Παράταση στις αιτήσεις για πρόσληψη ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά

Tο Υπουργείο Άμυνας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω της Κυβερνητικής Πύλης παρατείνεται

03D1B0A0 EF9F 4A36 8146 2DACE0715843 5

Το Υπουργείο Άμυνας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω της Κυβερνητικής Πύλης https://www.gov.cy/gr/, παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, απορίες, υποβοήθηση στη συμπλήρωση της αίτησης ή και για τις περιπτώσεις σφάλματος ή αδυναμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Στρατευσίμων και Πολιτών του Υπουργείου Άμυνας καθημερινά από τις 08:00 μέχρι τις 15:00, τις εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 1430 η στην ηλεκτρονική διεύθυνση syop@mod.gov.cy

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος και ταυτοποιημένος χρήστης της Κυβερνητικής Πύλης https://www.gov.cy/gr/. Η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει ως ακολούθως:

  1. ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο Gov.cy ή
  2. με φυσική παρουσία σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητας.

Με το πέρας της υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι/ες, θα υποβληθούν σε Αθλητική Δοκιμασία για διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης και σε Στρατιωτική Δοκιμασία για να διαπιστωθεί η μαχητική τους ικανότητα. Οι εν λόγω Δοκιμασίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του μήνα Οκτωβρίου και οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μηνύματος SMS.

Σημειώνεται ότι, στους υποψήφιους που ήταν εθνοφρουροί και έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση θητείας στους στη Δύναμη και εξασφάλισαν κατάλληλη σειρά επιτυχίας από τον προηγούμενο Τελικό Πίνακα  που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28.04.2023, και στους οποίους έχει ήδη προσφερθεί απασχόληση θα κληθούν μετά το πέρας της Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων του νέου Πίνακα για Υγειονομική εξέταση. Νοείται ότι η προσφορά εργοδότησής τους θα ισχύει νοουμένου ότι έχουν εκπληρώσει κανονικά τη στρατιωτική τους θητεία και θα κριθούν με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι1 ή Ι2) από την Υγειονομική Εξέταση.