Τέσσερα πιθανά θύματα εμπορίας προσώπων αναγνωρίστηκαν από την Αστυνομία

Τέσσερα πιθανά θύματα εμπορίας προσώπων έχουν αναγνωριστεί από την Αστυνομία

Frontex Αστυνομία, θύματα εμπορίας προσώπων

Τέσσερα πιθανά θύματα εμπορίας προσώπων έχουν αναγνωριστεί από την Αστυνομία, μετά τον εντοπισμό τους κατά τη διενέργεια εκπαιδευτικών επιχειρήσεων – σε πραγματικό χρόνο, στο πλαίσιο διεθνούς εκπαιδευτικής άσκησης, που διεξήχθη αυτές τις μέρες, στην Κύπρο, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διασυνοριακού Ελέγχου – Frontex.

Με τη διενέργεια μεταξύ άλλων εκπαιδευτικών δράσεων, πραγματικών συνεντεύξεων αριθμού προσώπων, με σκοπό την αναγνώριση πιθανών θυμάτων εμπορίας προσώπων, η διεθνής εκπαιδευτική άσκηση οδήγησε στον εντοπισμό τεσσάρων πιθανών θυμάτων, για τα οποία θα ακολουθήσουν περαιτέρω ενέργειες από την Αστυνομία Κύπρου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες Αρχές, ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για θύματα εμπορίας προσώπων.

Η εκπαιδευτική άσκηση, διάρκειας πέντε ημερών, διοργανώθηκε από τον Frontex και πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Δευτέρας και της Παρασκευής, 15-19 Απριλίου, 2024, στην Κύπρο και ειδικότερα στους χώρους αφίξεων στα δύο αεροδρόμια σε Λάρνακα και Πάφο, καθώς και στο Κέντρο Φιλοξενίας Πρώτης Υποδοχής «Πουρνάρα», στη Λευκωσία. Η άσκηση περιλάμβανε τόσο θεωρητική εκπαίδευση και ενημέρωση, όσο και επιχειρησιακή εφαρμογή, σε πραγματικό χρόνο.

Η διοργάνωση της διεθνούς άσκησης για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων, αναδεικνύει ξανά την αναγνώριση του έργου που επιτελούν οι Αρχές της Δημοκρατίας, αλλά και τις συνεχώς εξελισσόμενες προκλήσεις που παρουσιάζονται, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, για την αντιμετώπιση μιας από τις σοβαρότερες μορφές εγκλήματος και για την προστασία των θυμάτων εμπορίας προσώπων.

Με συνδιοργανωτές την Αστυνομία Κύπρου και την Αστυνομία Ρουμανίας, στην άσκηση μετείχαν από πλευράς Κύπρου και Αστυνομίας Κύπρου, λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων – ΓΚΕΠ, και μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – ΥΑΜ, ενώ επίσης μετείχαν, μέλη της Αστυνομίας Ρουμανίας, μέλη της Europol, λειτουργοί της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες – UNHCR, του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης – IOM, και της Υπηρεσίας για την Προστασία Δεδομένων Επιβατών – Passenger Name Record (PNR).