Στο 10,5% το επιτόκιο αναφοράς της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή

0431CDC0 2022 4466 A1CB D7DC3444C12F

Στο 10,5% υπολόγισε το επιτόκιο αναφοράς η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 314Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, Κεφ. 154 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, υπολόγισε σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω άρθρου το επιτόκιο αναφοράς στο 10,05%.

ΚΥΠΕ