«Δημιουργώντας αναλφάβητα και αγράμματα παιδιά. Τεράστιες οι ευθύνες του ΥΠΠΑΝ και της Πολιτείας»

Του Θεράπων Θεράποντος - Η περίπτωση του Δημοτικού Σχολείου Φρενάρους.

A7970281 AC81 498B A362 1C6CAFACB3B7 ΑΡΘΡΟ ΓΝΩΜΗΣ, Παιδεία

TOY ΘΕΡΑΠΩΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ*

«Η Δημοτική Εκπαίδευση αποτελεί την πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης και έχει ως βασικό στόχο να οργανώνει, εξασφαλίζει και προσφέρει σε όλα τα παιδιά-ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, χώρα προέλευσης, οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικό υπόβαθρο και πνευματικές δυνατότητες – τέτοιες ευκαιρίες, ώστε να αναπτύσσονται ισόρροπα στον γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα. Γι’ αυτό, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης καταβάλλει, διαρκώς, κάθε προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Παράλληλα, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων, στον σχεδιασμό και εφαρμογή σύγχρονων αναπτυξιακών προγραμμάτων, στην αύξηση των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και Ειδικής Εκπαίδευσης, στην επέκταση και ανέγερση νέων σχολικών μονάδων και, γενικά, στη δημιουργία της υποδομής εκείνης που απαιτείται για ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης».

Οι πιο πάνω δηλώσεις προέρχονται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και λογικά κάποιος θα πίστευε ότι όντως το Υπουργείο Παιδείας εργάζεται εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι όμως όντως έτσι;

Στις 5 Ιουλίου 2021, 42 γονείς των οποίων τα παιδιά τους φοιτούσαν στην Γ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου Φρενάρους τη σχολική χρονιά 2020-21, απέστειλαν επιστολή στο Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου, με κοινοποίηση στην Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου Φρενάρους, στον Γενικό Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Λάρνακας/Αμμοχώστου,  στον Πρόεδρο και Μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, στην Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και στον Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας/Αμμοχώστου.

Στην επιστολή ενημερώναμε το Υπουργείο ότι η απόφαση του να συμπτύξει τα τρία τμήματα της Γ΄ τάξης σε δύο για τη νέα σχολική χρονιά 2021-22 σαν γονείς μας έβρισκε κάθετα αντίθετους καθώς εάν το Υπουργείο προχωρούσε με αυτή την απόφαση, θα ήταν η δεύτερη φορά που τα παιδιά μας θα αναγκάζονταν να αλλάξουν μέσα σε τέσσερα χρόνια σχολικό περιβάλλον, συμμαθητές, φίλους δημιουργώντας ανεπανόρθωτη ζημιά στα παιδιά μας, τόσο σε μαθησιακό όσο και σε κοινωνικό/ψυχολογικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα στην επιστολή τονίζαμε τα εξής:

 1. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, τα τρία τελευταία χρόνια τα παιδιά μας αναγκάστηκαν να φοιτήσουν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εξ αποστάσεως. Οι πρώτες τάξεις του Δημοτικού είναι οι πιο σημαντικές για τα παιδιά, καθώς σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά μαθαίνουν ανάγνωση, γραφή και μαθηματικά, εφόδια πολύ σημαντικά για τις επόμενες τάξεις της φοίτησης των παιδιών μας. Παράλληλα, τα παιδιά στις τάξεις αυτές αποκτούν πολύτιμες κοινωνικές δεξιότητες, καθώς κάνουν νέους φίλους.
 2. Κατά την περσινή σχολική χρονιά 2020-21, τα τμήματα είχαν μοιραστεί σε τρία αντί δυο που ήταν αρχικά στην πρώτη τάξη. Φέτος υπάρχει απόφαση για σύμπτυξη των τμημάτων και πάλι σε δύο! Οι συνεχείς αλλαγές στο σχολικό περιβάλλον των παιδιών μας τα τρία πρώτα χρόνιας της φοίτησής τους έχουν αναμφίβολα επηρεάσει αρνητικά το μαθησιακό επίπεδο των παιδιών μας, ενώ πιθανή νέα αλλαγή θα τα απομονώσει ακόμα περισσότερο.
 3. Στις τάξεις αυτές φοιτούν τρία παιδιά της ειδικής μονάδας όπου απαιτείται επιπλέον στήριξη και ενίσχυση των παιδιών αυτών.
 4. Κατά την αξιολόγηση που έγινε από το ίδιο το Υπουργείο στο τέλος της περσινής χρονιάς, 26% των παιδιών διαγνώστηκαν αναλφάβητα.
 5. Η παρουσία 25 παιδιών σε κάθε τάξη, μαζί με τους συνοδούς των παιδιών και τους εκπαιδευτικούς, αυξάνει κατά πολύ τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να βρίσκονται στον ήδη μικρό χώρο της τάξης, παραβαίνοντας τα σχετικά πρωτόκολλα που έχει καθορίσει το ίδιο το Υπουργείο για την καταπολέμηση της Πανδημίας του Covid-19!
 6. Όλα τα πιο πάνω καθιστούν το έργο του εκπαιδευτικού πολύ δύσκολο. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, θαύματα στην τάξη πολύ σπάνια γίνονται και το Υπουργείο θα πρέπει να κάνει αυτό που το ίδιο γράφει στην ιστοσελίδα του, να «καταβάλλει, διαρκώς, κάθε προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της Δημοτικής Εκπαίδευσης».

