Ιδού τα προϊόντα που κατέγραψαν μείωση τον μήνα Νοέμβριο

Σε ποια προϊόντα αυξήθηκε η τιμή

cache 1500x3000 analog medium 603161 220098 30102018 yperagora Αγορά, τροφιμα

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων για τον μήνα Νοέμβριο 2023. Το Παρατηρητήριο παρουσιάζει τη μέση σταθμισμένη τιμή για 250 βασικά καταναλωτικά προϊόντα (τρόφιμα και άλλα προϊόντα), με βάση τις ποσότητες και τιμές ανά ημέρα στις οποίες τα προϊόντα αυτά διατέθηκαν σε 400 καταστήματα λιανικής πώλησης Παγκύπρια καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η διάθεση στον καταναλωτή μιας αντικειμενικής συγκριτικής αποτύπωσης των τιμών αγοράς από όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης, υπεραγορές, αρτοποιεία, φούρνους, περίπτερα, κ.ά.

Συμπερασματικά, η αποτίμηση που γίνεται για τον μήνα Νοέμβριο καταδεικνύει ότι οι τιμές ακολουθούν την πτωτική πορεία του πληθωρισμού που, ως αποτέλεσμα της συνεχούς μείωσης του ενεργειακού κόστους και του πληθωρισμού στον τομέα των τροφίμων, ανήλθε σε 1,7% τον Νοέμβριο έναντι 3,5% τον Οκτώβριο και 4% τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο πληθωρισμός στον τομέα των τροφίμων ανήλθε την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου στο 8,14% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου και έναντι 8,74% την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου και 9,13% για τους μήνες Ιανουάριο-Σεπτέμβριο. Η μεγάλη μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα οφείλεται στη μεταβολή κατά -4,08% στα γεωργικά προϊόντα και κατά -7,61% στα πετρελαιοειδή.

Όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα της Υπηρεσίας με τους δείκτες τιμών για τον μήνα Νοέμβριο, σε σύνολο 45 κατηγοριών βασικών προϊόντων, 28 κατηγορίες κατέγραψαν μείωση, εκ των οποίων 10 κατηγορίες σε ποσοστό πέραν του -3%. Τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν τα λαχανικά/χόρτα κατά 18,3%, τα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά 10,4%, το φυτικό μαγειρικό λίπος κατά 14,8%, τα κατεψυγμένα ψάρια και μαλάκια/οστρακοειδή κατά 9,1% και 6,5% αντίστοιχα, ο κυπριακός και στιγμιαίος καφές κατά 3,7% και 4,9% αντίστοιχα, το αλεύρι κατά 4,5%, η ζάχαρη κατά 1,7%, τα απορρυπαντικά ρούχων κατά 3,3% και το χαρτί υγείας κατά 2%.

Αύξηση παρουσίασαν 17 κατηγορίες, από τις οποίες μόνο οι 8 κατηγορίες σε ποσοστό μεταξύ 1%-4%. Σημαντικότερη αύξηση κατέγραψαν για τον μήνα Νοέμβριο οι ντοματοχυμοί/πελτές κατά 3,8%, τα αυγά κατά 3,4% και τα ζυμαρικά κατά 3%.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αγοράς και της καταγραφής των τάσεων όπως εξελίσσονται από τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες, η Υπηρεσία έχει προβεί στις 12/12/2023 στην καταγραφή τιμών 53 κοινών και πολύ σημαντικών για το νοικοκυριό προϊόντων σε 3 υπεραγορές της Λεμεσού. Όπως φαίνεται στο συγκριτικό Παρατηρητήριο που επισυνάπτεται, η διαφορά στην αξία του ακριβότερου καλαθιού από το φθηνότερο ανέρχεται σε 6% ή €250,24 έναντι €235,60 με το μεσαίο καλάθι να κυμαίνεται στα €238,55. Πρόσθετα, το όφελος στον καταναλωτή από την εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στα 11 προϊόντα που καλύπτει το μέτρο, συμπεριλαμβανομένων των κρεάτων και λαχανικών από 1/12/2023, ανέρχεται μεταξύ €6,41-6,88 σε σύνολο αγορών αξίας €75 περίπου ανάλογα με την υπεραγορά.

Τονίζεται εκ νέου ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή συνεχίζει εντατικά τους ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ, καταγράφοντας τιμές όλων των κατηγοριών προϊόντων που εγκρίθηκαν, σε εννέα διαφορετικές υπεραγορές σε 58 σημεία πώλησης παγκύπρια. Η σημερινή αποτίμηση από την εφαρμογή του μέτρου με βάση τα πορίσματα των ελέγχων είναι ότι αυτό έχει θετική επίδραση στις τιμές και κατ΄ επέκταση στον πληθωρισμό εφόσον σε ποσοστό περίπου 76% των προϊόντων οι τιμές έχουν παραμείνει στα επίπεδα της 5ης Μαΐου που εφαρμόστηκε το μέτρο. Σύμφωνα με τα πορίσματα του τελευταίου ελέγχου που διενεργήθηκε στις 11/12/2023, η συμμόρφωση είναι καθολική με τα ποσοστά ζάχαρης και καφέ στο 90%, για τα λαχανικά στο 94% και για τα κρέατα στο 69% λόγω ουσιαστικά της αύξησης στην τιμή αμνοεριφίων σε κάποιες υπεραγορές.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διευκρινίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές. Τα Παρατηρητήρια Τιμών δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν ή συγκεκριμένα προϊόντα.
Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο έχουν ποιοτικές διαφορές που δεν μπορούν να καθοριστούν. Για τον σκοπό αυτό η Υπηρεσία παροτρύνει τους καταναλωτές να διεξάγουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου Παρατηρητηρίου.

Τα αναλυτικά στοιχεία του Παρατηρητηρίου, παρέχονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).