Βουλή – Νέος Νόμος: Ρύθμιση των παράνομων πωλήσεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Ποια μέτρα θα προωθηθούν για την προστασία των αγροτών

laiki Βουλή, γεωργικά προϊόντα, νόμος, παράνομες πωλήσεις
ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÁ ÁÐÏ ËÁÉÊÇ ÁÃÏÑÁ (EUROKINISSI/ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ ÌÉ×ÁËÇÓ)

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα νόμο που ρυθμίζει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (EE) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων».

Ως προθεσμία μεταφοράς των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 στο εθνικό δίκαιο καθορίστηκε η 1η Μαΐου 2021 και ως προθεσμία εφαρμογής η 1η Νοεμβρίου 2021, ωστόσο το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 8 Απριλίου 2021. Επιπροσθέτως, λόγω της μη έγκαιρης εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την εν λόγω Οδηγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει διαδικασία παράβασης εναντίον της Δημοκρατίας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της προειδοποιητικής επιστολής.

Όπως δήλωσε στην Ολομέλεια ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ με το νόμο απαγορεύονται 13 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθούν κι άλλα ανάλογα μέτρα για προστασία των αγροτών όπως το δημοπρατήριο τιμών.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος είπε ότι με το νόμο καθορίζεται επακριβώς τι συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική και βοηθά στην εξάλειψη ανισορροπιών μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης είπε ότι μια από τις μεγαλύτερες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι το εμπόριο μέσω κατεχομένων που είναι παράνομο.