Γιατί ο τίτλος; Λόγω των απαντήσεων που πήραμε από τα άτομα που παρέλαβαν την επιστολή μέχρι και σήμερα 2/9/21, τέσσερις μέρες πριν να επιστρέψουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία και τα σχολεία να έχουν ήδη στελεχωθεί όπως ανάφερε ο κος. Υπουργός:

 1. Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου: ΚΑΜΙΑαπάντηση
 2. Γενικός Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης: Τηλεφωνική επικοινωνία λίγες μέρες μετά την παραλαβή της επιστολής. Ο διάλογος ήταν διερευνητικού χαρακτήρα  για το που θα σταλεί η απαντητική επιστολή. ΚΑΜΙΑαπάντηση ΔΕΝ στάλθηκε.
 3. Διεύθυνση Δημοτικού Σχολείου Φρενάρους: ΚΑΜΙΑ απάντηση
 4. Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Λάρνακας/Αμμοχώστου: ΚΑΜΙΑ απάντηση.
 5. Πρόεδρο και Μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής: ΚΑΜΙΑ απάντηση.
 6. Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας/Αμμοχώστου: ΚΑΜΙΑαπάντηση
 7. Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού: Απάντησε στις 14 Ιουλίου 2021 όπου μας ανάφερε ότι «σύμφωνα με τους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμους του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014] και μέσα στα πλαίσια του ελεγκτικού ρόλου που ο θεσμικός Νόμος μου αναθέτει, παρακολουθώ και ελέγχω τη συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας, αποφάσεων πολιτικής και διοικητικών πρακτικών  από μέρους των αρμόδιων Αρχών του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και παρεμβαίνω εκεί και όπου κρίνω ότι υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστώ τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Σε σχέση με την περίπτωση στην οποία αναφέρεστε, η καθ’ ύλην αρμόδια Αρχή που επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των σχολείων είναι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στο οποίο ορθώς έχετε απευθυνθεί». Απάντηση με δυο παραγράφους πολύ αντιφατικές μεταξύ τους….είτε παρεμβαίνεις είτε όχι!

Έντεκα μέρες πριν την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία και ακόμα ΚΑΜΙΑ απάντηση!  Η απόφαση του Υπουργείου για αλλαγή της δομής των τμημάτων της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Φρενάρους για δεύτερη φορά σε τέσσερα χρόνια (!) και σύμπτυξη τους σε δυο τμήματα με 25+ άτομα στην τάξη δεν φαίνεται να αλλάζει. Ένα Υπουργείο που ενώ φαίνεται ότι βάζει τον πήχη ψηλά, στην πραγματικότητα τον ρίχνει μέχρι εκεί που «σηκώνει η πούγκα του». Άλλωστε μια κοινωνία με αγράμματα και αμόρφωτα παιδιά, είναι κάτι που εξυπηρετεί απόλυτα την κοινωνία και την Πολιτεία!

*Πατέρας παιδιού που θα φοιτά στην Δ΄ Τάξη Δημοτικού Σχολείου Φρενάρους κατά τη Σχολική Χρονιά 2021-22.

*_Οι απόψεις των αρθρογράφων δεν εκπροσωπούν το Famagusta.News_*