Σε ισχύ από σήμερα στην Εθνική Φρουρά το ‘Test to Stay’

Την εισαγωγή του μέτρου και στην Εθνική Φρουρά ενέκρινε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο.

stratos600 524861891 Εθνική Φρουρά

Τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή στην Εθνική Φρουρά το μέτρο “Test to Stay”, το οποίο εφαρμόζεται ήδη στα σχολεία.

Την εισαγωγή του μέτρου και στην Εθνική Φρουρά ενέκρινε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπο, Νιόβη Παρισινού, να δηλώνει πως αυτό τίθεται σε ισχύ από την 11η Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρεται στο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύτηκε χθες, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Άμυνας, για τα πρόσωπα που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά και που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένων θετικών περιστατικών, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας, οφείλουν να παραμείνουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού.

Συγκεκριμένα, δύνανται να υποβάλλονται καθημερινώς για περίοδο επτά συνεχόμενων ημερών από την ημερομηνία της στενής επαφής, σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου και εφόσον το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι αρνητικό, να προσέρχονται στη Μονάδα ή υπηρεσία τους.

Σύμφωνα με το διάταγμα νοείται ότι εάν επιλέξουν να παραμείνουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό, οι μέρες απουσίας τους προσμετρούνται ως κανονική άδεια απουσίας.

Επίσης, οι οπλίτες θητείας που υπηρετούν σε φυλάκια της Εθνικής Φρουράς, εξαιρούνται από τις πρόνοιες της παρούσας υποπαραγράφου και οφείλουν να τηρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Άμυνας.

Επιπλέον, για τα πρόσωπα που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά και που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένων θετικών περιστατικών, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας, εάν κατέχουν πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 ή εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19,  υποβάλλονται κατά την τρίτη και πέμπτη μέρα από την ημερομηνία της στενής επαφής, σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου.

Νοείται ότι από τις πρόνοιες της παρούσας υποπαραγράφου εξαιρούνται πρόσωπα τα οποία έλαβαν ενισχυτική δόση του εμβολίου.