Τέλος στην παρατεταμένη ορθοστασία στην εργασία με πρόταση νόμου

Πρόταση νόμου ενώπιον της Βουλής για υποχρεώσεις εργοδοτών ώστε να αποφεύγεται η αδιάκοπη και παρατεταμένη ορθοστασία των εργαζομένων

3785ba398a6c49f8b939e113103fff77 Βουλή, Εργασία, νομοθετικα, Πρόταση Νόμου

Με πρόταση νόμου η οποία υποβλήθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δίνεται τέλος στην αδιάκοπη και παρατεταμένη ορθοστασία μέσω ειδικών υποχρεώσεων για τους εργοδότες.

Η πρόταση νόμου κατατέθηκε από τον βουλευτή επαρχίας Αμμοχώστου, Γιώργο Κουκουμά με παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την περασμένη Πέμπτη και προτείνεται η τροποποίηση του Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023 καθώς και του περί της Οργάνωσης Του Χρόνου Εργασίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023.

Οι ειδήσεις όπως τις θες 1 Βουλή, Εργασία, νομοθετικα, Πρόταση Νόμου

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, ώστε να ενισχυθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους να χρησιμοποιούν επαρκή και κατάλληλα καθίσματα κατά την εργασία τους για να αποφεύγεται η αδιάκοπη και παρατεταμένη ορθοστασία.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο σχετικής πρόνοιας της Σύμβασης αρ. 120 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 1964, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζομένους να χρησιμοποιούν κατάλληλα καθίσματα κατά την εργασία τους. Σημειώνεται ότι, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία σε σχετική έκθεσή του για το έτος 2021 επισημαίνει τα προβλήματα που προκαλεί στους εργαζόμενους η παρατεταμένη ορθοστασία, σημειώνοντας μια σειρά από παθήσεις και μυοσκελετικές διαταραχές που προκύπτουν ένεκα αυτής.

Πηγή: Daily.cy