Ριζοκάρπασο: Την έδιωξε το ψευδοκράτος, την έπαυσε και η Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Μετά από πέντε χρόνια προσφοράς στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, ως καθηγήτρια Φυσικής και παρά την εγκατάσταση της στην πατρογονική εστία στην Αγία Τριάδα, η Παναγιώτα Χατζηγιάννη, ειδοποιήθηκε από την ΕΕΥ με επιστολή 5/12/18 ότι τερματίζεται η υπηρεσία της και καθίσταται άνεργη, αναδρομικά από 6/10/18 γιατί το παράνομο κατοχικό καθεστώς αρνείται να αποδεχθεί τη συνέχιση τής εκεί απασχόλησής της.

Η αιτήτρια που υπηρετούσε ως αορίστου χρόνου, θεωρεί ότι ουσιαστικά το επίσημο Κράτος δεν μπορεί να εξαρτά την οφειλόμενη χρηστή διοίκηση, καλή πίστη και συνεπή στάση έναντι των καθηγητών που εργοδοτεί από τις επιθυμίες ενός παράνομου καθεστώτος. Η στάση αυτή αποτελεί τιμωρία εκ νέου που της επιβλήθηκε χωρίς μάλιστα να ακουστεί έστω η ίδια. Γι’ αυτό και κατέφυγε με τον δικηγόρο της Ανδρέα Σ. Αγγελίδη στο Διοικητικό Δικαστήριο ζητώντας όπως κηρυχθεί η εν λόγω απόφαση άκυρη και χωρίς αποτέλεσμα.

Ο διορισμός της με “σύμβαση” που έγινε από την ΕΕΥ έγινε γιατί το προβλέπει ο ίδιος ο Νόμος, ο οποίος προβλέπει πλήρωση θέσεων και/ή αναγκών της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας με τρόπο μόνιμο ή προσωρινό. Προφανώς οι εκπαιδευτικές ανάγκες σ’ ολόκληρη την επικράτεια και άρα και για το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου επιτρέπουν προσωρινής διάρκειας συμβάσεις κατά τον Νόμο περί την Εκπαιδευτική Υπηρεσία, με συνέπεια να αποτελεί η πενταετής αυτή υπηρεσία της Αιτήτριας κεκτημένο υπέρ της δημόσιο δικαίωμα που όφειλε το Κράτος να σεβαστεί ως απαιτεί το Σύνταγμα (Άρθρο 35).

Η ΕΕΥ και εάν ακόμη όφειλε για σκοπούς “πολιτικούς”, (πράγμα απαράδεκτο) να μην αντιδράσει στην αυθαίρετη αυτή ενέργεια του παρανόμως ευρισκομένου στην Κυπριακή Δημοκρατία στρατιωτικά και με εποίκους κατακτητή, όφειλε σεβόμενη και την 4η Διακρατική προσφυγή της Κύπρου κατά της Τουρκίας, να διατηρήσει υπέρ της Αιτήτριας το καθεστώς της αορίστου απασχόλησής της. Να συνέχιζε δηλαδή την εργασία της η Αιτήτρια στις ελεύθερες περιοχές ή σε άλλη εργασία στο υπουργείο, αλλά όμως αντί τούτου επέλεξε παράνομα να τιμωρήσει πρόσθετα την Αιτήτρια καθιστώντας την άνεργη. Άνεργη λόγω της εξαίρετης πενταετούς προσφοράς της.

Πηγή: Φιλελεύθερος