ΚΥΠΡΟΣ: Γυναίκα με περιουσία €1,4 εκατ. ήθελε επίδομα

Στις αρμόδιες υπηρεσίες για παροχή επιδόματος τέκνου για τα δύο παιδιά της, καθώς και επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, αποτάθηκε γυναίκα η περιουσία της οποίας, όπως διαπιστώθηκε, ξεπερνούσε τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Το αίτημα όπως και η ιεραρχική προσφυγή που άσκησε στην υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απορρίφθηκε και η υπόθεση ήχθη ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου για έλεγχο της νομιμότητας της απορριπτικής απόφασης.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το επίδομα τέκνου παραχωρείται εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας, στα οποία περιλαμβάνονται ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα και ομόλογα, δεν υπερβαίνει το €1.200.000.

Ο σχετικός υπολογισμός της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας γίνεται με βάση την εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του Δικαστηρίου, το αίτημα απορρίφθηκε επειδή η περιουσία της εν λόγω γυναίκας ανερχόταν σε συνολικό ύψος €1.418.047 και από αυτό η αξία των ακινήτων της οικογένειάς της σε ύψος €1.416.500. Ως εκ τούτου, με επιστολή της ημερομηνίας 20.12.2016 η αρμόδια Υπηρεσία ειδοποίησε την αιτήτρια ότι η συνολική αξία, σε τρέχουσες τότε τιμές, των περιουσιακών της στοιχείων υπερβαίνει το όριο που καθορίζει η νομοθεσία, γι’ αυτό και δεν θεωρείτο δικαιούχος επιδομάτων.

Στο πλαίσιο της ιεραρχικής προσφυγής στην Υπουργό προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι η ακίνητη περιουσία είχε επιβαρύνσεις και συνεπώς η πραγματική αξία της περιουσίας ήταν κατά πολύ μικρότερη. Ο Δικαστής που επιλήφθηκε της προσφυγής, κ. Γιώργος Σεραφείμ, παραπέμποντας σε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο προέβη σε ερμηνεία της επίμαχης νομοθετικής πρόνοιας, υπέδειξε ότι «δεν αναφέρει οτιδήποτε ο Νόμος περί συνυπολογισμού για τον καθορισμό της εν λόγω αξίας, και άλλων δεδομένων, όπως αυτό που προτείνει η αιτήτρια, ήτοι την ύπαρξη επιβαρύνσεων στην εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία, για σκοπούς υπολογισμού της αξίας της. Εάν αυτός ήταν ο σκοπός του νομοθέτη, θα έπρεπε ρητά να καταγράφεται στον Νόμο. Διαφορετική ερμηνεία θα σήμαινε απαράδεκτη προσθήκη στις πρόνοιες του Νόμου από το Δικαστήριο».

Υπό αυτά τα δεδομένα, κρίθηκε πως η απόρριψη της αίτησης παροχής επιδομάτων ήταν εντός των πλαισίων του νόμου.

Πηγή: Philenews

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Επιδείνωση του καιρού το βράδυ – Αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα (vid)