ΛΙΟΠΕΤΡΙ: Δυνατότητα αγοράς χαλίτικης γης ζήτησε ο Κ. Χατζηγιάννης από ΥΠΕΣ

Κυριάκος Χατζηγιάννης προς Υπουργό Εσωτερικών: "Ανάγκη για λήψη πολιτικής απόφασης για δυνατότητα αγοράς χαλίτικης γης από τους ιδιοκτήτες που το επιθυμούν στην Κοινότητα Λιοπετρίου"

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών ο βουλευτής Αμμοχώστου Δρ. Κυριάκος Χατζηγιάννης ζήτησε όπως εξεταστεί ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται να παρουσιάζεται πολύ έντονα στην κοινότητα Λιοπετρίου, ενδεχομένως και σε άλλες κοινότητες. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο κύριος Χατζηγιάννης εντός της κοινότητας Λιοπετριού βρίσκονται σπίτια που γειτνιάζουν με χαλίτικη γη ή έχουν επέμβαση του κτισίματος τους σε χαλητική γη (δεν αφορά παράνομες επεκτάσεις). Αυτά τα σπίτια μπορεί να έχουν ηλικία έως και 100 χρόνια. Με αποτέλεσμα, σε αρκετές περιπτώσεις να έχουν γίνει και επεμβάσεις στην χαλίτικη γη αφού οι ιδιοκτήτες των γειτονικών τεμαχίων κατέχουν την εν λόγω χαλίτικη γη για πολλά χρόνια, με την πεποίθηση ότι τους ανήκει.

Παράλληλα, μετά από πληροφόρησης που έτυχε από το Κτηματολόγιο Αμμοχώστου ο κύριος Χατζηγιάννης, ανέφερε στην επιστολή του ότι η κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε ενδεχομένως πριν την Αγγλοκρατία, όπου για φορολογικούς λόγους, οι κάτοικοι δήλωναν στις τότε αρχές το μικρότερο δυνατόν εμβαδόν γης για να μην πληρώνουν ψηλή φορολογία. Με αποτέλεσμα, το ενδιάμεσο τεμάχιο να χαρακτηρίζεται στη συνέχεια ως χαλητικό. Τονίζει, επίσης, ότι το πρόβλημα προέκυψε και ένεκα των παλαιών μεθόδων μέτρησης και διαχωρισμού. Με τη τεχνολογική εξέλιξη και κυρίως με τη δορυφορική τεχνολογία τα πλείστα των σπιτιών φαίνεται να βρίσκονται σε άλλα όρια.

Κλείνοντας την επιστολή του προς τον ΥΠΕΣ ο κύριος Χατζήγιαννης ανέφερε ότι ζητούμενο είναι να ληφθεί η πολιτική απόφαση που να παρέχει την δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των σπιτιών αυτών, συμβολικά να εξαγοράσουν τετραγωνικά μέτρα χαλίτικης γης σε συμβολική αξία που θα καθοριστεί για σκοπούς επίλυσης του προβλήματος, εν προκειμένω να τους εκδοθεί τίτλος ιδιοκτησίας σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν επεκτάσεις εντός των συγκεκριμένων χαλίτικων τεμαχίων. Τέλος, ο κύριος Χατζηγιάννης τόνισε ότι η χαλητική γη είναι κατατεμαχισμένη και χωρίς δυνατότητα αξιοποίησης της από το κράτος αφού αφορά μεμονωμένα τετραγωνικά μέτρα διάσπαρτα στη κοινότητα.

Famagusta.News