Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος: Εκπαίδευση των μελών στο πλαίσιο i-justice

Η υλικοτεχνική υποδομή έχει εγκατασταθεί στους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους και η εκπαίδευση έχει ήδη αρχίσει.

nomika 6 31 Εκπαίδευση, ΠΔΣ, υλικοτεχνική υποδομή

Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης (i-justice), το οποίο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την 01η Φεβρουαρίου 2022, ο ΠΔΣ σε συνεργασία με τους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους έχουν προχωρήσει στη δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των δικηγόρων.

Συνάδελφοι δικηγόροι έχουν αναλάβει την εκπαίδευση των μελών του ΠΔΣ, και θα έχουν τη βάση τους στους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους: Λευκωσίας (2), Λεμεσού (2), Πάφου (1), Λάρνακας – Αμμοχώστου (1).

Η υλικοτεχνική υποδομή έχει εγκατασταθεί στους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους από τις 12 Ιανουαρίου 2022 και η εκπαίδευση έχει αρχίσει από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, κατόπιν προγραμματισμού ραντεβού, διάρκειας 15 λεπτών, μέσω της γραμματείας των τοπικών δικηγορικών συλλόγων (βλέπε πιο κάτω). Θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι τα καθήκοντα των εν λόγω εκπαιδευτών θα περιορίζονται ΜΟΝΟ στο εκπαιδευτικό κομμάτι για την εξοικείωση με το σύστημα. Κατά συνέπεια, δεν θα αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση καταχωρήσεων δικογράφων και/ή πληρωμών.

  • Προϋπόθεση είναι οι προσερχόμενοι να έχουν ήδη εγγραφεί στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφάλειας ΑΡΙΑΔΝΗ και να έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία: https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Pages/Home.aspx

Το ωράριο λειτουργίας των σημείων εκπαίδευσης θα είναι από τις 9π.μ. – 02.00μ.μ. για μόνο διά ζώσης συναντήσεις και από τις 16.00 – 18.00, μόνο τηλεφωνικώς. Για τον προγραμματισμό ραντεβού για την εκπαίδευσή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους:

Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας /Κερύνειας Μαρία Κουκουφκιάου 22674594
Δικηγορικός Σύλλογος Λεμεσού Μαρία Ρολάνδου 25806207
Δικηγορικός Σύλλογος Λάρνακας / Αμμοχώστου Μαρία Κωνσταντίνου Χρίστου 24657015
99757415
Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου Άννα Θεμιστοκλέους 26937774

Παράλληλα, θα μπορείτε να αποστέλλετε ερωτήσεις και/ή απορίες και ηλεκτρονικά.

Στοιχεία επικοινωνίας εκπαιδευτών:

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Λεμεσόςi-justicelim1@cba.org.cy ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 99111628
Λεμεσός

i-justicelim2@cba.org.cy

ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΝΗΣ 99111698
Λευκωσία/Κερύνεια

i-justicenic1@cba.org.cy

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΣΠΡΟΦΤΑΣ 99072182
Λευκωσία/Κερύνεια

i-justicenic2@cba.org.cy

ΠΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 99727937
Λάρνακα/ Αμμόχωστος

i-justicelaramm@cba.org.cy

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 96345116
Πάφος

i-justicepaphos@cba.org.cy

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΞΙΝΑΡΗΣ 99170268

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ I-JUSTICE ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Σε συνέχεια της πιο πάνω ανακοίνωσης του ΠΔΣ για τη δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής στους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους, ενόψει της πλήρους εφαρμογής του i-justice, διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχετε στην εκπαίδευση, πέραν από την εγγραφή σας στην ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΟΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΡΙΑΔΝΗ), είναι να προσκομίζετε κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης του συστήματος, συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο δύναται να καταχωρηθεί μέσω του, δεδομένου ότι το σύστημα i-justice λειτουργεί πλέον κανονικά και όχι πιλοτικά. Συνεπώς, η εκπαίδευση/επεξήγηση των διαδικασιών θα γίνεται στη βάση καταχώρισης πραγματικών δεδομένων/στοιχείων/δικογράφων, η οποία θα εκτείνεται συγκεκριμένου σημείου και δεν θα ολοκληρώνεται.