Εurostat: Εργάζονταν 38,5 ώρες την εβδομάδα οι Κύπριοι το 2023

Πού καταγράφονται οι περισσότερες ώρες εργασίας

Screenshot 7 18 Εργασία, Κύπρος

Κατά μέσο όρο 38,5 ώρες την εβδομάδα εργάζονταν στην κύρια εργασία τους οι Κύπριοι εργαζόμενοι ηλικίας 20 – 64 ετών το 2023, λίγο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ που βρισκόταν στις 36,1 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ των στοιχείων για την Κύπρο ξεχωρίζει πως ο τομέας της οικιακής εργασίας βρίσκεται αρκετά πιο ψηλά σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ για τον συγκεκριμένο τομέα.

Μεταξύ κρατών μελών καταγράφονται σημαντικές διαφορές, καθώς οι περισσότερες ώρες πραγματικής εργασίας την εβδομάδα καταγράφηκαν στην Ελλάδα (39,8 ώρες), τη Ρουμανία (39,5), την Πολωνία (39,3) και τη Βουλγαρία (39,0).

Τις λιγότερες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα κατέγραψαν οι Κάτω Χώρες (32,2 ώρες), η Αυστρία (33,6) και η Γερμανία (34,0).

Οι οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες καταγράφηκαν οι περισσότερες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα στην ΕΕ το 2023, ήταν η γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία (41,5 πραγματικές ώρες εργασίας), τα ορυχεία και τα λατομεία (39,1) και οι κατασκευές (38,9).

Οι λιγότερες ώρες εργασίας καταγράφηκαν στον τομέα των οικιακών εργαζόμενων (26,7 ώρες), την εκπαίδευση (31,9) και τις τέχνες, την ψυχαγωγία και την αναψυχή (33,0).

Στην Κύπρο, οι περισσότερες ώρες εργασίας ανά τομέα καταγράφηκαν στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία (45,7 πραγματικές ώρες εργασίας), ωστόσο στη δεύτερη θέση ακολουθούν οι οικιακοί εργαζόμενοι (44,1), ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται τα ορυχεία και τα λατομεία (44,0). Ιδιαίτερα ψηλά σε σχέση με την ΕΕ βρίσκεται και η κατηγορία της φιλοξενίας και της εστίασης (42,9 έναντι 36,9 στην ΕΕ).

Οι λιγότερες ώρες εργασίας στην Κύπρο καταγράφηκαν στην εκπαίδευση (33,8), τις άλλες υπηρεσίες (36,1) και τις δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων (37,3).

Πηγή: ΚΥΠΕ