ΚΥΠΡΟΣ/Έρευνα: 7 στους 10 μαθητές δεν προσπαθούν το ίδιο στα διαδικτυακά μαθήματα

73% των γονέων πιστεύουν ότι τα παιδιά τους θα έχουν χαμηλότερη επίδοση στις εξετάσεις - Τί αναφέρει έρευνα του Κυπριακού Ινστιτούτου Στατιστικολόγων

child at computer Έρευνα, Μαθητές

Το 69% των γονιών που συμμετείχαν σε έρευνα του Κυπριακού Ινστιτούτου Στατιστικολόγων (ΚΙΣ) απάντησε ότι τα παιδιά τους δεν προσπαθούν το ίδιο στα διαδικτυακά μαθήματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου, η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 10 και 12 Ιανουαρίου 2022 και αφορούσε άτομα ηλικίας 35 και άνω (γονείς με παιδιά στο Γυμνάσιο/Λύκειο) και κάλυπτε ολόκληρη την επικράτεια με μέγεθος δείγματος 476 άτομα και με την μέθοδο της απλής τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας.

Η συλλογή των πληροφοριών έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με την μέθοδο της σημειακής εκτίμησης.

Όπως αναφέρεται «το βασικό αντικείμενο της έρευνας ήταν να διερευνηθεί το ερώτημα κατά πόσο οι μαθητές προσπαθούν το ίδιο στα διαδικτυακά μαθήματα εν σχέση με την φυσική παρουσία. Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε ότι το 69% δεν προσπαθούν το ίδιο στα διαδικτυακά μαθήματα και ότι μόνο το 31% καταβάλουν την ίδια προσπάθεια».

Συγκεκριμένα στο ερώτημα «Το παιδί σας καταβάλει την ίδια προσπάθεια στα διαδικτυακά μαθήματα εν σχέση με την φυσική παρουσία στο σχολείο;», το ποσοστό 31% κατέδειξε ότι προσπαθεί το ίδιο στα διαδικτυακά μαθήματα εν σχέση με τη φυσική παρουσία , ενώ το ποσοστό του 69% δεν προσπαθεί το ίδιο στα διαδικτυακά μαθήματα εν σχέση με τη φυσική παρουσία στο σχολείο.

Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι οι γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά τους θα έχουν χαμηλότερες βαθμολογίες στις εξετάσεις λόγω των διαδικτυακών μαθημάτων. Το ποσοστό που πιστεύει στην άποψη αυτή ανέρχεται στο 73% και μόνο το 27% ότι θα έχει την ίδια βαθμολογία με το να παρακολουθούσε τα μαθήματα με φυσική παρουσία.

Το ΚΙΣ αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία από τους γονείς μαθητών γυμνασίου και λυκείου ότι τα διαδικτυακά μαθήματα δημιουργούν μαθητές που γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο, καθώς και ότι το διαδικτυακό σχολείο μειώνει την προσπάθεια των μαθητών για κατάκτηση γνώσης και οι μαθητές έχουν λιγότερες προσδοκίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