Πιάνουν δουλειά από το Σάββατο οι κάμερες – Πού θα βλέπετε τις φωτογραφίες

Με πόσες κάμερες λειτουργεί το σύστημα και πότε θα λειτουργούν

Από το ερχόμενο Σάββατο 1η Ιανουαρίου, 2022, τίθεται σε λειτουργία το νέο σύστημα φωτοεπισήμανσης, το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις.

Σήμερα το σύστημα λειτουργεί με τέσσερις σταθερές και τέσσερις κινητές κάμερες, ενώ αναμένεται να εγκατασταθούν συνολικά 90 σταθερές και 20 κινητές κάμερες παγκύπρια, οι οποίες θα λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση.

Όσον αφορά στις παραβάσεις τροχαίας, από την 1/1/2022, το σύστημα φωτοεπισήμανσης θα εντοπίζει τα ακόλουθα αδικήματα, για τα οποία θα γίνονται καταγγελίες των παραβατών:

 Παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας
 Παραβίαση κόκκινου σηματοδότη
 Παραβίαση της υποχρεωτικής γραμμής στάσης σε φωτοελεγχόμενες συμβολές

Όταν το σύστημα θα εντοπίζει οποιανδήποτε από τις πιο πάνω παραβάσεις θα καταγράφει και παραβάσεις όπως:

 Mη χρήση της ζώνης ασφάλειας
 Μη χρήση κράνους από μοτοσικλετιστές
 Οδήγηση με μη ελευθέρα χέρια ( κινητό τηλέφωνο ή άλλο αντικείμενο)

Ακολούθως, όταν καταγραφεί παράβαση, θα αποστέλλεται συστημένα εξώδικο μέσω του ταχυδρομείου στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Αν δεν εντοπίζεται ο ιδιοκτήτης η επίδοση θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο επιδότη ή από την Αστυνομία.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν ήταν ο οδηγός του οχήματος θα έχει την υποχρέωση να δηλώσει στην Αστυνομία ποιος ήταν ο οδηγός, εντός 15 ημερών. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να συμπληρώσει και υποβάλει στην ανάδοχο εταιρεία το Μέρος Β’ του εξωδίκου, με τα πλήρη στοιχεία του παραβάτη οδηγού. Αν ο οδηγός αποδέχεται τότε, μπορεί να πληρώσει το εξώδικο πρόστιμο.

Το εξώδικό θα πρέπει να πληρώνεται εντός 30 ημερών διαφορετικά το ποσό θα αυξάνεται κατά το ήμισυ και μπορεί να πληρωθεί εντός 45 ημερών. Μετά τις 45 μέρες η υπόθεση θα παραπέμπεται στο Δικαστήριο.

Με την πληρωμή του προστίμου θεωρείται, ότι έγινε αποδοχή των βαθμών ποινής που αναφέρονται στην ειδοποίηση.

Το εξώδικο πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί μέσω διαδικτύου, μέσω της ιστοσελίδας της Αστυνομίας www.police.gov.cy ή μέσω παρόχου πληρωμών που επιλέγει η Δημοκρατία (JCC). Το εξώδικο δεν μπορεί να πληρωθεί με δόσεις, ούτε μπορεί να δοθεί παράταση του χρόνου αποπληρωμής του χρηματικού προστίμου.

Υπάρχουν παραβάσεις για τις οποίες δεν θα εκδίδεται εξώδικο και ο παραβάτης θα πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου όταν ο αριθμός βαθμών ποινής υπερβαίνει το όριο, η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας είναι πέραν του 75% του επιτρεπόμενου ορίου, ο παραβάτης δεν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ή έχει στερηθεί το δικαίωμα να κατέχει ή αποκτήσει άδεια οδήγησης και η κατηγορία άδειας οδηγού που κατέχει ο παραβάτης δε συνάδει με την κατηγορία της άδειας οδηγού που απαιτείται για την οδήγηση του οχήματος που εντοπίστηκε να οδηγεί.

Όταν ο παραβάτης δεν εντοπίζεται από το ταχυδρομείο ώστε να παραλάβει τη συστημένη επιστολή/(έντυπο F276F), αυτή τότε επιστρέφεται στην Ανάδοχο Εταιρεία και ο επιδότης της εταιρείας θα καταβάλει δύο προσπάθειες για εντοπισμό και επίδοση του προστίμου στον παραβάτη. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του, θα καταβάλλονται εκ νέου προσπάθειες από πλευράς Αστυνομίας.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος μπορεί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα (www.CyCameraSystem.com), ώστε να μπορεί να δει φωτογραφία του οχήματος και του οδηγού που διαπράττει την τροχαία παράβαση την ώρα της παράβασης ως επίσης και άλλες πληροφορίες, που αφορούν την παράβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να καλεί στον τηλεφωνικό αριθμό 80008009.

sigmalive.com