Συνεχίζεται ο υποχρεωτικός εβδομαδιαίος έλεγχος των εργαζομένων με rapid test

Πρόστιμα για την άρνηση διενέργειας rapid test - Δείτε αναλυτικά

Σχέδιο χωρίς τίτλο 2021 02 10T154123.218 rapid test, εργαζομενοι

Σε συνέχεια της σημερινής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για συνέχιση του προγράμματος του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ελέγχου με rapid test αντιγόνου στους εργαζόμενους, το Υπουργείο Υγείας επισημαίνει τα εξής:

–       Οι ιδιωτικοί οργανισμοί/επιχειρήσεις και οι Υπηρεσίες/Τμήματα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα οφείλουν να ορίσουν υπεύθυνο άτομο, το οποίο έχει την υποχρέωση να καταρτίζει και να κοινοποιεί στο προσωπικό εβδομαδιαίο πλάνο με τους εργαζόμενους που πρέπει να υποβληθούν σε rapid test, σύμφωνα με τα πιο κάτω:

  • Υπηρεσίες/Οργανισμοί/Επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 3 άτομα, ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους εργαζόμενου,
  • Υπηρεσίες/Οργανισμοί/Επιχειρήσεις που απασχολούν από 4 μέχρι 10 άτομα, ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε τουλάχιστον 4 εργαζόμενους,
  • Υπηρεσίες/Οργανισμοί/Επιχειρήσεις που απασχολούν πέραν των 10 ατόμων, ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον σε 4 άτομα ή στο 20% των εργαζομένων, όποιο είναι μεγαλύτερο αριθμητικά.

–       Ο εργαζόμενος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τον υπεύθυνο για την ολοκλήρωση της διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου εντός της καθορισμένης ημερομηνίας καθώς και για το αποτέλεσμα,  χωρίς να είναι υπόχρεος να προσκομίσει αποδεικτικό του αποτελέσματός του. Ωστόσο, ο εργαζόμενος οφείλει να κατέχει το αποδεικτικό του αποτελέσματος ανά πάσα στιγμή κατά την ισχύουσα περίοδο για σκοπούς ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές.

–       Κατά τον έλεγχο από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή, ο υπεύθυνος της επιχείρησης/οργανισμού/Τμήματος οφείλει να παρουσιάσει τον εβδομαδιαίο κατάλογο των εργαζομένων που όφειλαν να έχουν στην κατοχή τους σε ισχύ διαγνωστική εξέταση κατά την εβδομάδα ελέγχου. Ο εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής δειγματοληπτικά μπορεί να αποταθεί απευθείας στον εργαζόμενο, για τον έλεγχο κατοχής αποδεικτικού στοιχείου διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.

–       Κατά τον έλεγχο, διοικητικό πρόστιμο δύναται να επιβληθεί στην   Υπηρεσία/οργανισμό/επιχείρηση, εάν αποδειχθεί ότι δεν τηρούνταν οι αριθμητικές πρόνοιες κατά τον σχεδιασμό του εβδομαδιαίου καταλόγου.

–       Στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος έχει δηλώσει στον Υπεύθυνο τη συμμόρφωσή του και είναι καταχωρημένος στον εβδομαδιαίο κατάλογο,   αλλά αποδειχθεί κατά τον έλεγχο ότι δεν το έχει πράξει, τότε η ευθύνη βαραίνει τον εργαζόμενο και το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον ίδιο.

Υπενθυμίζεται ότι το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου έχει χρονική ισχύ εφτά ημερών, εκτός κι αν στο μεσοδιάστημα το άτομα εκδηλώσει συμπτώματα ή χαρακτηριστεί επαφή και θα πρέπει να ακολουθηθεί το πρωτόκολλο που καθορίζει Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης.

Επισημαίνεται ότι για τις πιο πάνω κατευθυντήριες οδηγίες έχουν ενημερωθεί οι εργοδοτικές οργανώσεις, και τα οργανωμένα επαγγελματικά σύνολα, καθώς και τα Τμήματα/Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, για συμμόρφωση.