Πίσω στα έδρανα οι φοιτητές-Πως θα γίνει η επιστροφή στα Παν/μια

ucy photo 3 Coronavirus, επιστροφη, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΕΠΑΚ

Οι Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ μιλούν για την επιστροφή στις τάξεις

Ημέρα επιστροφής στα θρανία είναι για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων η αυριανή(07/09), με τα δύο Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου να ετοιμάζονται πυρετωδώς για την επιστροφή τους με την τήρηση πάντα όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων λόγω της πανδημίας.

Οι Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) μίλησαν στην Offsite για τον νέο τρόπο λειτουργίας των Πανεπιστημίων λόγω της πανδημίας.

Πανεπιστήμιο Κύπρου – Πρύτανης Τάσος Χριστοφίδης

-Πως θα γίνει η επιστροφή στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά;

“Θα ακολουθήσουμε ένα σύστημα κατά το οποίο κάποια μαθήματα θα γίνουν με φυσική παρουσία και κάποια θα γίνουν εξ αποστάσεως πλήρως. Κάποια μαθήματα θα είναι με φυσική παρουσία πλήρως, αυτά θα είναι τα μαθήματα που μπορούν να φιλοξενηθούν σε αίθουσες λαμβάνοντας υπόψη και τα πρωτόκολλα για την απόσταση μεταξύ των φοιτητών. Η χωρητικότητα της αίθουσας και το μέγεθος του τμήματος είναι αυτά που καθορίζουν αν ένα μάθημα μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία ή όχι. Θα έχουμε μαθήματα που λόγω του μεγέθους θα πρέπει να γίνουν πλήρως εξ αποστάσεως και ορισμένα που θα γίνουν και με τους δύο τρόπους παράλληλα. Το ακροατήριο θα χωριστεί σε δύο ομάδες, οι μισοί θα παρακολουθούν με φυσική παρουσία και η άλλη ομάδα εξ αποστάσεως το ίδιο ακριβώς μάθημα που γίνεται στην τάξη μέσω κάμερας από το σπίτι. Οι ομάδες θα ανταλλάσσονται κάθε εβδομάδα.

Θα έχουμε ένα συνδυασμό πραγμάτων ούτε πλήρως με φυσική παρουσία ούτε όλα εξ αποστάσεως. Οι φοιτητές που θα είναι με φυσική παρουσία θα φορούν μάσκες και θα τηρούν όλους τους κανόνες και ο,τι έχει θεσπιστεί για τα πρωτόκολλα. Οι οδηγίες αυτές ισχύουν για το πρώτο εξάμηνο μέχρι στιγμής και ευελπιστούμε ότι στη συνέχεια τα πράγματα θα είναι καλύτερα”.

-Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τις εξετάσεις; (Ενδιάμεσες και τελικές)

Οι εξετάσεις όλες θα γίνουν με φυσική παρουσία και οι ενδιάμεσες και οι τελικές.

ΤΕΠΑΚ – Πρύτανης Παναγιώτης Ζαφείρης

-Πως θα γίνει η επιστροφή στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά;

Ανάμεσα στους στόχους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η όσο το δυνατόν απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής εκπαιδευτικών, ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών στους φοιτητές του και γενικά στην κοινωνία εν μέσω πανδημίας. Η ακαδημαϊκή χρονιά έχει ξεκινήσει κανονικά, εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (σχετικά Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας, οδηγίες για λειτουργία ΑΕΙ με φυσική παρουσία του Υπουργείου Υγείας, πρωτόκολλα για ασφάλεια στην εργασία που από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) αλλά και βάσει επιπρόσθετου υγειονομικού πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (οδηγός διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας στο τεχνολογικό πανεπιστήμιο κύπρου σε συνθήκες κορωνοϊού sars-cov-2 ).

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό φυσικής παρουσίας στους χώρους μάθησης (αίθουσες διαλέξεων και εργαστήρια) και διεξαγωγής τηλεκπαίδευσης. Όπου το ακροατήριο φοιτητών είναι μικρό, το μάθημα θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία και τηρώντας τις απαραίτητες ρυθμίσεις βάσει της χωρητικότητας. Στις περιπτώσεις μεγάλων ακροατηρίων θα γίνεται διαμοιρασμός σε δύο ομάδες που θα παρακολουθούν με φυσική παρουσία, και επιπρόσθετα ολόκληρο το τμήμα θα λαμβάνει και από κοινού εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στους χώρους εργαστηρίων και σε άλλους συναφείς χώρους οι ρυθμίσεις θα διασφαλίζουν απόσταση ανάμεσα στους φοιτητές. Φοιτητές που εμπίπτουν σε ευπαθείς ομάδες και έχουν δυσκολία να παρακολουθούν μαθήματα/εργαστήρια με φυσική παρουσία, υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο Τμήμα τους, και γίνονται διευθετήσεις εκεί που χρειάζεται.

-Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τις εξετάσεις; (Ενδιάμεσες και τελικές)

Οι εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν με φυσική παρουσία εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχουν υποδομές στο Πανεπιστήμιο ώστε να γίνουν και εξ αποστάσεως διευθετήσεις, στις πλείστες περιπτώσεις.

-Ποια μέτρα λαμβάνονται γενικότερα από το ΤΕΠΑΚ σε σχέση με την πανδημία;

Στο Πανεπιστήμιο συστάθηκε Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης (COVID-19) η οποία μεριμνά για:

την τακτική παρακολούθηση της εξέλιξης της πανδημίας και την υποβολή εισηγήσεων πολιτικής, διαδικασιών και πρακτικών στα αρμόδια όργανα.
την τακτική ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για τα θέματα που προκύπτουν σε σχέση με το θέμα του COVID-19
την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προστασίας, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα πολιτικών.
το συντονισμό των ενεργειών, υγειονομικών και ακαδημαϊκών, που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος ανάμεσα στο προσωπικό ή/και στους φοιτητές του Πανεπιστημίου.
Αντίστοιχο ρόλο έχουν και οι Τμηματικές / Υπηρεσιακές Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας του Πανεπιστημίου για την υλοποίηση των εγκεκριμένων πολιτικών και των οδηγιών υλοποίησης που δίνονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα έχουν θεσπιστεί υγειονομικά πρωτόκολλα ώστε οι χώροι του Πανεπιστημίου καθαρίζονται καθημερινά και να υπάρχει σχετική σήμανση, να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά μάσκα σε εσωτερικούς χώρους από το προσωπικό και τους φοιτητές, να εφαρμόζεται θερμομέτρηση, να επιθεωρούνται τακτικά οι συνθήκες διεξαγωγής μαθημάτων και να εφαρμόζουν αποστάσεις άτομα τα οποία έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό. Πέραν των μέτρων πρόληψης, το Πανεπιστήμιο λαμβάνει μέτρα για την περίπτωση που υπάρξουν κρούσματα. Αν οι συνθήκες το επιβάλουν, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων, Πανεπιστήμιο μπορεί να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τα μαθήματα εξ ολοκλήρου με εξ αποστάσεως φοίτηση.

Πηγή: Offsite