Δικαίωση ΟΣΕ Αμμοχώστου – Άκυρη η σύμβαση για τα λεωφορεία στην επ. Αμμοχώστου

Το Διοικητικό Δικαστήριο δικαίωσε χθες την προσφυγή της ΟΣΕΑ Αμμοχώστου κατά της απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών, να αναθέσει τις δημόσιες συγκοινωνίες στην επαρχία Αμμοχώστου για την περίοδο 2020 – 2030 στην κοινοπραξία Malta Lines – Kapnos Shuttle.

Το Δικαστήριο, διαπίστωσε σε ένα από τους οκτώ λόγους προσφυγής, ότι η Αναθέτουσα Αρχή του Υπουργείου Μεταφορών, τελούσε υπό πλάνη όταν αποδεχόταν μετά από διευκρινιστικές ερωτήσεις κατά την αξιολόγηση των προσφορών, ότι το επιχειρηματικό – οικονομικό σχέδιο της κοινοπραξίας που περιλάμβανε η προσφορά της, επικυρώθηκε από ελεγκτικό οίκο ή ελεγκτή, με τα προσόντα και τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις που απαιτούσε η προκήρυξη του διαγωνισμού.

Οπότε ακύρωσε την απόφαση του υπουργείου για ανάθεση του έργου των δημοσίων μεταφορών στην κοινοπραξία για την περίοδο 2020 – 2030.

Αναμένεται ότι με βάση την απόφαση θα συνέλθει εκ νέου το Συμβούλιο Προσφορών για να πάρει νέες αποφάσεις με βάση τη δικαστική απόφαση. Τις δημόσιες συγκοινωνίες για την επόμενη δεκαετία στην επαρχία Αμμοχώστου, είχαν διεκδικήσει η κοινοπραξία Malta Lines – Kapnos Shuttle και ο ΟΣΕΑ.

Να σημειωθεί ότι, ο ίδιος λόγος ακύρωσης, είχε προωθηθεί και από τον ΟΣΕΛ στην προσφυγή του κατά της κοινοπραξίας για τις δημόσιες συγκοινωνίες στην επαρχία Λευκωσίας, ωστόσο το Δικαστήριο δέχθηκε ότι επειδή ούτε ο ΟΣΕΛ δεν πληρούσε τη συγκεκριμένη απαίτηση δεν θα εξέταζε το θέμα, οπότε και η προσφορά κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία.

Στην ίδια του χθεσινή απόφαση, το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε την παράλληλη προσφυγή που εξέτασε, αυτή της “Ζήνων” Λάρνακας κατά του αποκλεισμού της από τη διεκδίκηση των δημοσίων συγκοινωνιών της επαρχίας Λάρνακας. Η προσφυγή προσέβαλλε τον αποκλεισμό της “Ζήνων” από την Αναθέτουσα Αρχή επειδή η εταιρεία δεν είχε απαιτούμενη εμπειρία στα συστήματα τηλεματικής των λεωφορείων.

Τη δεκαετή σύμβαση της επαρχίας Λάρνακας είχαν διεκδικήσει η “Ζήνων”, ο ΟΣΕΛ, εταιρεία λεωφορείων του Μιλάνου με Κύπριους λεωφορειούχους και η κοινοπραξία Malta Lines – Kapnos Shuttle. Το Υπουργείο Μεταφορών αποφάσισε την ανάθεση στην κοινοπραξία Malta Lines – Kapnos Shuttle. Πριν την απόρριψη προσφυγής από την “Ζήνων” για τη Λάρνακα, είχε απορριφθεί και προσφυγή από τον ΟΣΕΛ.

Εκκρεμεί τώρα στο Διοικητικό Δικαστήριο, η απόφαση στην προσφυγή της υφιστάμενης αναδόχου Intercity κατά της απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών να αναθέσει τη σύμβαση 2020 – 2030 επίσης στην κοινοπραξία Malta Lines – Kapnos Shuttle.

Πηγή: Φιλελεύθερος