Προσοχή! Παρουσιάζονται ως υπάλληλοι της ΑΗΚ και εξαπατούν πολίτες

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα εν λόγω άτομα και καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί

E7E12FB4 D93C 4753 A2A4 A976C5255CAB

Το τελευταίο διάστημα πελάτες της ΑΗΚ έχουν φέρει σε γνώση του Οργανισμού, ότι δέχονται επισκέψεις από πρόσωπα που παρουσιάζονται ως υπάλληλοι ή συνεργάτες της ΑΗΚ, οι οποίοι αφού πρώτα διακόψουν την παροχή στο υποστατικό του καταναλωτή προσφέρονται να επαναφέρουν την ηλεκτροδότηση, με την προϋπόθεση ο καταναλωτής να καταβάλει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα εν λόγω άτομα και καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί.

Διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

· Βλάβη στο Δίκτυο ηλεκτροδότησης που επηρεάζει ευρύτερη περιοχή

· Προγραμματισμένη Διακοπή για την οποία γίνεται προηγουμένως ενημέρωση των επηρεαζόμενων καταναλωτών

· Πρόβλημα στον ασφαλειοφορέα (ασφάλεια) ή µικροδιακόπτη της ΑΗΚ. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα πρέπει να καλέσει την Διανομή ΑΗΚ για

επιδιόρθωση ασφάλειας ή και επαναφορά Αυτόματου Μικροδιακόπτη και θα υποστεί τις ανάλογες χρεώσεις οι οποίες θα εμφανιστούν στον επόμενο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος

· Μη εξόφληση λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία έχει ήδη ενημερωθεί ο καταναλωτής.

Στις περιπτώσεις βλαβών τα συνεργεία της ΑΗΚ μεταβαίνουν στην περιοχή και φροντίζουν για την όσο το δυνατόν πιο σύντομη αποκατάσταση της βλάβης. Οι

προγραμματισμένες διακοπές αναφέρονται στην Ιστοσελίδα της ΑΗΚ με αναμενόμενο χρόνο αποκατάστασης. Για τις δυο αυτές περιπτώσεις δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση στους επηρεαζόμενους καταναλωτές.

Στις περιπτώσεις διακοπής λόγω μη έγκαιρης πληρωμής, ο καταναλωτής θα πρέπει να διευθετήσει τις υποχρεώσεις του και τότε ενημερώνεται επίσημα από λειτουργό της ΑΗΚ για τον χρόνο επανασύνδεσης του υποστατικού του. Επιπρόσθετα, η χρέωση για την επανασύνδεση για μη εξόφληση εμφανίζεται στον επόμενο λογαριασμό του καταναλωτή.

Σημειώνεται, πως το προσωπικό της ΑΗΚ που επισκέπτεται τα υποστατικά των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας έχουν πάντοτε στη διάθεσή τους την εταιρική τους ταυτότητα την οποία οι καταναλωτές προτρέπονται όπως την ζητούν από τους υπαλλήλους να τους παρουσιάζεται.