145 εκατ. ευρώ χορηγία στην Εκκλησία (πίνακας)

Το ποσό των €137 εκατ. περίπου κατέβαλε το κράτος από το 1983 μέχρι το 2018 ως επιχορήγηση της μισθοδοσίας των ορθόδοξων κληρικών της υπαίθρου. Το κόστος για το κράτος είναι ακόμη μεγαλύτερο, διότι, η επιχορήγηση καταβάλλεται από το 1971, ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται τα συγκεκριμένα στοιχεία σ’ αυτά που κοινοποίησε στη Βουλή για σκοπούς ενημέρωσης το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, διότι, δεν υπάρχουν! Όπως εκτιμάται, το κόστος της κρατικής επιχορήγησης από το 1971 μέχρι το 2018 υπερβαίνει τα €145 εκατ.

Με βάση τη συμφωνία του 1971, την οποίαν αποφάσισε και ενέκρινε με τη διπλή του ιδιότητα ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Αρχιεπίσκοπος, Μακάριος Γ’, η Εκκλησία θα πρέπει να μεταβιβάσει στο κράτος ως αντάλλαγμα για την επιχορήγηση της μισθοδοσίας των ορθόδοξων κληρικών της υπαίθρου 15.564 στρέμματα γης.

Από τα συγκεκριμένα τεμάχια γης που θα διατεθούν από την Αρχιεπισκοπή ή από εκκλησίες και μονές που υπάγονται στην Αρχιεπισκοπή, ποσοστό 73% περίπου βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου, η αξία της εκκλησιαστικής γης που θα παραχωρηθεί στο κράτος και βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές, σε τιμές του 2010, ανέρχεται σε €81.268.000 ενώ η αντίστοιχη αξία της γης που βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές, σε τιμές του 2009, στη βάση της αγοραίας αξίας για σκοπούς του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, εκτιμήθηκε σε €125.163.000.

Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας Ρέα Γεωργίου με επιστολή της, ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2019 που εξασφάλισε ο «Φ», πληροφόρησε τους βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 2/1/2019 ενέκρινε τη μεταβίβαση προς το Κράτος της εκκλησιαστικής γης που περιλαμβάνεται στη συμφωνία του 1971 και η οποία βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές.

Η διαδικασία της μεταβίβασης βρίσκεται σε εξέλιξη στο Τμήμα Κτηματολογίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε στη Βουλή η κ. Γεωργίου, η εκκλησιαστική γη που βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές και θα μεταβιβαστεί στο κράτος αφορά γεωργική γη, η πλειοψηφία της οποίας βρίσκεται στο Αβδελλερό.

Επίσης, θα μεταβιβαστούν στο κράτος χωράφια που ανήκουν στην Αρχιεπισκοπή και βρίσκονται στις περιοχές Αναλυόντα, Μαλούντα, Καμπιά, Καπέδες, Καταλυόντα, Λυθροδόντα, Μαθιάτη, Πέρα, Πολιτικό, Μοσφιλωτή, Oρμήδεια, Τρούλλοι, Παραλίμνι και Σωτήρα.

Για την εκκλησιαστική περιουσία που βρίσκεται στα κατεχόμενα, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας διευκρινίζει στην επιστολή της ότι «αυτό αφορά πολιτικό θέμα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της».

Η εκκλησιαστική γη που η Αρχιεπισκοπή θα μεταβιβάσει στο κράτος, όποτε κριθεί σκόπιμο, αφορά γεωργική γη στις κατεχόμενες περιοχές Κυθρέα/ Αγ. Ανδρόνικος, Λουρουτζίνα, Τρεμετουσιά, Αλόα, Αχερίτου, Βασίλι, Άγιος Γεώργιος Σπαθαρικού, Δαυλός, Έγκωμη, Άγιος Ηλίας, Καλοψίδα, Λειβάδια, Λεονάρισσος, Μάνδρες, Μηλιά, Πηγή, Σαλαμίνα, Σανταλάρης, Τρίκωμο, Λάρνακας Λαπήθου, Ασώματος και Κοντεμένος.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε τον Μάιο του 2019 στη Βουλή για ψήφιση, με σκοπό να κατοχυρώσει νομοθετικά την ετήσια κρατική χορηγία προς την Εκκλησία, δεν προβλέπεται οροφή στο ύψος της επιχορήγησης, ούτε ημερομηνία κατά την οποίαν θα σταματήσει η κρατική επιχορήγηση προς την Εκκλησία. Με βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών να θέτουν εύλογα το εξής ερώτημα: «Το κράτος θα συνεχίσει να επιχορηγεί τη μισθοδοσία των κληρικών της υπαίθρου όταν το ύψος της κρατικής χορηγίας υπερβεί τα €206 εκατ. που είναι η εκτιμημένη αξία της εκκλησιαστικής γης που θα παραχωρηθεί ως αντάλλαγμα στο κράτος;».

