Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για διαμερίσματα σε σύγκριση με τις οικίες

Μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα διαμερίσματα

Screenshot 8 2 διαμερισματα, οικίες

Μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα διαμερίσματα σε σύγκριση με τις οικίες σύμφωνα με τα συμπεράσματα για τις πράξεις και τις αξίες των ακινήτων που πωλήθηκαν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2024 τα οποία εξάγονται από ανάλυση των συγκριτικών πωλήσεων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και παρουσιάζονται στο τριμηνιαίο «Ενημερωτικό Δελτίο για την αγορά Ακινήτων» του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου εκ μέρους του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών η επεξεργασία των στοιχείων επικεντρώνεται στις τέσσερεις βασικές κατηγορίες ακινήτων (διαμερίσματα, οικίες, οικόπεδα και χωράφια) και στοχεύει στην αποτύπωση της μέσης αξίας των πωλήσεων που ολοκληρώθηκαν σε κάθε επαρχία και του αριθμού των πράξεων.

Προστίθεται ότι είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα στοιχεία για τις μέσες τιμές δεν αφορούν μόνο τις πωλήσεις, που γίνονται στις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Αντίθετα, όπως αναφέρεται, προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πωλήσεις που γίνονται εντός των γεωγραφικών ορίων της κάθε επαρχίας.

«Η ανάλυση των μεταβιβάσεων, δείχνει ότι τα διαμερίσματα συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον, σε σύγκριση με τις οικίες, ενώ οι πωλήσεις οικοπέδων και οικιστικών χωραφιών συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης», σημειώνει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου.

Όπως αναφέρεται όσον αφορά τα διαμερίσματα το πρώτο τρίμηνο του 2024 καταγράφηκαν στις Συγκριτικές Πωλήσεις Παγκύπρια 421 μεταβιβάσεις διαμερισμάτων και οι περισσότερες έγιναν στην επαρχία Λευκωσίας. Η υψηλότερη μέση αξία διαμερισμάτων καταγράφεται στην επαρχία Λεμεσού (€208.220) και είναι σημαντικά πιο πάνω από τη μέση αξία των διαμερισμάτων που μεταβιβάστηκαν στις υπόλοιπες επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. Στην επαρχία Λευκωσίας η μέση αξία των διαμερισμάτων ήταν €131.841, στην Λάρνακα €116.914, στην Πάφο €107.175 και στην ελεύθερη Αμμόχωστο €105.182.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι στην αγορά των οικιών περιλήφθηκαν στις Συγκριτικές Πωλήσεις 244 πράξεις Παγκύπρια την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024 και η επαρχία Λευκωσίας συγκέντρωσε περισσότερες από τις μισές πωλήσεις φθάνοντας τις 137.

Χαμηλά στη συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων κινήθηκε η επαρχία Λάρνακας, την οποία ξεπέρασε σε πωλήσεις η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, που κατέγραψε και την υψηλότερη μέση αξία στις οικίες (€393.497).

Προστίθεται ότι η μέση αξία των 60 πράξεων στην επαρχία Λεμεσού ήταν €209.917, οριακά πιο κάτω στις €206.436 ήταν η μέση αξία στη Λάρνακα, ενώ στην Λευκωσία διαμορφώθηκε στις €138.488 και στην Πάφο στις €96.925. Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία αφορούν στις μεταβιβάσεις ακινήτων που έγιναν σε ολόκληρη την επαρχία, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων και όχι μόνο στα αστικά κέντρα.

Σημειώνεται επίσης ότι Λευκωσία και Λάρνακα είναι οι επαρχίες που κυριάρχησαν στις πωλήσεις οικοπέδων, με βάση το δείγμα των μεταβιβάσεων από τις Συγκριτικές Πωλήσεις του πρώτου τριμήνου, συγκεντρώνοντας μαζί 284 από τις 462 πράξεις, που ολοκληρώθηκαν Παγκύπρια.

