ΠΑ.ΣΥ.ΨΥ: Ζητούν να ενταχθεί άμεσα στο ΓεΣΥ η ειδικότητα Συμβουλευτικού Ψυχολόγου

Ο Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων, αναφέρει πως η ειδικότητα του Συμβουλευτικού Ψυχολόγου που είναι ρυθμισμένη ειδικότητα, η οποία αποδίδεται με νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας στους κατόχους της και χρειάζεται να ενταχθεί άμεσα στο ΓεΣΥ.

Screenshot 2022 02 02 214533 ΓΕΣΥ, ΠΑΣΥΨΥ, Συμβουλευτικός Ψυχολόγος

Ο Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων (ΠΑ.ΣΥ.ΨΥ),  με ανοικτή του επιστολή που κοινοποίησε στον Υπουργό Υγείας και στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, αναφέρει πως η ειδικότητα του Συμβουλευτικού Ψυχολόγου που είναι ρυθμισμένη ειδικότητα, η οποία αποδίδεται με νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας στους κατόχους της, χρειάζεται να ενταχθεί άμεσα στο ΓεΣΥ.

Στην επιστολή αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως “με λύπη παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα την άρνηση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για ένταξη της ειδικότητας της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Γενικό Σχέδιο Υγείας, παρά την περί του αντιθέτου συμφωνία με τα επαγγελματικά σωματεία πως με την πάροδο ενός χρόνου από την ένταξη της ειδικότητας της κλινικής ψυχολογίας θα ξεκινούσε η διαβούλευση για την ένταξη και της ειδικότητας της συμβουλευτικής ψυχολογίας”.

Προστίθεται πως “η ένταξη της ειδικότητας του συμβουλευτικού ψυχολόγου και η έγκριση ξεχωριστού προϋπολογισμού για τη συγκεκριμένη ειδικότητα θα έχει πολλαπλά οφέλη μακροπρόθεσμα, καθώς θα ενισχυθεί η δυνατότητα του συστήματος για αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων που προκύπτουν από την κακή ψυχική υγεία του πληθυσμού”.

“Η φιλοσοφία του ΟΑΥ για θέματα ψυχικής υγείας δεν ταυτίζεται με το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο κατανόησης της ψυχικής υγείας. Ως αποτέλεσμα αυτού, ψυχιατρικοποιείται η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ως εκ’ τούτου καθίσταται αδύνατη η παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών σε άτομα με ήπια κατάθλιψη, άτομα με διαταραχές άγχους, καρκινοπαθείς, ρευματοπαθείς, νεφροπαθείς, παιδιά και ενήλικες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και σε αρκετούς άλλους συνανθρώπους μας με χρόνια και σοβαρά σωματικά νοσήματα ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα”, προστίθεται.

Αναφέρεται ακόμη πως με αυτό τον τρόπο υπάρχουν ασθενείς «δύο ταχυτήτων», “καθώς ο μοναδικός τρόπος να λάβει κάποιο άτομο ψυχολογικές υπηρεσίες συμβουλευτικού ψυχολόγου είναι να αποταθεί με δικό του κόστος στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που αντιβαίνει τη φιλοσοφία του Γενικού Σχεδίου Υγείας”.