Όπως δήλωσαν στον «Φ» βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών, πρόθεση τους είναι να επιφέρουν τροποποιήσεις στο εν λόγω νομοσχέδιο που να διασφαλίζουν τα συμφέροντα του κράτους. Επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι δεν νοείται για σκοπούς κρατικής επιχορήγησης να θεωρούνται ύπαιθρος δήμοι όπως του Στροβόλου, της Αγλαντζιάς, των Λατσιών, της Λακατάμιας, της Μέσα Γειτονιάς κ.ά.

Πέτυχε αύξηση κρατικής επιδότησης ο Αρχιεπίσκοπος

Τονίζεται, ότι η αρχική συμφωνία όπως αυτή κατατέθηκε το 2015 στη Βουλή υπό μορφή νομοσχεδίου για ψήφιση, προέβλεπε την επιδότηση του μισθού 700 ιερέων της υπαίθρου μέχρι την 31η/12/2025 με ετήσια κρατική χορηγία ύψους €6.140.862.

Με την αναθεωρημένη συμφωνία του 2019 ο Αρχιεπίσκοπος πέτυχε την επιδότηση του μισθού συνολικά 850 κληρικών της υπαίθρου και μάλιστα, από την 1/1/2014 έναντι κρατικής χορηγίας που ανέρχεται στα €7.534.553 ετησίως.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο με την αναθεωρημένη συμφωνία που καλείται να ψηφίσει η Βουλή προβλέπει τα εξής:

1. Από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου μέχρι τις 31/12/2020 θα επιδοτούνται 760 ιερείς της υπαίθρου με μηνιαίο ποσό €681,86. Συνεπώς, η κρατική χορηγία θα ανέρχεται στα €6.736.776 ετησίως.

2. Από την 1η/1/2021 μέχρι τις 31/12/2023 θα επιδοτούνται 800 ιερείς της υπαίθρου με μηνιαίο ποσό €681,86. Δηλαδή, η κρατική χορηγία θα ανέρχεται στα €7.091.344 ετησίως.

3. Από την 1η/1/2024 μέχρι τις 31/12/2025 θα επιδοτούνται 850 ιερείς με μηνιαίο ποσό €681.86. Ως εκ τούτου, η κρατική χορηγία αυξάνεται στα €7.534.553 ετησίως.

4. Μετά την 1η/1/2016 ο αριθμός των 850 δικαιούχων κρατικής αρωγής ιερέων θα αυξάνεται με ποσοστό 0,5% κάθε έτος.

Πρόσθετα, κατά τον ίδιο τρόπο επιδοτούνται από το Κράτος και οι μισθοί των κληρικών των θρησκευτικών ομάδων των Αρμενίων – τρεις ιερείς, των Λατίνων – έξι ιερείς, των Μαρωνιτών – 10 ιερείς και της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας των Γνήσιων Ορθοδόξων Χριστιανών (Έλληνες παλαιοημερολογίτες) – έξι ιερείς.

Δεν αναφέρεται στην επιστολή της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης της μισθοδοσίας των κληρικών των θρησκευτικών ομάδων.

Πρόσθετα, στην επιστολή δεν απαντάται το ερώτημα, τί μεσολάβησε για να αποσυρθεί από τη Βουλή η συμφωνία του 2015 για να κατατεθεί αναθεωρημένη το 2019 με σαφώς αυξημένα τα ποσά της επιχορήγησης προς την εκκλησία.

Το θέμα έθεσαν επί τάπητος, ζητώντας απαντήσεις, κατά την τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, οι βουλευτές του ΑΚΕΛ, οι οποίοι αναμένεται να επανέλθουν.

Πηγή: Philenews