Υπ.Παιδείας: Ο αριθμός των μαθητών/τριών παρουσιάζει διαχρονικά συνεχή μείωση, ενώ ο αριθμός των εκπαιδευτικών αυξάνεται

Η «εύκολη» ή και «αυτόματη» λύση θα ήταν, όπως διεκδικεί η ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ, «η αύξηση των μόνιμων οργανικών θέσεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου.

ekpaideutikoi sxolia Μαθητές, ΟΕΛΜΕΚ

Το Υπουργείο Παιδείας τοποθετούμενο επί της δημόσιας παρέμβασης της ΟΕΛΜΕΚ σχετικά με το θέμα της απασχόλησης εκπαιδευτικών με σύμβαση, αφού δηλώνει πως είναι αλήθεια ότι στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου υπάρχουν κατ’ αναλογία περισσότεροι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ, σημειώνει ότι επιβάλλεται προβληματισμός για την αντιστοίχιση των πραγματικών αναγκών -όπως προκύπτουν από τον αριθμό μαθητών/τριών- και του αριθμού των απασχολούμενων εκπαιδευτικών.

Η «εύκολη» ή και «αυτόματη» λύση θα ήταν, όπως διεκδικεί η ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ, «η αύξηση των μόνιμων οργανικών θέσεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου.

Προστίθεται πως «είναι πολύ καλά γνωστό ότι η απασχόληση εκπαιδευτικών με σύμβαση οφείλεται σε ιδιομορφίες και ειδικές ρυθμίσεις για την απασχόληση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο και στο γεγονός ότι ακόμα και όταν μειώνεται ο αριθμός των μαθητών/τριών, προκύπτουν πρόσθετες ανάγκες και επομένως αριθμός νέων συμβάσεων, ως συνέπεια των όρων απασχόλησης των εκπαιδευτικών».

Περαιτέρω αναφέρεται ότι κατά τη σχολική χρονιά 2021-22 παρά τον ελαφρά χαμηλότερο αριθμό των μαθητών/τριών στη Μέση Εκπαίδευση, παρουσιάστηκε ανάγκη για απασχόληση περίπου 80 πρόσθετων συμβασιούχων εκπαιδευτικών, ως αποτέλεσμα της ετήσιας μείωσης του διδακτικού χρόνου των υφιστάμενων εκπαιδευτικών.

Προστίθεται ότι ο αριθμός των μαθητών/τριών παρουσιάζει διαχρονικά συνεχή μείωση, η οποία μεταξύ 2007-08 και 2021-22 έφτασε σε ποσοστό 18,3% στη Μέση Εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα, ο αριθμός των εκπαιδευτικών αυξάνεται συνεχώς.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας μεταξύ των σχολικών ετών 2016-17 και 2020-21, για περίπου αμετάβλητο αριθμό μαθητών/τριών (μείωση 0,2%), προέκυψε αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών (μόνιμων, συμβασιούχων και αορίστου χρόνου) κατά 7,5%.

Σημειώνει τέλος ότι ανάλογη τάση παρατηρείται και στη Δημοτική Εκπαίδευση.