Σε επίπεδο μέσων αξιών όμως οι υψηλότερες εντοπίζονται στις επαρχίες Πάφου (€276.468) και Λεμεσού (€207.875). Ακολουθούν η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου με μέση αξία €196.857, η επαρχία Λάρνακας με €182.350 και η επαρχία Λευκωσίας με €167.966. Σημειώνεται πως πολλά Οικόπεδα μπορεί να έχουν αρκετά μεγάλο εμβαδόν ενώ άλλα να περιλαμβάνουν κτίσματα εξ’ ου και η υψηλή αξία που καταγράφεται.

Ακόμη όσον αφορά τα χωράφια, οι επαρχίες Λευκωσίας (370) και Λεμεσού (365) καταγράφουν μαζί τις περισσότερες (735) από τις 1.206 πράξεις που ολοκληρώθηκαν το πρώτο τρίμηνο Παγκύπρια. Σε μέσες αξίες, τα χωράφια ήταν ακριβότερα στην επαρχία Πάφου (€119.249) και φθηνότερα στην επαρχία Λευκωσίας (€82.192).

Αναφέρεται ότι στις άλλες τρεις επαρχίες οι μέσες αξίες των χωραφιών κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα.

Σύμφωνα και με πίνακα που περιλαμβάνεται στο δελτίο Τύπου οι αγοραπωλησίες διαμερισμάτων στη Λευκωσία ανήλθαν στις 170, με μέση αξία €131.841. Στην ίδια επαρχία οι αγοραπωλησίες οικιών ανήλθαν στις 137 με μέση αξία €138.488, οι αγοραπωλησίες οικοπέδων ανήλθαν στις 143 με μέση αξία €167.966 και οι αγοραπωλησίες χωραφιών ανήλθαν στις 370 με μέση αξία €82.192.

Στην επαρχία Λεμεσού οι αγοραπωλησίες διαμερισμάτων ανήλθαν στις 86, με μέση αξία €208.220. Στην ίδια επαρχία οι αγοραπωλησίες οικιών ανήλθαν στις 60 με μέση αξία €209.917, οι αγοραπωλησίες οικοπέδων ανήλθαν στις 90 με μέση αξία €207.875 και οι αγοραπωλησίες χωραφιών ανήλθαν στις 365 με μέση αξία €96.592.

Παράλληλα, στην επαρχία Λάρνακας οι αγοραπωλησίες διαμερισμάτων ανήλθαν στις 78, με μέση αξία €116.914. Στην ίδια επαρχία οι αγοραπωλησίες οικιών ανήλθαν στις 11 με μέση αξία €206.436, οι αγοραπωλησίες οικοπέδων ανήλθαν στις 141 με μέση αξία €182.350 και οι αγοραπωλησίες χωραφιών ανήλθαν στις 196 με μέση αξία €94.102.

Ακόμη, στην επαρχία Πάφου οι αγοραπωλησίες διαμερισμάτων ανήλθαν στις 65, με μέση αξία €107.175. Στην ίδια επαρχία οι αγοραπωλησίες οικιών ανήλθαν στις 20 με μέση αξία €96.925, οι αγοραπωλησίες οικοπέδων ανήλθαν στις 67 με μέση αξία €276.468 και οι αγοραπωλησίες χωραφιών ανήλθαν στις 177 με μέση αξία €119.249.

Τέλος, αναφέρεται ότι στην επαρχία Αμμοχώστου οι αγοραπωλησίες διαμερισμάτων ανήλθαν στις 22, με μέση αξία €105.182. Στην ίδια επαρχία οι αγοραπωλησίες οικιών ανήλθαν στις 16 με μέση αξία €393.497, οι αγοραπωλησίες οικοπέδων ανήλθαν στις 21 με μέση αξία €196.857 και οι αγοραπωλησίες χωραφιών ανήλθαν στις 98 με μέση αξία €94.175.

Πηγή: ΚΥΠΕ