Δωρεάν διαδικτυακά προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας για τον Μάιο

Δείτε τις παρουσιάσεις για την περίοδο «Μάιος 2024»

Screenshot 3 6 Κέντρο Παραγωγικότητας, προγράμματα

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΥΕΚΑ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων για την Ανάπτυξη
Σύγχρονης Επαγγελματικής Κουλτούρας, προσφέρει μικρής διάρκειας (2ωρες) Δωρεάν Διαδικτυακές &
Διαζώσης Παρουσιάσεις για ευαισθητοποίηση και παροχή βασικών γνώσεων στο κοινό, σε τέσσερις
Θεματικές Ενότητες. Συγκεκριμένα:

1. Πράσινη Ανάπτυξη/Περιβάλλον
2. Ψηφιακές Δεξιότητες
3. Ασφάλεια και Υγεία
4. Ποιότητα

Για την περίοδο «Μάιος 2024» έχουν προγραμματιστεί οι πιο κάτω διαδικτυακές & διαζώσης
παρουσιάσεις:

Screenshot 2 10 Κέντρο Παραγωγικότητας, προγράμματα

Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος
Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021-27. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να εγγραφούν στα
προγράμματα μέσω της ιστοσελίδας https://cyos-learn.gov.cy/ ή να καλέσουν στο 22806000.