Στρατηγικό Σχέδιο €450 εκατ. για στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα

Κύριο μέλημα του Υπουργείου είναι η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα

xrimata 38 Στρατηγικό Σχέδιο, Υπουργείο Γεωργίας

Κύριο μέλημα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα, της έρευνας, των καινοτόμων εφαρμογών και γενικότερα της οικονομικής ευρωστίας του τομέα, δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Πέτρος Ξενοφώντος, τονίζοντας πως βασικό εργαλείο για προώθηση του στόχου αυτού είναι το νέο Στρατηγικό Σχέδιο με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα €450 εκατομμύρια.

«Βασικό εργαλείο στα χέρια μας αποτελεί το νέο Στρατηγικό Σχέδιο με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 450 εκατομμύρια, τα οποία θα διοχετευτούν σε δράσεις αγροτικής ανάπτυξης», ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας σε χαιρετισμό του στο παγκύπριο συνέδριο «Αγροτική Ανάπτυξη: Από την Έρευνα στην Πράξη».

Όπως είπε, η λειτουργία του Συστήματος Γνώσης και Καινοτομίας στον αγροτικό τομέα, η διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με το σύστημα των Γεωργικών Εφαρμογών και η ενίσχυσή τους μέσα από δραστηριότητες όπως η σημερινή έχουν πάντοτε την απρόσκοπτη στήριξη του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο κ. Ξενοφώντος σημείωσε ότι η ανάδειξη των καινοτόμων προσεγγίσεων και η εισαγωγή τους στον αγροδιατροφικό τομέα, ειδικά μέσω των παρεμβάσεων «Συνεργασίας», αποτελεί το κλειδί ώστε οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις να καταστούν ανταγωνιστικότερες, προσοδοφόρες και να λειτουργούν με βασική αρχή την αειφορία.

Επεσήμανε, ακόμη, ότι στο πρόγραμμα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές και στη δυνατότητα αξιοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου από διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ερευνητικά ιδρύματα και συμβούλους με τη δημιουργία επιχειρησιακών ομάδων.

Οι επιχειρησιακές αυτές ομάδες, είπε, αποτελούν και τη βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών και έργων μέσα από την Παρέμβαση 6.2, που έχει τίτλο «Συνεργασία». Προτρέπω λοιπόν όλους να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, πρόσθεσε.

Εξάλλου, ο κ. Ξενοφώντος επεσήμανε πως το υψηλό επίπεδο των ερευνητικών εργασιών που πραγματοποιούνται στην Κύπρο, εφάμιλλο με τα αποτελέσματα ερευνητικών ιδρυμάτων εγνωσμένου κύρους σε παγκόσμιο επίπεδο, αποδεικνύει τη δυναμική της Κύπρου στην εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία, ενώ στην Κύπρο απαντάται ένα ισχυρό σύστημα γεωργικών εφαρμογών, που υλοποιείται κυρίως από το Τμήμα Γεωργίας, με τα Επαρχιακά Γραφεία του σε όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου.

«Τα στοιχεία αυτά αποτελούν πλεονέκτημα για την ολοκληρωμένη εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος μεταφοράς της γνώσης και προώθησης της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα», τόνισε, σημειώνοντας πως ένα τέτοιο σύστημα, με την αγγλική ονομασία “Agriculture Knowledge and Innovation System” ή το ακρώνυμο “AKIS”, στηρίζεται από το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο η Κύπρος, όπως και όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, έχει την υποχρέωση να λειτουργεί αποτελεσματικά.

Το συνέδριο διοργάνωσαν από κοινού το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του Τμήματος Γεωργίας, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πηγή: KYΠΕ