Κενές θέσεις στην Αστυνομία – Όλες οι πληροφορίες

b police 4 1 Αστυνομία, θέσεις

Σήμερα 24/11/2023, δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας προκηρύξεις για πλήρωση, των πιο κάτω κενών θέσεων εξειδικευμένου προσωπικού στην Αστυνομία Κύπρου:

Διαχειριστής Βάσης Δεδομένων (Αρ. Γνωστοποίησης 5588/1352)
Δικανικός Αναλυτής Ηλεκτρονικών Δεδομένων (Αρ. Γνωστοποίησης 5588/1353)
Δικανικός Ψυχολόγος (Αρ. Γνωστοποίησης 5588/1354)
Κλινικός Ψυχολόγος (Αρ. Γνωστοποίησης 5588/1355)
Προγραμματιστής Αναλυτής (Αρ. Γνωστοποίησης 5588/1356)
Χημικός (Αρ. Γνωστοποίησης 5588/1357)
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις»., μέχρι την Τετάρτη 03/01/2024 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει εκ των προτέρων, να δημιουργήσουν προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο CY Login, το οποίο θα πρέπει να ταυτοποιηθεί. Η ταυτοποίηση προφίλ γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζών (eBanking)

β) Για άτομα με κυπριακή ταυτότητα, μέσω βιντεοκλήσης με λειτουργούς των ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού

γ) Με προσωπική επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρο Ταυτοποίησης κατόπιν ραντεβού

Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους ταυτοποίησης δίνονται στο ακόλουθο σύνδεσμο(link) https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help/identification

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης , καθώς και άλλες πληροφορίες, περιέχονται στις πιο πάνω γνωστοποιήσεις.

Γραφείο Προσλήψεων

Αστυνομίας Κύπρου

Τηλ: 22808236, 22808247, 22808483