Μείωση καταθέσεων νοικοκυριών τον Οκτώβριο, αύξηση €126,9 εκ. των εταιρειών

b b xrimata11 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, χρήματα

Μειώθηκαν κατά €50,8 εκατομμύρια οι καταθέσεις των νοικοκυριών τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ αυξήθηκαν οι καταθέσεις των εταιρειών κατά €126,9 εκ., με τα δάνεια των νοικοκυριών να αυξάνονται κατά περίπου €700.000 και τα δάνεια των εταιρειών να μειώνονται κατά €124,8 εκ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία καταθέσεων και δανείων για τον Οκτώβριο που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), οι συνολικές καταθέσεις τον Οκτώβριο του 2023 κατέγραψαν καθαρή μείωση €61,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €87,7 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 0,7%, σε σύγκριση με 1,6% τον Σεπτέμβριο του 2023.

Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Οκτώβριο 2023 έφθασε στα €51,9 δισ. με τις καταθέσεις κατοίκων Κύπρου να παρουσιάζουν αύξηση €16,0 εκ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά €50,8 εκ., ενώ οι καταθέσεις των εγχώριων μη χρηματοδοτικών εταιρειών κατέγραψαν αύξηση €126,9 εκ. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €60,1 εκ.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, τα συνολικά δάνεια τον Οκτώβριο του 2023 κατέγραψαν καθαρή μείωση €212,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €19,2 εκ. τον Σεπτέμβριο 2023.

Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Οκτώβριο του 2023 έφθασε στα €24,7 δισ. με τα δάνεια κατοίκων Κύπρου να παρουσιάζουν μείωση €139,6 εκ.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο -0,3%, σε σύγκριση με μηδενικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής τον Σεπτέμβριο 2023.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΚΤΚ, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €0,7 εκ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €124,8 εκ.

Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων θεσμικών τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €15,5 εκ.