 33 Αποκατάστασης (Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία), 45 Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, 25 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 25 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, 28 Πολιτικών Μηχανικών, 25 Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, 15 Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων (Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής), 10 Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων (Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων), 20 Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων (Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας), 25 Χημικής Μηχανικής, 40 Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, 40 Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, 40 Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, 20 Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (Πολυμέσα), 20 Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (Γραφικές Τέχνες), 25 Διοίκησης (Διατμηματικό) και 15 Καλών Τεχνών.

Πηγή: Φιλελεύθερος