Κατασκευές: Αύξήθηκαν οι τιμές, μειώθηκε η παραγωγή το γ’ τρίμηνο του 2021

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 6,4%

imagew 2 1 2021, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, παραγωγοι, τιμές

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις κατασκευές κατέγραψε ετήσια άνοδο σε ποσοστό 2% το τρίτο τρίμηνο του 2021, ενώ αντίθετα ο Δείκτης Παραγωγής στις κατασκευές παρουσίασε μείωση 3,3% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2020.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το τρίτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε στις 116,68 μονάδες (βάση 2015=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2,0% έναντι του δεύτερου τριμήνου του 2021.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 6,4%. Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε άνοδος κατά 7,3% στα κτίρια και κατά 3,1% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Ο δείκτης μετρά τις μεταβολές στις τιμές μονάδας που χρεώνονται σε πελάτες κατασκευαστικών έργων. Δείχνει συνεπώς τη μεταβολή στο ολικό κόστος των έργων από τη μεριά του πελάτη, περιλαμβάνοντας κόστος όπως αυτό των υλικών, των εργατικών, των καυσίμων, των μεταφορικών και άλλων, καθώς και το κέρδος των εργολάβων, ενώ μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένδειξη του ύψους του πληθωρισμού στις Κατασκευές.

Παράλληλα, ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε στις 191,43 μονάδες (βάση 2015=100,00), σημειώνοντας μείωση 3,3% έναντι του τρίτου τριμήνου του 2020.

Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε μείωση της τάξης του 3,6% στα κτίρια και 1,2% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.