Σε αυτή την περιοχή θα πραγματοποιεί άσκηση την Τρίτη η Πυροσβεστική

H ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

b pirosvestiki ΑΣΚΗΣΗ, Πυροσβεστική

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης Δοκίμων Πυροσβεστών, την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, 09:00 – 13:00, στην περιοχή Καϊμακλίου της επαρχίας Λευκωσίας, θα διεξαχθεί η άσκηση «Έρευνα και διάσωση από υπόνομο» από τη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι τη συγκεκριμένη ημέρα και κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα υπάρξει κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων στην περιοχή και δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας για το κοινό.