Αυτά ήταν τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα της Κύπρου για το 2023

Ποιά ήταν τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα της Κύπρου για το 2023

xaloumi fresko Καύσιμα, λάδι, Χαλλούμι

Oρυκτά καύσιμα και λάδια, χαλλούμι και φαρμακευτικά προϊόντα ήταν τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα της Κύπρου για το 2023, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Σε γράφημα που δημοσίευσε την Τρίτη, φαίνεται ότι η Κύπρος εξήγαγε εγχώρια παραγόμενα προϊόντα ύψους €508,39 εκ. προς χώρες της ΕΕ και άλλα €1,84 δισ. προς τρίτες χώρες.

Τα κύρια προϊόντα που εξήγαγε η Κύπρος προς τις χώρες της ΕΕ ήταν τα φαρμακευτικά προϊόντα, σε ποσοστό 38,5%, αξίας €195,5 εκ., χαλλούμι σε ποσοστό 22,6%, αξίας €115,14 εκ., απορρίμματα και θραύσματα από χαρτί, γυαλί και μέταλλα σε ποσοστό 7,6% αξίας €38,7 εκ., πατάτες σε ποσοστό 6,7% αξίας €34,15 εκ.

Το 62,5% των προϊόντων που εξήγαγε η Κύπρος προς τρίτες χώρες το 2023 ήταν ορυκτά καύσιμα και λάδια, ύψους €1,15 δισ. Το 10,7% των εξαγωγών προς τρίτες χώρες ήταν χαλλούμι αξίας €198,15 δισ., τα φαρμακευτικά προϊόντα καταλάμβαναν το 8,7%, αξίας €160,1 εκ. και οι χυμοί φρούτων και λαχανικών το 2,1%, αξίας €296,4 εκ.

Εγχώρια παραγόμενα προϊόντα είναι τα εμπορεύματα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κύπρο ή εμπορεύματα που παράχθηκαν σε άλλη χώρα αλλά πραγματοποιήθηκε εντός Κύπρου η τελευταία οικονομικά ουσιαστική μεταποίηση ή επεξεργασία που οδήγησε στην κατασκευή νέου προϊόντος, ή αντιπροσωπεύει σημαντικό στάδιο της διαδικασίας κατασκευής.

Πηγή: ΚΥΠΕ