Πράσινο φως Κομισιόν – €627 εκατ. για Κύπρο, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία ελέω επιπτώσεων Brexit

Το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit έχει συνολικό ύψος 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ

b b komi ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Προχρηματοδότηση ύψους σχεδόν 627 εκατομμυρίων ευρώ για την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία στο πλαίσιο του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit ενέκρινε την Πέμπτη η Κομισιόν.

Τα κονδύλια αυτά, τα οποία έχουν ως στόχο την αντιστάθμιση των συνεπειών της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις οικονομίες των κρατών μελών, θα διατεθούν με βάση την οικονομική διασύνδεση κάθε κράτους μέλους με την οικονομία του ΗΒ.

Το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit έχει συνολικό ύψος 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο καθορισμός των κονδυλίων που θα λάβει η κάθε χώρα γίνεται με βάση ειδικής τεχνικής φόρμουλας.

Ειδικότερα, 656 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν κατ’ αναλογία των ψαριών που αλιεύονταν στην ΑΟΖ του Ηνωμένου Βασιλείου, 4,5 εκατομμύρια θα διατεθούν κατ’ αναλογία με τον όγκο εμπορίου με το ΗΒ και 274 εκατομμύρια θα διατεθούν κατ’ αναλογία με τις θαλάσσιες παραμεθόριες περιοχές κάθε κράτους μέλους με το ΗΒ.

Βάσει της σημερινής απόφασης, εντός του 2022 θα διατεθούν 435 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 192 εκατομμύρια ευρώ της προχρηματοδότησης θα διατεθούν μέχρι το τέλος Απριλίου του 2023.

Η χρηματοδότηση έχει ως στόχο τον μετριασμό του αρνητικού αντίκτυπου του Brexit μέσω της στήριξης των περιφερειών, των τομέων της οικονομίας και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης αναμένεται πως θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην προστασία τους μέσω προγραμμάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, επανειδίκευσης και κατάρτισης.

«Εναπόκειται πλέον στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για τη στήριξη των περιφερειών, των τοπικών κοινοτήτων, των πολιτών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού, όπου απαιτείται», ανέφερε σε σχετική δήλωση η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα.

Τα ποσά προχρηματοδότησης κατανέμονται σταδιακά σε περίοδο τριών ετών και τα κράτη μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν τα κονδύλια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 για κάλυψη δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Μετά από αυτή την απόφαση, 20 κράτη μέλη θα έχουν λάβει την πρώτη και τη δεύτερη δόση προχρηματοδότησης.

Όπως σημειώνεται, το Brexit είχε αρνητικό αντίκτυπο σε όλα τα κράτη μέλη, με ορισμένα από αυτά και ορισμένες περιφέρειες, τομείς και τοπικές κοινότητες να επηρεάζονται περισσότερο.

ΚΥΠΕ