Προωθούνται προτάσεις στη Βουλή για το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών

Συνάντηση ΥΠΕΣ με Ένωση Δήμων και ΕΤΕΚ

271743978 616928302945879 2771541908937885965 n

Την ενίσχυση των εργαλείων και τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τις επικίνδυνες οικοδομές και τα διατηρητέα κτήρια είχε ως στόχο η συνάντηση, της οποίας προήδρευσε την Τρίτη ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής.

Η συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι της Ένωσης Δήμων και του ΕΤΕΚ, καθώς και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, ήταν συνέχεια άλλων συναντήσεων, στις οποίες συζητήθηκαν διεξοδικά εισηγήσεις αναφορικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των επικίνδυνων οικοδομών.

Η σύσκεψη, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του ΥΠΕΣ, κατέληξε σε συγκεκριμένες αποφάσεις, τις οποίες το Υπουργείο ανέλαβε να μορφοποιήσει προχωρώντας ταυτόχρονα και στις απαραίτητες νομοθετικές τροποποιήσεις.

Πιο συγκεκριμένα συμφωνήθηκε η αναγκαιότητα της καθιέρωσης του θεσμού της τακτικής επιθεώρησης όλων των οικοδομών συμπεριλαμβανομένων και των διατηρητέων ως μέτρο προληπτικού χαρακτήρα, αλλά της ενίσχυσης των υφιστάμενων νομοθετικών εργαλείων, καθώς και των διαδικασιών επιβολής. Υιοθετήθηκαν ακόμα εισηγήσεις για την επέκταση του ελέγχου και της επιβολής και σε θέματα ακαλαισθησίας των κτηρίων, ώστε να βελτιωθεί η αισθητική των πόλεων και των χωριών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εκφράζει την ικανοποίηση του για το πνεύμα συνεργασίας που επιδειχθεί τόσο από το ΕΤΕΚ όσο και από την Ένωση Δήμων.

Προσδοκία όλων, προστίθεται, είναι η θέσπιση νομοθετικών προτάσεων που θα προωθηθούν σύντομα στη Βουλή ώστε να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος, με την απόδοση στις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανόμενων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των απαραίτητων εξουσιών για αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός χρονίζοντος προβλήματος που άπτεται μεταξύ άλλων της δημόσιας ασφάλειας.

ΚΥΠΕ