Αυτός είναι ο μισθός του ΠτΔ και άλλων κρατικών αξιωματούχων

Αυτοί είναι οι μισθοί των κυβερνητικών αξιωματούχων

b b xrimata11 1 ΜΙΣΘΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του Κράτους επιτρέπει στον πολίτη να καθιστά τις κρατικές υπηρεσίες περισσότερο υπόλογες, ενώ η αρχή της διαφάνειας έχει ενσωματωθεί με ρυθμιστικές πρόνοιες στο νομοθετικό μας πλαίσιο για χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο από το 2014.

Με βάση το πιο πάνω πλαίσιο, η αναβάθμιση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που παρέχεται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας προς το κοινό είναι επιτακτική και συνεχής. Μέσα από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για παροχή χρήσιμης και έγκαιρης πληροφόρησης, παρουσιάζονται και επικαιροποιούνται ανά εξάμηνο οι ακαθάριστες και οι καθαρές μισθολογικές απολαβές των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων (περιλαμβανομένων αυτών που πληρώνονται με πάγιο μισθό), ανά κλίμακα και βαθμίδα.

Η πιο πάνω πληροφόρηση είναι αναρτημένη κάτω από την Ενότητα «Τομείς», Υποενότητα «Μισθολογικές Υπηρεσίες/Μισθοί» και επιλογή «Απολαβές Δημόσιων Υπαλλήλων και Κρατικών Αξιωματούχων», ενώ οι ισχύοντες πίνακες μισθοδοσίας για το 2024 παρουσιάζονται ξεχωριστά μέσα στην εν λόγω ενότητα, στους συνδέσμους Μισθοδοσία κυβερνητικών αξιωματούχων και Μισθοδοσία κρατικών υπαλλήλων.

Διευκρινίζεται ότι σχετικά με το ποσό των καθαρών μισθολογικών απολαβών που παρουσιάζεται, αυτό βασίζεται μόνο στις αποκοπές που προκύπτουν διά νόμου. Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη επιπλέον αφαιρέσεις/απαλλαγές/εκπτώσεις ή άλλα εισοδήματα που ενδεχομένως να ισχύουν για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.