ΣΕΚ: Ζητά ολοκληρωμένη γενική φορολογική μεταρρύθμιση

«Oι συγκυρίες τώρα στην οικονομία είναι τέτοιες που ευνοούν μια ολοκληρωμένη φορομεταρρύθμιση, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου»

16diam1784 1462019 8

Την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη γενική φορολογική μεταρρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη πως η προηγούμενη έγινε το 2002 στα πλαίσια της τότε ανάγκης για εναρμόνιση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, εκφράζει η ΣΕΚ.

«Η Κύπρος χρειάζεται μια γενική φορολογική μεταρρύθμιση που θα διορθώνει πράγματα και θα αποκαθιστά αδικίες που δημιούργησαν σε βάρος των εισοδημάτων των πολιτών που ακρωτηριάσθηκαν από δυσβάστακτες φορολογίες που επιβλήθηκαν με ταχύτητες φωτός μεσούσης της χρηματοοικονομικής κρίσης της περιόδου 2008-2013», αναφέρει η ΣΕΚ σε ανακοίνωση.

Αναφέρει πως «οι συγκυρίες τώρα στην οικονομία είναι τέτοιες (π.χ. ανάγκη αύξησης του εταιρικού φόρου στο 15%, ανάγκη πάταξης φοροδιαφυγής) που ευνοούν μια ολοκληρωμένη φορομεταρρύθμιση, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου» και προσθέτει πως «αποσπασματικές προσεγγίσεις απορρίπτονται γιατί δημιουργούν στρεβλώσεις στο σύνολο της οικονομίας, όπως κατ’ επανάληψη εξήγησε».

«Μια φορολογική μεταρρύθμιση – που θα βρίσκεται ασφαλώς μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους – θα μειώσει τα φορολογικά βάρη που επωμίζονται οι πολίτες, θα ενισχύσει τα εισοδήματα τους, θα αυξήσει τη ροπή προς κατανάλωση και θα βοηθήσει την πραγματική οικονομία να κινηθεί προς καλύτερες αναπτυξιακές κατευθύνσεις», προσθέτει.

Αναφορικά με τις εισηγήσεις της, η ΣΕΚ αναφέρει πως, στα πλαίσια της φορομεταρρύθμισης ο κοινωνικός διάλογος θα πρέπει μεταξύ άλλων να ασχοληθεί με τις κλίμακες της φορολογίας του εισοδήματος, με τη δυνατότητα σταδιακής μείωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ο οποίος μεσούσης της κρίσης – εκτάκτως – αυξήθηκε από το 15% στο 17% και ύστερα στο 19% και με τη φορολογική ελάφρυνση των καυσίμων.

Επιπλέον, αναφέρει ότι θα πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα για επαναφορά των φορολογικών εκπτώσεων π.χ. για εξαρτώμενα τέκνα, φοιτητές, στρατιώτες και προσθέτει πως στην αίτηση για το επίδομα τέκνου και τη φοιτητική χορηγία να δηλώνονται και τα δάνεια που έχει το νοικοκυριό και όχι μόνο οι καταθέσεις.

Επίσης, η ΣΕΚ ζητεί να γίνει μελέτη εισαγωγής πράσινης φορολογίας, όπως υποστηρίζει και το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Φορολογίας να στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό και να αναβαθμίσει τα ηλεκτρονικά του συστήματα και να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί εκστρατεία δημιουργίας φορολογικής συνείδησης.

Σε σχέση με τη φοροδιαφυγή, η ΣΕΚ αναφέρει πως είναι έτοιμη στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου να συζητήσει θέματα που στοχεύουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής και στην ενίσχυση των πολιτικών για βελτίωση της εισπρακτικής ικανότητας του κράτους, το οποίο έχει να λαμβάνει από καθυστερημένους φόρους ποσά που πλησίασαν τα 3 δισ. ευρώ.

Αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξει φορολόγηση με βάση τεκμήρια όπως είναι π.χ. η ανέγερση υπερπολυτελών κατοικιών και η απόκτηση πανάκριβων αυτοκινήτων και να δημοσιεύεται κατά καιρούς ο φορολογικός κατάλογος με όσους οφείλουν στο κράτος και έχουν καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη, ώστε και ο πολίτης να γνωρίζει ποιες εταιρείες και ποια επώνυμα φυσικά πρόσωπα φοροδιαφεύγουν.

Προσθέτει πως για ακόμα μεγαλύτερο περιορισμό της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής θα πρέπει ο ΦΠΑ να καταβάλλεται απευθείας στο κράτος κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, (εκεί όπου είναι εφικτό), και να επανακατατεθεί στη βουλή το κυβερνητικό νομοσχέδιο για την ποινικοποίηση της μη έγκαιρης καταβολής του φόρου εισοδήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