Πόσα άτομα απασχολούνται στην Κυβέρνηση – Πού έγινε αύξηση προσωπικού και πού μείωση

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την απασχόληση στην Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο

b b b 124 Κυβέρνηση, κυβερνητικό προσωπικό

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2021 αυξήθηκε κατά 359 άτομα (0,7%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 και έφτασε τα 53.054 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 655 άτομα (-2,4%), από 26.881 σε 26.226 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.088 άτομα (6,2%) φθάνοντας τις 18.644 σε σχέση με 17.556 άτομα τον Δεκέμβριο του 2020.

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,0%) και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (1,2%) ενώ το προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας παρέμεινε σταθερό. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και στις τρεις κατηγορίες, με τη μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-3,1%). Αντιθέτως, στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση και στις τρεις κατηγορίες με το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρουσιάζει την μεγαλύτερη (8,5%). Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό παρατηρείται μείωση (-0,9%) σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020.

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021, παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (1,2%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,2%). Το προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας παρέμεινε σταθερό. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται η ίδια μείωση στις κατηγορίες της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,2%) ενώ το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας παρέμεινε σταθερό. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (3,2%) και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (0,3%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,2%). Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό παρατηρείται μείωση (-1,4%) σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021.

Πίνακας              

Κατηγορία Προσωπικού

 

Αριθμόςατόμων

% Μεταβολή

 

Δεκ. 2020

Νοε. 2021

Δεκ. 2021

Δεκ. 21/20

Δεκ.21/

   Νοε.21

Δημόσια

Υπηρεσία

Σύνολο

17.304

17.340

17.303

 

0,0%

-0,2%

Μόνιμοι

10.763

10.451

10.427

 

-3,1%

-0,2%

Έκτακτοι

6.541

6.889

6.876

 

5,1%

-0,2%

Εκπαιδευτική Υπηρεσία Σύνολο

14.507

14.616

14.795

 

2,0%

1,2%

Μόνιμοι

9.289

9.132

9.133

 

-1,7%

0,0%

Έκτακτοι

5.218

5.484

5.662

 

8,5%

3,2%

Δυνάμεις Ασφαλείας Σύνολο

12.626

12.766

12.772

 

1,2%

0,0%

Μόνιμοι

6.829

6.678

6.666

 

-2,4%

-0,2%

Έκτακτοι

5.797

6.088

6.106

 

5,3%

0,3%

Σύνολο Σύνολο

44.437

44.722

44.870

 

1,0%

0,3%

Μόνιμοι

26.881

26.261

26.226

 

-2,4%

-0,1%

Έκτακτοι

17.556

18.461

18.644

 

6,2%

1,0%

Ωρομίσθιο Προσωπικό Σύνολο

8.258

8.296

8.184

 

-0,9%

-1,4%

Γενικό Σύνολο

 

52.695

53.018

53.054

 

0,7%

0,1%

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάλυψη στοιχείων

Στην απασχόληση της Κυβέρνησης περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά. Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό περιλαμβάνονται τακτικοί, έκτακτοι και εποχικοί υπάλληλοι.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την απασχόληση στην Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας που απασχολήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Αγορά Εργασίας

CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων)

Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel)

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες θα είναι διαθέσιμοι σε μορφή Excel μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. Ακολούθως, τα στοιχεία θα ενημερώνονται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTATDB.

Επικοινωνία

Μαρία Κκουσιή: Τηλ:+357-22602235, Ηλ. Ταχ.: mkkoushi@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ.: +357-22602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy