Όλες οι πληροφορίες για τις προκαταρκτικές εξετάσεις για Στρατιωτικές Σχολές

Όλες οι πληροφορίες

F212ECD0 6C15 4FF0 A6ED FCE486BA5549

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει  ότι οι προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται από το Υπουργείο για εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας, θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:

1.1 Θα διεξαχθεί από Υγειονομική Επιτροπή στο 106 ΣΝΕ (Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκστρατείας), που εδρεύει στο Στρατόπεδο Β. ΚΑΠΟΤΑ, (ΒΜΗ), στην Αγλαντζιά, από 27 Μαρτίου 2023 – 7 Απριλίου 2023.  Η προσέλευση θα γίνεται από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 10:00π.μ. (μετά τις 10:00 π.μ. δεν θα γίνεται αποδεκτός κανένας) σύμφωνα με το αρχικό του επωνύμου τους, όπως φαίνεται πιο κάτω.
1.1.1 Στις 27.3.2023 οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Α μέχρι και τα γράμματα ΓΕΩ (όπως Γεωργίου).

1.1.2 Στις 28.3.2023 οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα ΓΙ (όπως Γιάγκου) μέχρι και το γράμμα Θ.

1.1.3 Στις 29.3.2023 οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Ι μέχρι και τα γράμματα  ΚΡΗ (όπως Κρητικός).

1.1.4 Στις 30.3.2023 οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα ΚΡΟ (όπως Κρούσου) μέχρι και τα γράμματα  ΜΑΡ (όπως Μάρκου).

1.1.5 Στις 31.3.2023 οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα ΜΑΤ (όπως Ματθαίου) μέχρι και το γράμμα Ν.

1.1.6 Στις 03.4.2023 οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Ξ μέχρι και τα γράμματα ΠΕΡ (όπως Περικλέους ).

1.1.7 Στις 04.4.2023 οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα ΠΕΣ (όπως Πεσιώτου) μέχρι και τα γράμματα ΣΤΡ(όπως Στρατή).

1.1.8 Στις 05.4.2023 οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα ΣΤΥ (όπως Στυλιανού) μέχρι και τα γράμματα ΧΑΣ (όπως Χασάπη).

1.1.9 Στις 06.4.2023 οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα ΧΑΤ (όπως Χατζηνικολάου) μέχρι και το γράμμα Ω.

1.1.10 Στις 07.4.2023 οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι φοιτούν στις Στρατιωτικές Σχολές.

1.2 Κατά την παρουσίαση τους στην Υγειονομική Επιτροπή οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν τις παρακάτω υγειονομικές εξετάσεις που θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα, (όχι πέρα του 1,5 μηνός) είτε σε Κρατικό Νοσοκομείο, είτε σε ιδιωτική κλινική ή εργαστήριο (το Δελτίο Υγείας δεν είναι αποδεκτό), μαζί με το Έντυπο Υγειονομικής Εξέτασης κατάλληλα συμπληρωμένο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α):

(1) Γενικές αναλύσεις, ουρίας, σακχάρου,  κρεατινίνης, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνης και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού.
(2) Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού.
(3) Ηλεκτροκαρδιογράφημα, με γνωμάτευση ιατρού στην οποία να αναφέρεται ότι ο/η υποψήφιος/α δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.
(4) Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού.
(5) Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακουόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού.
(6) Γυναικολογική εξέταση (μόνο για γυναίκες υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (ότι η υποψήφια δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα γυναικολογικής φύσης).
(7) Υπεύθυνη υπογραμμένη Δήλωση για μη χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΠΡΟΣΟΧΗ:  – ΟΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΓΕΣΥ ΚΑΘΟΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

-ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ/Η ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ (ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 1,5 ΜΗΝΟΣ).

– Σημειώνεται ότι δεν θα σταλούν προσωπικές επιστολές.

1.3 Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψήφιου/ας σε κιλά προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να είναι από 19 έως και 27 kgr/m2, για δε τις γυναίκες από 18 έως και 25 kgr/m2.  Για παράδειγμα: Υποψήφιος/α ύψους 1,75μ και βάρος 74 κιλά έχει ΔΜΣ 74/(1,75χ1,75)=24,16 (Επισυνάπτεται Πίνακας με τα όρια ύψους-βάρους) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).

1.4 Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι υγιείς, να έχουν άρτια σωματική διάπλαση και να μην έχουν τατουάζ σε ευδιάκριτα σημεία του σώματός τους που δεν καλύπτονται από τη θερινή στολή εξόδου (για τις γυναίκες η θερινή στολή περιλαμβάνει φούστα μέχρι το γόνατο).

1.5 Οι γνωματεύσεις που αφορούν κρίση της από υγειονομικής πλευράς καταλληλόλητας υποψηφίων Παραγωγικών Σχολών είναι μη αναθεωρήσιμες, ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η επανεξέταση υποψηφίων για την καταλληλότητα των οποίων έχει αποφανθεί η επιτροπή και έχει συνταχθεί πρακτικό.

 

2. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

2.1 Η Αθλητική Δοκιμασία θα διεξαχθεί στο Αθλητικό  Λύκειο Κύκκου Β’, στη Λευκωσία για όλους τους υποψηφίους/ες οι οποίοι/ες θα έχουν κριθεί κατάλληλοι/ες από την Υγειονομική Επιτροπή κατά την υγειονομική εξέταση.

2.1.1 Την Τρίτη 11.04.2023 και ώρα 7:30 π.μ., να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι/ες   των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α μέχρι και το Λ.

2.1.2 Την Τετάρτη 12.04.2023 και ώρα 7:30 π.μ., να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ μέχρι και το Ω.

2.2 Κατά την Αθλητική Δοκιμασία οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να παρουσιαστούν με αθλητική ενδυμασία και αθλητικά παπούτσια.

2.3 Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο/η υποψήφιος/α (ανεξαρτήτως φύλου) για να κριθεί κατάλληλος/η:

1

2

3

4

Α/Α

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΣΣΕ/Όπλα, ΣΝΔ,

ΣΙ/ΙΠΤ

ΣΜΥ/ΟΠΛΑ

ΣΣΕ/Σώματα,

ΣΙ (-ΙΠΤ) ΣΣΑΣ,

ΣΑΝ, ΣΜΥ/Σώματα,

ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ

1.

Δρόμος 100μ.

16΄´

17΄´

2.

Δρόμος 1000μ.

4´,20΄´

4΄,30΄´

3.

Άλμα σε ύψος με φόρα

1,05μ.

1,00μ..

4.

Άλμα σε μήκος με φόρα

3,60μ.

3,60μ.

5.

Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ)

και με τα δυο χέρια.

Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι.

4,50μ.

4,40μ.

6.

Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων (Μόνο για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ)

 

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα, για τους δρόμους μια (1) προσπάθεια και για τα άλματα και τις ρίψεις τρεις (3) προσπάθειες. Ειδικά για το αγώνισμα της ρίψης σφαίρας, θα πρέπει σε σύνολο τριών (3) προσπαθειών ανά χέρι, να επιτύχουν συνολική επίδοση (με δεξί και αριστερό χέρι) τουλάχιστον 9 μ. για τις Σχολές της στήλης 3 του πιο πάνω πίνακα ή 8 μ. και 80 εκ. για τις Σχολές της στήλης 4 του πιο πάνω πίνακα.

(α) Συστήνεται όπως, οι υποψήφιοι/ες προετοιμασθούν εκ των προτέρων κατάλληλα, για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων.

(β) Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη του Πρόεδρου της Αθλητικής Δοκιμασίας, ανάλογα με τις κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και τον αριθμό των υποψηφίων.

(γ)  Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο ατόμων πέραν των ιδίων των υποψηφίων.

(δ)  Υποψήφιος/α που αδικαιολόγητα δεν παρουσιαστεί την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή δεν πετύχει τις καθοριζόμενες ελάχιστες επιδόσεις σε οποιοδήποτε αγώνισμα ή αποχωρήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της δοκιμασίας εξ΄ υπαιτιότητάς του/της, κρίνεται ως αποτυχών/αποτυχούσα. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α έχει δηλώσει υποψηφιότητα τόσο σε Σχολές για τις οποίες απαιτείται να αγωνιστεί και στην κολύμβηση (ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ) όσο και σε κάποια άλλη Σχολή και αποτύχει μόνο στο αγώνισμα της κολύμβησης, τότε αυτός/ή θεωρείται ως αποτυχών/αποτυχούσα μόνο για τις Σχολές για τις οποίες απαιτείται η επιτυχία στο αγώνισμα της κολύμβησης.

(ε)  Υποψήφιος/α μπορεί να λάβει μέρος σε συμπληρωματική δοκιμασία εάν πριν την έναρξη των αθλημάτων δρόμου 1000 και 100 μέτρων και όχι κατά την διάρκεια τους, επικαλεσθεί λόγους υγείας ή υποστεί τραυματισμό και μετά από ιατρική γνωμάτευση του Ιατρού μέλους της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας που να βεβαιώνει ότι μπορεί να λάβει μέρος σε συμπληρωματική δοκιμασία.

(στ) Νοείται περαιτέρω ότι, υποψήφιος/α μπορεί να λάβει μέρος σε συμπληρωματική δοκιμασία εάν πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια των  αγωνισμάτων άλματος εις μήκος, άλματος εις ύψος και ρίψης σφαίρας και ενώ του απομένουν ακόμα προσπάθειες/α, επικαλεσθεί λόγους υγείας, ή υποστεί τραυματισμό, μετά από ιατρική γνωμάτευση του Ιατρού μέλους της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας που να βεβαιώνει ότι μπορεί να λάβει μέρος σε συμπληρωματική δοκιμασία, για την ολοκλήρωση των προσπαθειών και αθλημάτων που απομένουν.

3. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

3.1 Η κολύμβηση θα διεξαχθεί στο Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς για τους υποψηφίους/ες των Στρατιωτικών Σχολών Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) Τμήμα Ιπταμένων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), οι οποίοι θα έχουν κριθεί κατάλληλοι/ες από την Υγειονομική Επιτροπή.

3.1.1 Την Τρίτη 11.04.2023 και ώρα 7:30 π.μ., να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ μέχρι και το Ω.

3.1.2 Την Τετάρτη 12.04.2023 και ώρα 7:30 π.μ., να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α μέχρι και το Λ.

4. ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ  (ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ)

4.1 Η Ψυχοτεχνική Δοκιμασία θα διεξαχθεί για όλους τους υποψήφιους/ες οι οποίοι/ες θα έχουν πετύχει στην Αθλητική Δοκιμασία, την Πέμπτη  20.04.2023,  και ώρα 9:00 π.μ., στο Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου (τηλ. 22814700), Η εξέταση διαρκεί περίπου 2 ώρες.  Πέρας προσέλευσης 8:45 π.μ.  Πληροφορίες για την ψυχοτεχνική δοκιμασία  παρατίθενται στο Παράρτημα (Δ).

4.2 Οι υποψήφιοι/ες θα  πρέπει να φέρουν μαζί τους πένες χρώματος μπλε.

5. Οι υποψήφιοι/ες για διεκδίκηση θέσης για εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, πρέπει να  προσέλθουν στους χώρους των εξετάσεων τις ημέρες και ώρες που έχουν καθοριστεί. Αυτοί θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν μαζί τους το Δελτίο Ταυτότητάς τους για να γίνουν δεκτοί. Απουσία τους από τις προκαταρκτικές εξετάσεις ακυρώνει αυτόματα την υποψηφιότητά τους για εισαγωγή στα πιο πάνω Ιδρύματα/Σχολές.

6. Τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας (www.mod.gov.cy) μέχρι τις 12.05.2023.