9.5 εκ. ευρώ για βελτίωση σχολικών κτηρίων και υποδομών σε όλη την Κύπρο

Tο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την εκτέλεση έργων βελτίωσης, συντήρησης ή και επέκτασης σχολικών κτηρίων και υποδομών σε όλη την Κύπρο

4E9B80FA F9F1 4DA2 B741 46A074B4F159

Μετά από πρόταση που κατέθεσε το Yπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας    (ΥΠΑΝ), το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την εκτέλεση έργων βελτίωσης, συντήρησης ή και επέκτασης σχολικών κτηρίων και υποδομών σε όλη την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν δαπάνες ύψους 9.520.000 εκ. ευρώ σε 31 σχολικές εφορείες για έργα σε σχολεία που αφορούν συντήρηση και βελτιώσεις κτιριακών υποδομών, κατασκευή στεγάστρων, αποπεράτωση γηπέδων κ.ο.κ.