ΥΠΑΝ: Ανάγκη διασφάλισης συνθηκών για ευημερία των εκπαιδευτικών

Την ανάγκη για διασφάλιση συνθηκών που να υποστηρίζουν την ευημερία των εκπαιδευτικών, επεσήμανε η Υπουργός Παιδείας

Αθηνά Μιχαηλίδου, Εκπαιδευτικοί, Υπουργός Παιδείας

Την ανάγκη για διασφάλιση συνθηκών που να υποστηρίζουν την ευημερία των εκπαιδευτικών, επεσήμανε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε χαιρετισμό της την Πέμπτη στο Παγκύπριο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Σημείωσε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο και τη σημασία του «ευ ζην» των εκπαιδευτικών, θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες της εκπαιδευτικής κοινότητας για αναβάθμιση της επαγγελματικής ευημερίας των μελών της.

Η Υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε, παράλληλα, πως θα συνεχίσει, όπως έκανε πάντα, να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους.

Το Παγκύπριο Εκπαιδευτικό Συνέδριο των Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα «Ευ ζην εκπαιδευτικών: Από τη θεωρία στην πράξη», συνδιοργανώνουν η Κλαδική Επιτροπή Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΟΕΔ, ο διεθνής ερευνητικός οργανισμός CARDET και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, και, όπως είπε η κα. Μιχαηλίδου, αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου περσινού συνεδρίου, διατηρώντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη συζήτηση για ένα θέμα που δεν αφορά απλά την ευημερία και το «ευ ζην» των εκπαιδευτικών, αλλά αποτελεί παράμετρο που επηρεάζει ολόκληρο το οικοδόμημα της εκπαίδευσης.

Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δύσκολη αποστολή της διάπλασης ενεργών, δημοκρατικών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών.

«Όμως, πολύ συχνά, οι απαιτήσεις της καθημερινότητας και οι τρέχουσες ανάγκες που προκύπτουν στο οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, περιορίζουν σημαντικά τις ευκαιρίες που τους δίνονται και ελαχιστοποιούν τον χρόνο για τη δική τους ευημερία και ανάπτυξη. Η διαπίστωση αυτή σηματοδοτεί την ανάγκη για διασφάλιση συνθηκών που να υποστηρίζουν την ευημερία των εκπαιδευτικών», πρόσθεσε.

Είπε, επίσης, ότι το «ευ ζην» των εκπαιδευτικών αποτελεί μια πολύ ευρεία έννοια, η οποία στην ερευνητική βιβλιογραφία προσδιορίζεται με βάση διάφορα μοντέλα που την αναλύουν σε ποικίλες συνιστώσες.

«Ως ενδεικτικές παράμετροι που τη διαμορφώνουν αναφέρονται συνήθως οι εργασιακές συνθήκες, ο φόρτος εργασίας, η εργασιακή κοινότητα, η επαγγελματική ικανότητα, οι ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, τα προσωπικά χαρακτηριστικά και το σχολικό κλίμα. Συνεπώς, η ενδελεχής μελέτη και η βελτίωση αυτών των παραμέτρων, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη της ευημερίας των εκπαιδευτικών», συμπλήρωσε.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη μεθοδολογία εννοιολόγησής της, συνέχισε η κα. Μιχαηλίδου, το επίπεδο της ευημερίας των εκπαιδευτικών έχει πρακτικές προεκτάσεις στην επιτυχία της αποστολής τους.

«Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που καταδεικνύουν ότι η ευημερία των εκπαιδευτικών ενισχύει την ικανότητά τους να ελέγχουν σημαντικά τις πηγές έντασης στο διδακτικό τους έργο, να εφαρμόζουν αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης της τάξης και να καλλιεργούν αλληλοϋποστηρικτικές σχέσεις με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους, προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα», σημείωσε.

Επεσήμανε, παράλληλα, ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο και τη σημασία του «ευ ζην» των εκπαιδευτικών, θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες της εκπαιδευτικής κοινότητας για αναβάθμιση της επαγγελματικής ευημερίας των μελών της.

«Το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή αναγκαιότητα, αλλά ως μία θεμελιώδης συνθήκη για βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Για τον λόγο αυτό, θα αναμένουμε με ενδιαφέρον τα πορίσματα του σημερινού συνεδρίου. Ευελπιστούμε ότι, δίνοντας έμφαση στον προσδιορισμό των αναγκών και των προτεραιοτήτων της εκπαιδευτικής πολιτικής και της στρατηγικής που ακολουθεί η Κύπρος σε θέματα που αφορούν την ευζωία και την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, θα συμβάλουμε, ως Υπουργείο, στη στήριξη και στην επαγγελματική τους μάθηση», πρόσθεσε.

Είπε, ακόμη, ότι οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» του εκπαιδευτικού συστήματος και τον βασικό φορέα υλοποίησης των πολιτικών τους και δεν είναι τυχαίο που ο στόχος της ενδυνάμωσης και της επαγγελματικής στήριξης και ανάπτυξης τους αποτελεί βασική προτεραιότητα του Προγράμματος Διακυβέρνησης.

«Πέραν τούτου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε και στη βάση του Προγράμματος Διακυβέρνησης, στόχος μας είναι να βελτιώσουμε το επίπεδο του δημόσιου σχολείου, προωθώντας δράσεις που στηρίζονται κυρίως στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την παιδαγωγική επιστήμη, προστατεύοντας και ενδυναμώνοντας τον/την εκπαιδευτικό. Στην πορεία που ακολουθούμε προς το σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό και συμπεριληπτικό σχολείο, έχουμε ήδη προχωρήσει με την υλοποίηση πολιτικών που βελτιώνουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών μας», σημείωσε.

Αναφερόμενη στην αύξηση του χρόνου διοίκησης, και, κατ’ επέκταση, της μείωσης του διδακτικού χρόνου, η κα. Μιχαηλίδου είπε ότι ως Υπουργείο, είναι σε διαβούλευση με την ΠΟΕΔ.

«Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε ένα πλάνο που θα σας προσφέρει τη δυνατότητα να διοικείτε με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα σχολεία μας, υλοποιώντας και εφαρμόζοντας ηγεσία και όχι απλά διοίκηση, αλλά και θα συνεισφέρει στην προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Σε μεταγενέστερο χρόνο, και με βάση και άλλες βελτιώσεις στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, θα δούμε ολιστικά το θέμα στήριξης της διευθυντικής ομάδας του σχολείου. Όπως όλες οι πολιτικές που υιοθετούμε, το πλάνο αυτό βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και σε αποτελέσματα ερευνών και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του Κράτους», συμπλήρωσε.

Η Υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει, όπως έκανε πάντα, να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, να προβάλλει τα παραδείγματα καλής πρακτικής που έχουμε στην καθημερινότητα των σχολείων, να προτάσσει παιδαγωγικά και ερευνητικά κριτήρια για τις όποιες πολιτικές αποφάσεις και να εργάζεται σε συνεργασία με όλους τους φορείς.

«Έχουμε ήδη καθιερώσει μια πιο σύγχρονη συνεργασία με την ΠΟΕΔ, μακριά από παλαιάς κοπής συνδικαλισμό και θέλω να πιστεύω πως αυτό θα συνεχιστεί για το καλό της εκπαίδευσης», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