Μητρόπολη Κωνσταντίας-Αμμοχώστου: Εκστρατεία συλλογής υλικού της Μονής Αγίας Νάπας – Όλες οι πληροφορίες

Στόχος του προγράμματος είναι η συγκέντρωση, αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση και διάθεση αρχειακού υλικού που αφορά τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία και δραστηριότητα της Μονής της Αγίας Νάπας.

49997562 2318889424999185 1451603898421739520 n exclusive, Μητρόπολη Κωνσταντίας – Αμμοχώστου, ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

Η Πολιτιστική Ακαδημία – Ερευνητικό Κέντρο «Άγιος Επιφάνιος» και η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου πραγματοποιούν ερευνητικό πρόγραμμα συλλογής αρχειακού υλικού. Στόχος του προγράμματος είναι η συγκέντρωση, αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση και διάθεση αρχειακού υλικού που αφορά τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία και δραστηριότητα της Μονής της Αγίας Νάπας. 

Το αρχειακό υλικό που συγκεντρώνεται συμβάλλει στην ευρύτερη προσπάθεια καταγραφής, διαφύλαξης και προβολής της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Κύπρου, υλικής και άϋλης. Μέσω του αρχειακού υλικού επιδιώκεται η ανάδειξη της Μονής Αγίας Νάπας ως φορέα της κληρονομιάς αυτής και ως ζωντανού μνημείου και χώρου εκκλησιαστικής ζωής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης δια μέσου των αιώνων.

Καλούνται ιδιώτες και φορείς που διατηρούν σχετικό υλικό να το διαθέσουν. Το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό των κτιριακών εγκαταστάσεων της Μονής
 • Φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό από το εσωτερικό του ναού
 • Φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό που να αποτυπώνουν κοινωνικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στη Μονή (γάμοι, βαπτίσεις)
 • Φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό που να αποτυπώνουν την εκκλησιαστική ζωή της Μονής (γιορτές, πανηγύρεις, προσκυνηματικές εκδρομές)
 • Φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό που να αποτυπώνουν την κοινωνική προσφορά και δράση της Μονής (ως προορισμός εκπαιδευτικών εκδρομών, ως χώρος φιλοξενίας αιθουσών δημοτικού σχολείου, ως συνεδριακό κέντρο κ.λπ.)
 • Χειρόγραφα και έγγραφα σχετικά με τη Μονή
 • Χάρτες
 • Έργα εικαστικού ενδιαφέροντος (γκραβούρες-χαρακτικά, σχέδια, ιχνογραφήματα, χαλκογραφίες, λιθογραφίες, ξυλογραφίες)
 • Βιβλία

Διαδικασία διάθεσης αρχειακού υλικού:
Ο κάτοχος του υλικού (αναλογικού ή ψηφιακού) προβαίνει σε υπογραφή ειδικής συμφωνίας με την Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» και την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου.

Το αρχειακό υλικό που παραχωρείται σε αναλογική μορφή ψηφιοποιείται και επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη του, εκτός εάν ο ίδιος ζητήσει κάποια άλλη ειδική διευθέτηση.

Ο κάτοχος του υλικού διατηρεί τα Πνευματικά Δικαιώματα του υλικού του, εκτός εάν ο ίδιος ζητήσει κάποια άλλη ειδική διευθέτηση.

Αναφορά της πηγής του υλικού γίνεται σε κάθε περίπτωση χρήσης του υλικού.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε μαζί μας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@agiosepifanios.com, pndiaconia@imconstantias.org.cy, pnd.imc@gmail.com και τηλεφωνικά στα 23812456/23812457.

The Agia Napa Monastery Archival Project

The “Saint Epifanios” Cultural Academy – Research Centre and the Diocese of Constantia and Ammochostos are conducting a research project aiming to the gathering, archiving, digitization and online accessibility of archival materials related to the history and activity of the Monastery of Agia Napa during the modern and contemporary periods.

The archival materials contribute to the wider effort to document, preserve and make accessible cultural and religious heritage materials. Through the study of the archival materials the Monastery of Agia Napa reveals its identity as a living monument, as a place of worship and as a space for social interaction throughout the years.

Individuals and organizations are invited to submit relevant material, including:

 • Photographs and videos of the Monastery premises
 • Photographs and videos of the Monastery church
 • Photographs and videos recording social events that took place in the Monastery (weddings, christenings)
 • Photographs and videos recording aspects of religious life in the Monastery (feast days, religious festivals, pilgrimage tours)
 • Photographs and videos recording social activity in the Monastery (school excursions, during its function as a school, as a conference centre etc.)
 • Manuscripts and documents
 • Maps
 • Works of art (engravings, paintings etc.)
 • Books


Information for submission of archival materials:
The owners of the analog or digital materials are required to sign an agreement for the use of the materials.

Materials submitted in analog form will be returned to their owners after digitization, unless otherwise agreed.

Owners reserve the intellectual rights of the submitted materials, unless otherwise agreed.

The source is referred to at all times.

For more information please contact us via email, info@agiosepifanios.com, pndiaconia@imconstantias.org.cy, pnd.imc@gmail.com or call us at 0035723812456 or 0035723812457

arxaia moni ag napas iliko1 1024x675 1 exclusive, Μητρόπολη Κωνσταντίας – Αμμοχώστου, ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 49997562 2318889424999185 1451603898421739520 n exclusive, Μητρόπολη Κωνσταντίας – Αμμοχώστου, ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

Famagusta.News