Υπουργικό: Οικονομική ενίσχυση και σύσταση Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης

Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου, ανέρχεται στα 5.000.000 ευρώ

532FD812 DA63 4768 B763 E759FF7CB1C6

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. Λήφθηκαν μεταξύ άλλων τις πιο κάτω αποφάσεις:

Ενέκρινε Σχέδιο Χορηγιών για Γενετική Βελτίωση των πληθυσμών προβάτων και αιγών της Κύπρου. Το εν λόγω Σχέδιο, θα υλοποιηθεί κατά την περίοδο 2023-2026 και στοχεύει στην αναβάθμιση του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας στην Κύπρο, μέσω της παραχώρησης στοχευμένων επιδοτήσεων σε εκτροφείς προβάτων ή/και αιγών, καθώς και συγκεκριμένων υπηρεσιών γενετικής αξιολόγησης, βελτιωμένης αναπαραγωγικής και γενικότερης διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου και της μονάδας εκτροφής. Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου, ανέρχεται στα 5.000.000 ευρώ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας.

Η δράση των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΣΠΠ) θα εστιάζεται κυρίως στους ακόλουθους πυλώνες:

α)         Συντονισμός των δράσεων και της συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας, αρμόδιων Κρατικών Αρχών, Τοπικών Αρχών και εθελοντικών οργανώσεων για πρόληψη της παραβατικότητας.

β)         Συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση της παραβατικότητας σε τοπικό επίπεδο.

γ)         Πρόληψη της παραβατικότητας, σε τοπικό επίπεδο, μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, συνεργασίες, μέτρα και προγράμματα, για την εξάλειψη των παραγόντων που ευνοούν την εκδήλωση της παραβατικότητας.

δ)         Συνεργασία, σε συστηματική βάση, με τις Τοπικές Αρχές, αρμόδιες Κρατικές Αρχές, επαγγελματικούς φορείς, σχολεία, πανεπιστήμια και Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, για πρόληψη της παραβατικότητας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης, Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι τεσσάρων (4) ετών. Το σχέδιο αφορά στήριξη περιπτώσεις παιδιών όπου διαπιστώνεται ουσιώδης απώλεια εισοδημάτων της οικογένειας.

Εγκρίθηκε επίσης Σχέδιο Οικονομικής Ενίσχυσης και Στήριξης Προσώπων τα οποία τελούσαν υπό τη φροντίδα του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και που έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Ειδικότερα το σχέδιο αφορά φοιτητές οι οποίοι εργάζονται κατά την περίοδο των διακοπών των μαθημάτων τους. Αφορά επίσης πρόσωπα τα οποία υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, ο πληθωρισμός ενέκρινε ακόμη, ένα νέο  Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα. Η εν λόγω απόφαση αφορά περίπου 22.380 νοικοκυριά. Η σχετική δαπάνη ανέρχεται στα € 4.8 εκ.